Norvegese-Svedese traduzione di avspasere

La Traduzione della parola avspasere da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

avspasere in svedese

avspasere
ta fri fra arbeidverbo ta ledigt
Altri esempi
1.Det finnes ikke noe vedtak om at det er forbudt å avspasere på de stengte onsdager.
2.Hvis jeg ble nødt til å avspasere all overtid, ville nok avspaseringen strekke seg langt inn i pensjonsalderen, sier Nordengen, som tidligere iår fylte 60 år.
3.Allerede idag er det mange sykehusleger som må avspasere totre måneder i året, sier Chris Peterson.
4.De ansatte er nå pålagt å avspasere overtid, samtidig som ekstrahjelp er utelukket.
5.Den reduserte arbeidstid kjøper de nederlandske fagforeningene ved å gi avkall på indeksjusterte lønnsøkninger i 1983 og 1984, ved å" avspasere" overtid og ved å godta at den nye arbeidstid må håndheves fleksibelt.
6.For tiden får en privatpraktiserende fem kroner og seksti øre per time for å være i beredskap for sykebesøk, mens de kommunalt ansatte legene får cirka 200 kroner i timen som overtidstillegg i tillegg til rett til å avspasere.
7.Idag kan vi drive mye mer fleksibelt - jobbe når det er behov for det, og avspasere i stille perioder.
8.Om nødvendig får da heller ansatte militære få valget å avspasere denne tiden mellom" kullene" av førstegangstjenester.
9.På grunn av strenge arbeidsmiljøvernregler må befalet avspasere efter en nattøvelse.
10.Sammen med sin ledsager, Steffen Stordalen, skulle han egentlig ha reist hjem fra Hardangervidda allerede idag, da ledsageren" måtte" avspasere.
11.Efter Lørdagsbilaget har du vel så mye overtid som du må avspasere at det ikke blir flere Filmmagasin før til neste år.
12.Arbeide utover dette regnes som overtid, og når antall overtidstimer har nådd en bestemt grense, skal legen iflg. loven" avspasere", dvs. ha fri.
13.Arbeidssituasjonen på min arbeidsplass er slik at det er umulig å avspasere en eneste time uten å ha inngått avtale med bestyreren på forhånd.
14.De kan selvsagt ikke avspasere i tillegg til dette, de må velge.
15.Men akkurat dette innebærer samtidig en slett ressursøkonomi og sløsing av kostbar arbeidskraft, når spesialister og kyndige fagfolk må avspasere fra egen jobb for å hente, bringe, gå, bære o.s.v. i og fra selvbetjente forretninger.
16.OAF vil pålegge opptil 71 av sine medlemmer ikke å reise ut på feltet igjen før de har fått avspasere det antall timer OAF mener er arbeidet for mye.
17.Operatørselskapet Elf Aquitaine Norge har påklaget en avgjørelse i Oljedirektoratet, som påla oljeselskapet straks å la de oljearbeiderne som har arbeidet mer enn den fastsatte årlige arbeidstid på kontinentalsokkelen, å avspasere eller ta ferie for denne overtiden.
Parole simili

 
 

avspasere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) avspasereavspaserendeavspasert
Indicativo
1. Presente
jegavspaserer
duavspaserer
hanavspaserer
viavspaserer
dereavspaserer
deavspaserer
8. Perfetto
jeghar avspasert
duhar avspasert
hanhar avspasert
vihar avspasert
derehar avspasert
dehar avspasert
2. Imperfetto
jegavspaserte
duavspaserte
hanavspaserte
viavspaserte
dereavspaserte
deavspaserte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde avspasert
duhadde avspasert
hanhadde avspasert
vihadde avspasert
derehadde avspasert
dehadde avspasert
4a. Futuro
jegvil/skal avspasere
duvil/skal avspasere
hanvil/skal avspasere
vivil/skal avspasere
derevil/skal avspasere
devil/skal avspasere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha avspasert
duvil/skal ha avspasert
hanvil/skal ha avspasert
vivil/skal ha avspasert
derevil/skal ha avspasert
devil/skal ha avspasert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle avspasere
duville/skulle avspasere
hanville/skulle avspasere
viville/skulle avspasere
dereville/skulle avspasere
deville/skulle avspasere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha avspasert
duville/skulle ha avspasert
hanville/skulle ha avspasert
viville/skulle ha avspasert
dereville/skulle ha avspasert
deville/skulle ha avspasert
Imperativo
Affermativa
duavspaser
viLa oss avspasere
dereavspaser
Negativa
duikke avspaser! (avspaser ikke)
dereikke avspaser! (avspaser ikke)
Le tue ultime ricerche