Norvegese-Svedese traduzione di bøye

La Traduzione della parola bøye da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bøye in svedese

bøye
nautisksostantivo boj
  hovedverbo böja
Sinonimi per bøye
Termini derivati da bøye
Wiki
En bøye er en flytende, forankret anordning som brukes som sjømerke eller til fortøyning. De er ofte utstyrt med ulike typer lys, lyd eller klokker, avhengig av bøyens formål.

Altri esempi
1.Arbeiderpartiet kan uansett ikke bøye av, og bør heller ikke gjøre det.
2.Fordi den kristne kirke helst ville beholde ånden alene, mens naturen burde bøye seg til døden, tok naturen til sist ut sin rett og begynte å rase på egen hånd uten noen som helst forbindelse med den ånd som nå virkelig ble alene, men som skulle ha gjennomtrengt og gjennomlyst også den erotiske opplevelse.
3.Jeg må bare bøye meg i støvet for Arnstein", sa Morten, som kom inn på 1.08,44.
4.Norsk Barde" grunnstøtte søndag formiddag, trolig fordi den valgte feil kurs da den skulle gå rundt en bøye.
5.Når jeg valgte å bøye av, var det først og fremst på grunn av de utallige henvendelser og oppfordringer jeg fikk fra de lokale partilag i Hordaland.
6.Dersom domstolen finner at Jamaa skal sendes ut av landet, vil han selvsagt bøye seg for det.
7.I Samfunnspakten heter det, paradoksalt nok, at den som nekter å bøye seg for folkets felles vilje, vil samfunnet tvinge til det.
8.Jeg må bøye meg for statsmakt - selv om det ikke er rett.
9.Så skal Brynhild bøye verbet to go.
10.Vi er enig i at nisjetenkning er en livbøye, men den faste bøye må være generell skipsfart.
11.Vi har utviklet en prosess som gjør at vi kan bøye laminat efter at det er produsert.
12.Aksjonen mot cruisefartøyene i Miami begrunnes med at Norge er en av de tre nasjoner som nekter å bøye seg for den internasjonale hvalfangstkommisjonens vedtak om å forby fortsatt kommersiell hvalfangst fra og med 1986.
13.Allerede Seiferts tidlige revolusjonære dikt er båret av kjærligheten til landet og menneskene som de er," og hvis det var revolusjon over hele verden, / ville likevel et sted i det grønne gresset / de elskende få tid til å trykke hverandres hender / og bøye hode mot hode" sang han.
14.Anders som hadde skrevet anonyme brev og satt fingeravtrykk på en bøye ombord i Varsteins båt.
15.Aplattformen med tilhørende oljelastingsbøye for tankskip ble satt i drift på feltet høsten 1979, Bplattformen med bøye skal settes i drift høsten 1985.
16.Avishuset har nektet å bøye seg, mens journalistene i Politiken mener at det er berettiget tvil om saken, og de har, i likhet med typografene, anmodet avisledelsen om å oppheve avskjedigelsen.
17.Begge de to parapsykologiske begavelsene i laboratoriet i St. Louis kunne f.eks. få metallgjenstander til å bøye seg åpenbart ved bare å føre hendene frem og tilbake over dem.
18.Boten ble ilagt fordi TGWUs ledelse nektet å bøye seg for en domstolsavgjørelse som påla forbundsledelsen å avblåse en streik ved bilfabrikken Austin Rover.
19.Britiske lærere vil ikke bøye seg for EFs undervisningsHitlere.
20.DE fleste iakttagere er blitt så innforlivet med dette underliggende motiv at den ellers nøkterne valganalytiker, professor Henry Valen, geråder ut i den største forbauselse over at Høyre kunne finne på å bøye seg for mellompartienes krav om listeforbund.
21.Da Riksdagen i midten av februar skulle ta stilling til Norrlandsstøtten, måtte regjeringspartiet bøye av.
22.De andre måtte bare bøye seg i sølen.
23.De blir håndhevet med makt, og man må derfor bøye seg for dem.
24.De har i Deres forklaring ikke sagt ett ord om hvordan hans fingeravtrykk kunne ha havnet på en bøye i et låst skott på Varsteins båt.
25.De kjørte rett inn i en forankret bøye, og endte i vannet.
26.De sverger til kong Magnus Erlingsson, og vil ikke bøye seg for birkebeinerne og" røverpakket til Sverre prest", som svir ned hele gården.
27.Deltagerne tar derefter til årene i hver sin lille jolle, og ror en" slalåm"løype ut til en ventende bøye.
28.Den første som ble gravid fikk ikke lettere arbeide, hun lempa jern til hun nesten ikke kunne bøye seg.
29.Den gang var det Khomeinyregimet som nektet å bøye seg.
30.Den har vært markert med en bøye.
Parole simili

 
 

bøye come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) bøyebøyendebøyd
Indicativo
1. Presente
jegbøyer
dubøyer
hanbøyer
vibøyer
derebøyer
debøyer
8. Perfetto
jeghar bøyd
duhar bøyd
hanhar bøyd
vihar bøyd
derehar bøyd
dehar bøyd
2. Imperfetto
jegbøyde
dubøyde
hanbøyde
vibøyde
derebøyde
debøyde
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde bøyd
duhadde bøyd
hanhadde bøyd
vihadde bøyd
derehadde bøyd
dehadde bøyd
4a. Futuro
jegvil/skal bøye
duvil/skal bøye
hanvil/skal bøye
vivil/skal bøye
derevil/skal bøye
devil/skal bøye
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha bøyd
duvil/skal ha bøyd
hanvil/skal ha bøyd
vivil/skal ha bøyd
derevil/skal ha bøyd
devil/skal ha bøyd
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle bøye
duville/skulle bøye
hanville/skulle bøye
viville/skulle bøye
dereville/skulle bøye
deville/skulle bøye
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha bøyd
duville/skulle ha bøyd
hanville/skulle ha bøyd
viville/skulle ha bøyd
dereville/skulle ha bøyd
deville/skulle ha bøyd
Imperativo
Affermativa
dubøy
viLa oss bøye
derebøy
Negativa
duikke bøy! (bøy ikke)
dereikke bøy! (bøy ikke)
Le tue ultime ricerche