Norvegese-Svedese traduzione di banne

La Traduzione della parola banne da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

banne in svedese

banne
snakke stygtverbo förbjuda
Termini derivati da banne
Altri esempi
1.Det er du kanskje glad for - tenk å gå ut mot hele IdrettsNorge på den måten, det er jo verre enn å banne i kirken, det ?
2.De kan bli hemmet og usikre når kvinner et tilstede, kan for eksempel ikke banne, sier de, og kommer stadig med små, raske sideblikk og unnskyldninger hvis de skulle glemme seg...
3.Idag er det jo som å banne i kirken når man gir uttrykk for det syn at Norge vel strengt tatt først og fremst er nordmenns og samers land.
4.Jeg vet at å forsøke å få LO til å samarbeide med den sittende regjering av enkelte vil bli betraktet som" å banne i kjerka".
5.Krav om kjønnskvotering blant journalister og redaktører er nærmest som å banne i kirken.
6.MEN Skauge, at en sentral Høyrepolitiker så klart og så åpent går i rette med en representant for USAs regjering, er ikke det for mange Høyrefolk det samme som å banne i kirken ?
7.Man kan servere skjellsord, skrike, banne osv.
8.Med fare for å ødelegge goodwill hos enkelte, kaster jeg meg nå ut i et tema som for noen er som å banne i kjerka.
9.Mener han at uten frihet til å banne, sjikanere navngitte personer, håne slikt som for mange er hellig, har det liten interesse å lage slike programmer ?
10.Noen fornøyelse var det ikke, for daværende banksjef Melander i DnC la ikke skjul på at det jeg sa - uansett hva - var likeverdig med å banne i kjerka.
11.Og det å ha kritiske holdninger til havrettsministerens synspunkter var omtrent som å banne i kirken.
12.Og er ikke så fæl til å banne heller - i alle fall ikke i kjerka. han flirer skøyeraktig.
13.Og selv om jeg vet at det er som å banne i kirken å komme med et så formastelig spørsmål, og selv om jeg vet at det har vært reist før, så har jeg aldri sett noe ordentlig svar.
14.Presten, han som ikke tør gråte og synde, banne og feile - uten å miste både jobb og tillit.
15.Som kjent er dette, i visse kretser, omtrent ensbetydende med å banne i kirken.
16.Å snakke om penger i denne sammenheng er vel som å banne i kjerka.
17.Men Kirkens to ytterligheter er blitt rariteter som Hognestad, Børre Knutsen, rockepresten ditt og kennelpresten datt, samt de gamle etablerte som først og fremst er opphengt i at man ikke skal banne på TV og at det ikke må serveres alkohol efter klokken ni.
18.Vi vil også gjøre narr av oss selv og hele møtekulturen, sier Mie Berg, som ellers har følelsen av å" banne i kjerka" med en slik bok.
19.Å si slikt er som å banne i kjerka.
20.Bare Det Liberale Folkepartiet har vært villig til å ta den politiske belastningen med å markere en positiv holdning til Fellesmarkedet, selv i perioder hvor det å nevne EF har vært verre enn å banne i kirken.
21.Den tidligere Aktuell redaktøren, som nå leder Forbrukerrapporten, ble invitert som foredragsholder og bedt om" å banne i kjerka".
22.Det er nesten som å banne i kjerka.
23.EFTER at ØstEuropa kom under sovjetisk dominans, har det vært" som å banne i kjerka" å berøre minoritetsproblemene.
24.Jan hørte Bjergem banne, ta ladegrep og trekke magasinet ut av pistolen.
25.Man skulle ellers tro at fremmede barn i SovjetUnionen i det minste skulle lære å banne og sverge på russisk.
26.Og kommanderte jeg" stå", kan du banne på at du satte halsende efter de andre hundene på kurset.
27.Undertegnede er seg bevisst at forsøksvis å skrive noe nyansert om SydAfrika, er meget verre enn å banne i kirken.
Parole simili

 
 

banne come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) bannebannendebant
Indicativo
1. Presente
jegbanner
dubanner
hanbanner
vibanner
derebanner
debanner
8. Perfetto
jeghar bant
duhar bant
hanhar bant
vihar bant
derehar bant
dehar bant
2. Imperfetto
jegbante
dubante
hanbante
vibante
derebante
debante
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde bant
duhadde bant
hanhadde bant
vihadde bant
derehadde bant
dehadde bant
4a. Futuro
jegvil/skal banne
duvil/skal banne
hanvil/skal banne
vivil/skal banne
derevil/skal banne
devil/skal banne
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha bant
duvil/skal ha bant
hanvil/skal ha bant
vivil/skal ha bant
derevil/skal ha bant
devil/skal ha bant
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle banne
duville/skulle banne
hanville/skulle banne
viville/skulle banne
dereville/skulle banne
deville/skulle banne
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha bant
duville/skulle ha bant
hanville/skulle ha bant
viville/skulle ha bant
dereville/skulle ha bant
deville/skulle ha bant
Imperativo
Affermativa
dubann
viLa oss banne
derebann
Negativa
duikke bann! (bann ikke)
dereikke bann! (bann ikke)
Le tue ultime ricerche