Norvegese-Svedese traduzione di banner

La Traduzione della parola banner da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

banner in svedese

banner
fanasostantivo baner
Parole simili

 
 

Wiki
Banner er en type fane, det vil si et flaggliknende kjennetegn og samlingsmerke med symboler, farger (""tinkturer"") og figurer fra våpenskjold og lignende. Bannere er særlig brukt som militært felttegn eller stridsmerke i krig. Heraldiske våpenbannere er opphengt i ordenskapeller for visse britiske ridderordener (se avbildningen av bannere for riddere av Tistelordenen i Edinburgh).

Altri esempi
1.Jeg banner vanligvis ikke, men hvis jeg hadde sagt" bø" til min bestemor i Drammen, ville hun neppe ha reagert.
2.Båttypen som ble benyttet var av typen Banner 28, og seilasene foregikk under lette vindforhold i Frognerkilen.
3.Da heiste man et banner som et signal til stillheten.
4.Dazhai var deres" strålende røde banner", et eksempel på høyt kollektivt bevissthetsnivå og hvordan man i praksis kunne lære av Maos tanker.
5.Demonstrantene bar blant annet et banner der det het" Fremover med Tyskland - frihet for skattesnyterne !".
6.Den amerikanske nasjonalsangen tordnet ut av høyttalerne, og The Star Spangled Banner vaiet fra toppen av den midterste flaggstangen.
7.Den rimeligste båten på utstillingen er en norskbygget" Banner 23" til 72 000 kroner.
8.Den var svøpt inn i et banner som demonstrerte den unge prestens tilknytning til Solidaritet.
9.Efter flere og runde år kan man sikre seg både medalje, statuett og banner.
10.Ellers er hvert banner den enkeltes produkt, og selv om dette slett ikke er ment å være stor kunst, syntes vi det ville være moro å signere hvert enkelt, smiler Jane Kåss gjennom latexspruten.
11.Eugene Scoulgin banner så det suser i den norske litteraturkatedralen.
12.Fotballspillerne i Tromsø banner så ille når de trener at de som bor i nærheten av treningsbanen har reagert.
13.Fra før var Stanislaw Kostka kjent som en" patriotisk" kirke - et stort banner over inngangen bar innskriften" Bog i Ojczyzna" (Gud og Fedrelandet).
14.Først da jeg så resultatet til Powell på tavlen skjønte jeg at han slo meg, og da sa jeg nok en del mindre pene ord, som ikke egner seg på trykk, forteller Knut, som har bodd så lenge i USA at han i slike situasjoner banner på amerikansk !
15.Første gang demonstrantene foldet ut et banner og startet ropingen, ble advarselen gjentatt av Nordengen.
16.Gunnar Sønsteby holdt tale og la ned blomster, og som avslutning ble USAs nasjonalsang" The Star Sprangled Banner" sunget.
17.Guttene stiller med nye uniformer og nytt banner, som er håndbrodert av fem av mødrene.
18.Han banner rasende da han ser at jeg er fange.
19.Han ble i en leilighet i Warszawa mandag overrakt et banner som tegn på utnevnelsen.
20.Hun banner så det suser i det helligste av det hellige i vårt naboland," Folkhemmets sosialkatedral".
21.Hver søndag spenner Skipatruljen opp sitt banner på seks strategiske steder i Marka.
22.I det amerikanske riksvåpen holder ørnen i sitt nebb et banner med ordene E PLURIBUS UNUM -" I mangfold enhet".
23.Laget mener at NRK viser grasrotforakt ved å sende programmer der man banner, harselerer og sjikanerer medmennesker.
24.Man kan nesten spørre seg hvorvidt det er" The Star Spangled Banner" som har tatt gull.
25.Nina Karin Monsen er kjent som en" som banner i feministenes kirke".
26.Og, regissør Per Jansen, det blir ikke bedre om man skriker høyere eller roper faen i annenhver setning, slik John Nyutstumo er lagt i munnen eller muligens har som image eller vane, han banner jo i programheftet også.
27.Og da banner jeg også.
28.Parlamentsmedlemmet Menachem Hacohon viser et antitysk banner som minner om krigens jødeutryddelser under den vesttyske forbundskansler Helmut Kohls besøk i det israelske parlament.
29.Prioriter til fedrelandets beste, møt frem under solidaritetens fane, plant, skulder ved skulder, kollegialitetens banner på toppen av våre hustak, kjemp sammen på barrikadene mot dem som vil plukke på vår levestandard og bremse vår kjøpekraft.
30.Som det velorienterte menneske du er, fikk du vel med deg den om at en" ekte kvinne" nå for tiden banner i stedet for å gråte.
Le tue ultime ricerche