Norvegese-Svedese traduzione di barometer

La Traduzione della parola barometer da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

barometer in svedese

barometer
fysikksostantivo barometer
Parole simili

 
 

Wiki
Et barometer er et instrument som brukes til å måle lufttrykk. Siden lufttrykket ofte har sammenheng med værtype har barometeret gjerne blitt brukt for å varsle været.

Altri esempi
1.Som designer har man forhåpentligvis et slags innvendig barometer for hva som skal komme til å slå an.
2.Å følge utviklingen har ofte vært som å se på et barometer som forteller at solen skinner, mens det i virkeligheten regner ute.
3.51) Barometer fra anonym.
4.58) Barometer fra Nerliens KemiskTekniske A / S og en bøtte vaskeartikler fra anonym.
5.Barometer 7062 fra Gundersen & Løken A / S. 2 stk. BMW boblejakke fra BMW Norge A / S. 2 sett med bokpakker hver på 5 utvalgte bøker fra Ernst G. Mortensens Forlag A / S. 6 stk. Playmobil byggesett fra Norstar A / S, Sandefjord.
6.DET internasjonale barometer som registrerer svingninger mellom Washington og Moskva er et fint og ømfintlig instrument.
7.Dagens politiske barometer bekrefter at Arbeiderpartiet har en tilslutning på ca. 40 prosent, mens Høyre ligger i underkant av 30 prosent.
8.De som har et barometer hengende på veggen i stuen, vil sikkert ha lagt merke til at lufttrykket har holdt seg usedvanlig lavt i Oslo annen uke i januar.
9.Den fremgang for Arbeiderpartiet som ble presentert i ScanFact / Verdens Gangs politiske barometer for en uke siden, avkreftes av Norges Markedsdata.
10.Den konklusjon trekker Dagbladet når avisen idag offentliggjør det politiske barometer for oktober.
11.Departementet vil benytte viljen til privat satsning som et barometer for det aktuelle prosjektets fremtid.
12.Det er små bevegelser for de øvrige partier på Markeds og Mediainstituttets barometer.
13.Det fremgår av Norges Markedsdatas politiske barometer for oktober.
14.Det mest interessante ved dette barometer, er hvorvidt det innvarsler en varig oppadgående tendens for Fr. p.
15.Det ville være dumt å be om spalteplass for å benekte det alle kan se, nemlig at MMIs barometer svinger litt mer enn de øvrige institutters.
16.Dette fremgår av Norges Markedsdatas siste politiske barometer.
17.Dette politiske barometer tyder på at det største av regjeringspartiene er inne i en nedadgående trend som har vart siden mars.
18.Eiendomsmarkedet er ofte et barometer på hvordan en bys vekstmuligheter vurderes, og meglere i Kristiansund mener å kunne fastslå at det i det siste er blitt økt fart i det lokale marked.
19.For som tager av tidens puls, som barometer for og finføler av menneskenes dårligheter, er jeg naturligvis ikke alltid på høyden.
20.For å kunne påstå med rimelig grad av sikkerhet at et parti har gått frem eller tilbake fra en måling til neste, må endringen i partioppslutningen på MMIs barometer utgjøre fra ca. 0,5 prosentenheter for de minste partiene til ca. 5 prosentenheter for de største.
21.Foruten sigarettetuiet og hirdmerket fikk regjeringsadvokaten overlevert en utklippsbok med avisartikler fra 1905 som Quisling fikk i august 1940, videre en skje, et lite barometer og flere smykkegjenstander.
22.Fremgangen for Høyre og tilbakegangen for Arbeiderpartiet, slik den fremgikk av Norges Markedsdatas politiske barometer presentert i Aftenpostens morgenutgave idag, bekreftes av ScanFactbarometeret i Verdens Gang.
23.Heldigvis, til å skifte vær og vind mellom dem, har man et nyss innkommet barometer 7062 fra Gundersen & Løken A / S.
24.HumanEtisk Forbund har i flere saker vært et barometer på folks reaksjoner på forskjellige kirkelige utspill.
25.Håret er i virkeligheten et godt barometer på almentilstanden.
26.Knut - jernlysestake m / 5 lys fra OsramFabrikken A / S. Kari - trelysestake, rosemalt m / 7 lys fra OsramFabrikken A / S. Barometer fra Nerliens KemiskTekniske A / S og en bøtte vaskeartikler fra anonym.
27.Luftkorridorene er et finstemt barometer for forholdet østvest, og sovjetiske forstyrrelser vil kunne - og skal formodentlig - tolkes som tegn på at forholdet nå er meget spent.
28.MBFRforhandlingene anses likevel som et slags barometer for østvestforholdet, fordi de regelmessige møter i Wien er et av de få steder hvor nedrustningsproblemer mellom de to blokker nå blir drøftet.
29.MMI utarbeider sitt politiske barometer efter anerkjente metoder, og gir fullt innsyn til alle som måtte være interessert i våre beregninger.
30.Men Norges Markedsdatas politiske barometer beretter om en oppslutning på 38,4 prosent.
Le tue ultime ricerche