Norvegese-Svedese traduzione di bedrift

La Traduzione della parola bedrift da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bedrift in svedese

bedrift
framgangsostantivo bedrift
Sinonimi per bedrift
Termini derivati da bedrift
Parole simili

 
 

Wiki
Bedrift er betegnelse på - En økonomisk virksomhet som leverer varer eller tjenester. Begrepet blir brukt både om juridiske personer som selskap og underenheter av selskaper. - en aktivitet som er særlig godt utført.

Altri esempi
1.Bedrift og skatt" er temaet for årets Høstkonferanse, som arrangeres i Bergen 24.26. oktober av Norges Handelshøyskoles Kursvirksomhet i samarbeide med Norske Siviløkonomers Forening.
2.Selv hørte jeg om fenomenet første gang for mange år siden, da en norsk mekanisk bedrift hadde fått tillatelse til å ansette en" selvstendig næringsdrivende" til å utføre en jobb som bedriften tidligere hadde ansatt folk for å få utført.
3.Ansatte som kjøper aksjer i egen bedrift til underkurs får redusert skatt.
4.Det er bedre å eie 2030 prosent av en bedrift som er inne i en positiv utvikling enn å være eneaksjonær i en bedrift som går i motbakke, mener Wennberg.
5.Det er bedre å eie 2030 prosent i en bedrift som er inne i en positiv utvikling enn å være eneaksjonær i en bedrift som går i motbakke, mener Trond Wennberg.
6.Det er en fare for at man kan bli misforstått, når man komme fra databransjen til en bedrift hvor arbeidstagergrupper er skeptiske til innføring av ny teknologi.
7.Det er generelt lettere å være liten bedrift enn stor.
8.Det er grunn til å understreke at både den enkelte bedrift, som regjeringer og nasjonalforsamlinger må arbeide hardt for å få bukt med sysselsettingsproblemet.
9.Det er ikke minst bedriftens kapitalbehov som nå er argument for å stimulere de ansatte til å kjøpe aksjer i egen bedrift.
10.Det er ingen tvil om at verftsindustrien har problemer, men vi tror at Kaldnes skal bli en levedyktig bedrift ved den linje de nå har slått inn på, sier Foyn Bruun.
11.Det er selvsagt en grense for hvor lav lønnsomhet en bedrift kan tåle.
12.Det er som en stor bedrift som skal organiseres på et øyeblikk, forteller en av øvelseslederne.
13.Det fremstilles slik at vi i SV vil sosialisere alt - at folk ikke skal få ha egen bedrift engang.
14.Det første man må se på når en bedrift ikke går bra og hangler år efter år, er toppledelsen.
15.Det gjelder enten den utviste er ansatt ved vår bedrift eller har sitt arbeid andre steder, sier direktør Ørjan Ørjansen i Koneisto Norge til Aftenposten.
16.Det hadde vært ønskelig om den enkelte bedrift hadde kunnet bære investeringene, men med det kjennskap jeg har til industriens økonomi er dette utelukket.
17.Det interessante er at det nå er slutt med å tenke enten eller, når det gjelder stor eller liten bedrift.
18.Det ville være mer effektivt å ha likestillingsprogrammer i den enkelte bedrift der man går inn for å øke antall kvinner i selvstendige og ledende stillinger over et visst tidsrom.
19.Dette er det første større engasjement i Tanzania fra en norsk bedrift på fire år, sier underdirektør Oddvar S. Rønsen i NORADs avdeling for næringsliv til Norges Handels og Sjøfartstidende.
20.Dette er et resultat av et samarbeide mellom bedrift, forskere og forlag.
21.Dette kan gjøres ved at Studentsamskipnaden fortsetter som en bedrift.
22.ELOPAK i Lier nøyer seg ikke bare med å åpne en ny bedrift i Nederland.
23.Efter å ha vært fire år i en bedrift hvor de ansattes ønske om aksjeeierskap ikke ble innfridd, er jeg nå leder for en ny bedrift, hvor de ansatte har kontrollerende interesse.
24.Egentlig har vi mer enn de ti millionene til å gjøre våre disposisjoner med, idet våre kontakter på bank og finansieringssiden ikke nøler dersom de mener det er verdtå satse på en bedrift.
25.En artig liten bedrift, er Gullis karakteristikk av Skanem, som ble startet under sildeboomen efter århundreskiftet under navnet Stavanger Bliktrykkeri.
26.En bedrift i utvikling trenger frie forhandlinger.
27.En bedrift som går godt bør også ha muligheter til å lønne godt.
28.En bedrift som har fått problemer, har ofte behov for å få styrket ledelsen.
29.En leder som har vært en fiasko i en bedrift, kan bli en suksess i en annen.
30.En stor og ansvarlig bedrift som ÅSV bryter ikke sikkerhetsrutiner eller avtaler vi har med våre kunder, sier personaldirektør Hans Marius Blegen til Aftenposten.
Le tue ultime ricerche