Norvegese-Svedese traduzione di bydel

La Traduzione della parola bydel da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bydel in svedese

bydel
allmenn? distrikt
Sinonimi per bydel
Termini derivati da bydel
Parole simili

 
 

Wiki
Bydeler er distrikter innen byer med administrative oppgaver. De fleste bydeler omfatter flere eller deler av flere strøk, områder av store byer som har vokset frem historisk, og som danner den best kjente inndeling. I offentlig norsk statistikk er det bare Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger som deles inn i mindre bydeler.[1] I noen byer har hver bydel hvert sitt styre og hver sine kandidater i bystyret.

Altri esempi
1.Beskrivelsen er bydelsutvalgets egen - av bydel 16 / 17, som omfatter Bøler, Ulsrud, Tveteråsen, Bogerud, Rustad og Skullerud.
2.Byen", sier en av pilotene i det britiske flyvåpens offisielle krigshistorie," så meget vakker ut, opplyst av" juletrærne" (magnesiumfakler som markerer målet), og flammene i indre bydel hadde forskjellige farver.
3.Markadagen" kalles bydel 40s lokalarrangement under Oslodagene.
4.Kvartal 17" er et unikt minisamfunn i en ellers lite sammenhengende bydel.
5.Allikevel virker det som om du ikke er uten følelser overfor trafikkproblemene i din egen bydel ?
6.Alt dette i Bydel 10 ?
7.De tilhører også en epoke i byen vår, i bydel 10.
8.Denne bydel kommer til å bli det nye sentrum i Oslo når vi får nytt storhotell, Sentralstasjonen utbygget, parkeringshus på Palætomten, bedre forhold for kollektivtrafikken på Jernbanetorvet og kongressenter med byhall i Vaterland.
9.Det samler folk, yngre og eldre, fra alle kanter av vår store bydel og gir grobunn for følelsen av fellesskap og tilhørighet.
10.Dette er å spille beboerne i en bydel ut mot hverandre, uten at våre behov i det hele tatt blir tatt hensyn til !
11.Folk er opptatt av å bevare sin bydel.
12.Folk trives godt i lokalmiljøet på Majorstuen, og vi regner med å bli et samlingssted også for bydelens egne folk, slik som også Torshovteatret er blitt det i sin bydel.
13.Her i bydel 18, som dekker Ryen, Manglerud, Abildsø og Høyenhall, finnes det en lege som praktiserer på heltid og en på halvtid.
14.Hvem som helst barn, foreldre, velforeninger og andre kan ringe til informasjonssentralen og bestille bussen til sin bydel.
15.I morgentimene forrige onsdag mellom kl. 7.30 og 8.30 stanset ikke Jartrikken i vår bydel.
16.Jeg har bodd på Ekeberg i over 40 år, og aldri har jeg vært innenfor murene på Sjømannsskolen, forteller Gro Ege, medlem av skole og kulturutvalget i bydel 10.
17.Jo, et dagsenter i denne etablerte bydel er naturligvis en høyt prioritert oppgave - dessuten helt i tråd med kommunens overordnede målsetning.
18.Lambertseter har i tidligere tider vært en svært belastet bydel med mye ungdomsproblemer.
19.På samme måte vil et utbygget Vaterland heve miljøkvalitetene i en sterkt forsømt bydel.
20.Selve livsnerven, uttrykket for en bydel i vekst.
21.Vi er kjent med at det er 50 ledige plasser ved barnehavene i vår bydel samtidig som det står vel 60 ansøkere på venteliste, sier Helle Sjølyst og Karin Brekke.
22.Vi har som mål at alle skal ha tilgang til et legesenter i sin egen bydel.
23.Vår bydel er fattig på positive elementer.
24.ATV ser også nærmere på bydelen AkershusChristiania, en glemt bydel ifølge Institutt for byutvikling.
25.Aftenposten vil i sommer presentere bydelene i numerisk rekkefølge og fortsetter med bydel 02 HomansbyenUranienborgMajorstuen imorgen.
26.Aftenposten vil i tilknytning til kommuneplanen presentere alle Oslos bydeler og de problemer hver bydel er opptatt av å løse.
27.Artistplanene ble kjent da ordfører Albert Nordengen igår presenterte en fersk utredning med ideer om tiltak som skal sørge for at det blir blåst nytt liv i strøket AkershusChristiania, den glemte bydel mellom Rådhusgaten og Vippetangen, en gang landets politisk administrative og kulturelle sentrum.
28.BLIR det fysisk umulig å kjøre direkte fra en bydel til en annen, oppstår det lett en ghettoeffekt - som neppe noen ønsker.
29.Badet tilfredsstiller ønskene om rekreasjon, og kan i tillegg tilby muligheter for karbad og dusj i en bydel der mange eldre leiligheter mangler dette.
30.Bakgrunnen er den at en del orienteringsløpere efterhvert fant seg boende i Oslos nyeste bydel.
Le tue ultime ricerche