Norvegese-Svedese traduzione di dato

La Traduzione della parola dato da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

dato in svedese

dato
kalendersostantivo datum
Termini derivati da dato
Parole simili

 
 

Wiki
En dato er en angivelse av et døgn i en kalender. En dato gjør det mulig å identifisere et spesielt døgn. Norge har sluttet seg til den internasjonale standarden ISO 8601 som skrivemåte for dato og tid.

Altri esempi
1.Amerikansk kunst har til dags dato ikke bidratt til noe (som vi kan bli beriket av)", og" i arkitekturen er det på sett og vis analoge tilstander".
2.Ethnos driver kontinuerlig desinformasjon med mål å villede en i hovedsak ikkekommunistisk leserkrets og gresk politisk opinion i Sovjets interesse" og utgivelsen av avisen er" det dristigste og mest vellykkede desinformasjonsprosjekt som KGB har iverksatt i et vestlig land til dags dato".
3.Husk denne dag og dato - stans raketten din", sier gjenferdet og peker på 9. mai, seiersdagen i Sovjet.
4.Hvorfor er det ingen som til dags dato har våget å ta opp det dilemma som mange unge er havnet i efter at den 9årige obligatoriske skole ble innført ?
5.Krisen", som Arbeiderpartiet ynder å kalle det, i norsk helsevesen er ikke av ny dato.
6.Nasjonalbevissthet som bestemmende kulturell og politisk faktor er ikke av så gammel dato som man skulle tro.
7.Reisen til Amerika" blir værende på Jæren til 25. november, og efter denne dato går utstillingen videre til USA.
8.Som lensmann, mantallfører og formann i Asker valgstyre har jeg til dato ikke mottatt lignende forespørsler", skriver han i et brev til Datatilsynet.
9.Til dags dato har Balstad nemlig ikke vært villig til å dokumentere hvordan han beregner sine barometertall".
10.Bokverket er av eldre dato og på vei ut.
11.Dersom dette ikke skulle gå, vil det bli holdt et forberedende møte for å fastsette en ny dato, sa han.
12.Det er ikke noen dato det, vel, har de sagt.
13.Det har vært et ønske om at det gis klare retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av en slik kontroll som slett ikke er av ny dato, sier han.
14.Disse bankene har også tidligere benyttet Ericssonutstyr, men av noe nyere dato enn Fellesdatabankene, slik at SamDatabankene har hatt lettere for å gå over til vårt nye system.
15.Heldigvis er vi pr. dato ganske godt a jour med kampavviklingen i Oslo.
16.Jeg har til dags dato ikke skrevet en eneste replikk som var ment å skulle fremkalle latter.
17.Jeg kan ikke skjønne at Oslo Sporveier har laget et slags blått mønster i de åpne feltene på flerreisekortet - der hvor stemplingsautomaten skal trykke dato og tidspunkt, lyder det fra en Oslodame.
18.Khalistans frihetskamp er ikke av ny dato, fremholder eksilregjeringens forsvarsminister, Davinder Singh Parmar.
19.Nei, regelverket er klart nok, men det er av ny dato.
20.Noen endelig dato er ikke berammet, men anken kommer ventelig opp i februarapril, opplyser høyesterettsadvokat Per Brunsvig, som skal føre saken for OIS, til NTB.
21.Når de av våre medlemmer som var i streik til 30. mai først får sine tillegg fra denne dato, straffes de i realiteten ikke bare for å ha vært i konflikt, men også for den langdryge forhandlingsprosess som gikk forut for streiken.
22.Pr. dato mener vi at streikeretten bør være intakt.
23.Selv om man har fått sekkene før den tid, skal man altså ikke bruke av dem før denne dato.
24.Sissels beste løp til dags dato, sa landslagstrener Johan Kaggestad efter den glade milslukerens tredjeplass og 2.36.09 fra Boston.
25.Vanligvis benytter gjestene en kode de husker, som sitt telefonnummer hjemme eller fødselsår og dato.
26.Vi har imidlertid akseptert den dato som er satt.
27.Våre plassoppsigelser vil knytte seg til bedrifter i MVL og N.A.F. hvor verkstedoverenskomsten gjelder pr. dato.
28.1. mars er en dato alle arbeidsledige mellom 18 og 30 år i Oslo bør merke seg.
29.1. november er en dato da også produksjonsarbeiderne skal ha lønnsjustering.
30.13. desember 1981 - dato for unntakstilstanden i Polen, dagen da myndighetene med tanks og militære gikk til frontalangrep på Solidaritet - var Jozef med i den lokale streikekomite.
Le tue ultime ricerche