Norvegese-Svedese traduzione di domene

La Traduzione della parola domene da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

domene in svedese

domene
kunnskapsostantivo domän
Sinonimi per domene
Parole simili

 
 

Wiki
Domene betyr opprinnelig krongods (via fransk domaine fra latin dominus = herre). Ordet har i dag flere betydninger: - felt som en rår over; interesse- el. spesialområde - Domene (landområde), landområde som tilhører staten, krongods - Domene (biologi) - Domene (internett).

Altri esempi
1.Byggebransjen har tradisjonelt vært mannens domene.
2.Da han hadde sitt domene utenfor hjemmet, og hun holdt seg til huslige sysler.
3.Da kan det viktige trafikkarbeidet til slutt bli" bydelsoriginalenes domene".
4.De er politikernes og andre maktutøveres domene, og universitetene må være svært varsomme med å nærme seg slike problemer.
5.Den Norske Turistforenings domene" til uberørte naturskjønne områder langt fra allfarvei".
6.Det finnes ikke noe område som er nøytralt eller utenfor religionens domene.
7.Drammensveien er tradisjonelt trikkens domene, og vi et eventuelt trafikkavviklingsproblem på rute ni, er sannsynligvis å bruke sporvogn.
8.Et typisk innslag i lederhannens dagsrutine er at han fra tid til annen avpatruljerer sitt domene.
9.Fjernnettet bør være Televerkets domene, sier Foss.
10.For Donalds domene er et snodig univers.
11.Han er partiets fremste talsmann i såvel samferdselsspørsmål som økonomi og i debatten om den fremtidige styringsmodell - byregjering eller byråd, Ja, selv i en i bystyresammenheng så spesiell sammenheng som likestillingsspørsmål som ellers er kvinnenes domene - har han visst å plukke poenger.
12.I ham hadde også Torp og Gerhardsen den mest intelligente og lojale støttespiller, med sans for hva som er fagstatsrådens domene og hva som er lagavgjørelser.
13.Men Graff beklager sterkt at tegnerens status i avisene er dalende og at fotografiet overtar stadig mer av tegningens domene.
14.Og nettopp dette er Vengers domene.
15.Sistnevnte har i flere år vært tilknyttet Friskoteket i Bogstadveien, og da med idrettsskader som sitt domene.
16.Tsjernenko talte om Andropovs store innsats for partiet, men berørte ikke utenrikspolitiske problemer og markerte dermed at dette er Gromykos og Ustinovs domene.
17.Dette er imidlertid fullt og helt sikkerhetsstabens domene, ikke vårt, sier han.
18.Av teknologiens inntreden på stadig flere felter av det som før var menneskets domene.
19.Den unge garden og småbarnsfamilien er H & Ms domene.
20.Denne transporten skal fremdeles være jernbanens domene.
21.Det er avslørende interessant når en radikal fagforening på Marienlyst enda en gang har brutt seg inn på programledelsens domene og avgjort hva som ikke skal sendes i statsmonopolet NRK.
22.Det er først og fremst moderne teknologi som har gjort det mulig å kontrollere borgerens adferd innenfor hans private domene.
23.Det har lenge vært kjent at Vesta har gjort forsøk på å få NKP under sitt domene.
24.Det som rører seg i kulturlivet både hjemme og ute, hører også inn under" Lørdagsbilaget"s domene.
25.For hennes domene er teatret, eller drama, med alle de muligheter det gir.
26.Gatene, veiene, plassene er ungdommens domene om kveldene.
27.Kvinner fikk først innpass i 1974 efter en avstemning blant beboerne som resulterte i et forholdsvis knapt flertall for å bryte det mannlige domene.
28.Men når det gjaldt EFTAlandenes mulighet til å påvirke EFs avgjørelser, sa han at man nok kan drøfte avgrensede fagspørsmål, men at hovedavgjørelsene så avgjort er EFs domene.
29.Til alle tider og på alle områder har kvinner vært aktive også på felter som ansees som menns domene.
Le tue ultime ricerche