Norvegese-Svedese traduzione di egen

La Traduzione della parola egen da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

egen in svedese

egen
determinantaggettivo egen
Sinonimi per egen
Termini derivati da egen
Anagrammi di egen
Esempi con traduzione
Som pensjonist er jeg nå min egen sjef - endelig.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Akkurat nå skulle vinmarkene blomstre, de springer ut på en dag og legger sin egen lukt over hele landskapet.
2.At undertegnede langtfra er den eneste nordmann som har vært ansatt der", får stå for donaldistens egen regning.
3.Balder" er tittelen på stykket, som skildrer en norsk boreplattform som river seg løs og blir egen stat.
4.Balder" vil være egen stat.
5.Bedriften har egen pensjonsordning", heter det i endel stillingsannonser.
6.Beskrivelsen er bydelsutvalgets egen - av bydel 16 / 17, som omfatter Bøler, Ulsrud, Tveteråsen, Bogerud, Rustad og Skullerud.
7.Brommautredningen", gjort av de svenske samferdselsmyndigheter, inneholdt i likhet med vår egen luftfartsmelding, et mikroskopisk avsnitt om luftforurensning.
8.Brommautredningen", gjort av de svenske samferdselsmyndigheter, inneholdt i likhet med vår egen luftfartsmelding et mikroskopisk kapitel om luftfartsforurensning.
9.Da en 37 år gammel Arendalsmann fikk denne bekreftelse fra sin egen fraseparerte kone, ble han rasende.
10.De beste oppvekstvilkår" betyr for oss et barns rett til å vokse opp i en familie med sin egen mor og far.
11.De grønne" tok 8,2 prosent, hele fem prosent mer enn i 1979, og i tillegg anslås en egen" fredsliste" å ha tatt ca. 1,5 prosent.
12.Den beste motstand mot totalitære systemer er ganske enkelt å fordrive dem fra sin egen sjel, sitt eget miljø, sitt eget land, fordrive dem ut av samtidens menneske.
13.Den eneste mulighet synes å være en egen lov om støtte til private barnehaver.
14.Den enkeltes bokostnader og den offentlige ressursbruk vil kunne reduseres ved en overgang til en eierform hvor den enkelte disponerer sin egen bolig, enten som selveier eller i form av borettslag.
15.Den som reiser til SydAfrika og der avgir kommentaren" jeg har ikke sett noen undertrykkelse", kan - som Nicolai Gedda - ha rett ut i fra sin egen snevre synsvinkel.
16.Den stundesløse Vielgeshrei er ikke mindre aktuell idag enn i Holbergs egen tid, snarere forholder det seg omvendt.
17.Den vestlige verdens kultur trues mindre av SS20rakettene enn av sin egen dødsangst.
18.Den ville (villmannen) lever i seg selv, det selskapelige (sociable) menneske som stadig er utenfor seg selv, forstår bare å leve i andres omdømme, og det er så å si fra andres dom det henter bekreftelsen på sin egen eksistens".
19.Derimot har vi alltid hatt problemer med å innse det" urettferdige" i at ganske alminnelige mennesker har fått adgang til å skaffe seg eget hus på egen grunn.
20.Dermed fritas befolkningen ansvaret for sin egen helse, og mange gidder kanskje ikke selv bidra til å holde seg noenlunde friske.
21.Det er jeg som har den beste historien i hele Bibelen", sier kong David i sin seng, ganske fornærmet over at han ikke har sin egen bok som Job, enda så begredelig han er i forhold.
22.Det polske spørsmål hadde satt vår egen eksistens på spill," sa Churchill," ikke bare imperiets, men nasjonens".
23.Det var ikke ubetydelige summer de hadde kunnet putte i egen og familiemedlemmers lommer, ved at de på falskt grunnlag hadde fått utbetalt lærerlønninger fra studieringer hvor de aldri hadde deltatt og som aldri hadde blitt holdt.
24.Deter vår egen by, så fast og trygt den hviler, i sine åsers ly.
25.En kulturpolitikk som ensidig legger vekt på egen identitet, blir lett isolasjonistisk.
26.En uhyre vanskelig oppgave i konkurranse med tidens krav og egen politisk fortid".
27.Et offer for sin egen suksess".
28.For dem som vil gjøre opprør i egen stue, finnes også" det brennende ligningskontor" som byggesett.
29.For min egen del har jeg alltid betraktet litteraturen som en stafett og vil heller krabbe en ny etappe, enn å ta på meg forrige generasjons kortbukser og løpe første etappe om igjen.
30.For min egen personlige del er jeg blitt hengt ut på en meget ærekrenkende måte for embedsmessig behandling og rådgivning i saken for snart 30 år siden," skriver Thomas Løvold i et brev til Handelsdepartementet.
Le tue ultime ricerche