Norvegese-Svedese traduzione di evakuering

La Traduzione della parola evakuering da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

evakuering in svedese

evakuering
overgisostantivo evakuering
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.På grunn av det store apparat som nå er satt i sving, har vi lagt bort tanken på evakuering.
2.13" dømt" nedbrent med derpå følgende evakuering av pasienter.
3.23 000 mennesker i ØstFinnmark unnslo seg frivillig evakuering og unndro seg tvangsevakuering.
4.Ambassadør Oliver Miles og hans familie er med i den første gruppen som skal forlate Tripoli som del av en større evakuering av britiske tjenestemenn.
5.Amerikanske massemedia lovpriste en rask og perfekt evakuering av passasjerene efter det ublide møte med Jamaica Bay.
6.Beslutningen om amerikansk evakuering ble plutselig offentliggjort igår kveld.
7.Blir det nødvendig med evakuering, er det en vei sydover som soldatene bare kan ta seg frem over til fots.
8.Brannvesenet vurderte på et tidspunkt evakuering av de nærmeste naboene, da store mengder PVCgass strømmet ut fra den overtente bygningen.
9.De praktiske hindringer for rask evakuering av de skadede må overvinnes.
10.De sa at den afghanske motstandsleder Ahmed Masoud hadde beordret evakuering av geriljasoldaters familiemedlemmer og andre sivile fra området i påvente av et nært forestående sovjetisk angrep.
11.De står opp, gjør seg i stand, det er evakuering,men å reise, nei.
12.Den israelske statsminister ville ikke antyde noen tidsramme for en tilbaketrekning eller en fullstendig evakuering av de israelske styrkene.
13.Den norske ambassade har fått Utenriksdepartementets fullmakt til å evakuere nordmennene i byen og var tirsdag kveld i ferd med å gjøre seg klar til å gjennomføre en eventuell evakuering.
14.Den norske ambassade vil imidlertid holde nær kontakt med de nordiske og andre vestlige lands ambassader slik at en eventuell evakuering kan gjennomføres i samarbeide.
15.Dersom situasjonen ytterligere forverres, kan det bli aktuelt med en total norsk evakuering, men Lenth sier han hadde inntrykk av at en ny borgerkrig ikke var nær forestående.
16.Det dreier seg om 20 millioner dollar i ammunisjon, håndvåpen og annet utstyr, og 12 millioner dollar i form av helikoptere og annet utstyr for evakuering av sårede.
17.Det fantes imidlertid ingen planer for varsling og evakuering i en faresituasjon, rett og slett fordi de lokale myndigheter i Bhopal aldri har vedtatt noen slike.
18.Dette er i strid med alle regler for evakuering av fartøyer.
19.Evakuering, helsestell, forsyninger, transport, kommunikasjoner og utveksling av informasjoner er blant de viktigste sider ved et militært / sivilt samarbeide i krig.
20.Evakuering av de øvrige kontingentene i fredsstyrken har funnet sted i ordnede former og alt tyder på at franskmennene også har gode forbindelser med de forskjellige militsene.
21.Evakuering har foreløbig ikke vært på tale.
22.Familiene i noen hus nær ved ble varslet om å være klare til evakuering, men det ble ikke nødvendig.
23.Fartøyene skal utføre stand byredningstjeneste, brannslukning, assistere dykkere ved evakuering av dykkerfartøy, og tjene som fast kommandosentral ved alvorlige ulykker dersom det maritime kontrollsenter på Statfjord A er forhindret.
24.Flyplassmyndighetene på Kennedyflyplassen har efter ulykken gitt SAS ros for meget effektiv evakuering av passasjerene.
25.Forsyningstjeneste til avdelingen utenfor vei tar lengre tid enn antatt, og problemet med evakuering av sårede og krigsfanger er betydelig større enn vi ofte regner med, heter det i sammendraget.
26.Førstebetjent Oddvin Hage gir ordre om evakuering (t.v.).
27.Han bemerket at hans møte med Soldatov var deres første siden den flernasjonale fredsstyrken opphørte med lørdagens evakuering av de siste franske soldatene i denne styrken.
28.Han ordnet derfor med blending og forberedte en eventuell evakuering umiddelbart, fortalte han i intervjuet med Dagsnytt igår.
29.Han orienterte om sin plan for øyeblikkelig evakuering av kongefamilien og statsmaktene.
30.Han understreker likevel at sanitetspersonellet som gjør tjeneste i bataljonen får god trening i avansert førstehjelp og evakuering av sårede bakover i rekkene.
Le tue ultime ricerche