Norvegese-Svedese traduzione di evangelisering

La Traduzione della parola evangelisering da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

evangelisering in svedese

evangelisering
allmenn? evangelisation
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Velstandssamfunnet gir oss frihet til misjon og evangelisering.
2.4000 troende har vært med i konferanser som har berørt emner som" Det kristne ekteskapet"," Falske kulter"," Hvordan studere Bibelen ?"," Å kjenne Gud" og" Verdens evangelisering".
3.Bakgrunnen for navneskiftet er at det klassiske navn" indremisjon" ikke oppfattes som dekkende for Oslo Indremisjons virksomhet, og det kan lett blandes sammen med navnet på to store organisasjoner som i hovedsak arbeider med evangelisering med bedehus som base, Det Vestlandske Indremisjonsforbund og Det norske Lutherske Indremisjonsselskap.
4.Blant annet er det innkjøpt en minibuss som skal brukes til evangelisering og informasjon over hele landet.
5.Det gjelder avdelingene - eller kongregasjonene - for henholdsvis biskoputnevnelser og for folkenes evangelisering, som er den mest misjonspregede av alle Vatikanets avdelinger.
6.Direkte evangelisering og menighetsbygging overfor jøder er et varemerke for Israelmisjonen, noe som faktisk ikke er helt vanlig i tilsvarende organisasjoner ellers i verden.
7.FRELSESARMEEN vil gjøre 1984 til et aktivt evangeliseringsår, og har i den forbindelse kjøpt en minibuss som skal brukes til evangelisering og informasjon over hele landet.
8.Frelsesarmeen har valgt å gjøre året 1984 til gjenstand for aktiv evangelisering.
9.Frelsesarmeen håper at blant annet denne minibussen skal bli et redskap til rikere muligheter til evangelisering og informasjon på steder der Frelsesarmeen ikke har spesiell fast virksomhet.
10.Generalsekretær Emilio Castro (56) ledet i 12 år avdelingen for misjon og evangelisering i Kirkenes Verdensråd i Geneve.
11.I debatten ble det understreket at misjonsarbeide i Mali måtte bli misjonsvirksomhet i bred forstand, inkludert hele det diakonale apparat i tillegg til evangelisering.
12.Kirkemøtets oppgaver er å tjene nådemiddelforvaltningen, evangelisering, undervisning og diakoni, slik at flest mulig mennesker kan omfattes av kirkens omsorg, heter det i en enstemmig uttalelse der Kirkemøtet redegjør for sin plass i kirken.
13.Landets lover forbyr offentlig evangelisering og vi skiller mellom dette og helsearbeide.
14.Man ønsker nå en mer aktiv evangelisering i bymiljøet.
15.Men dette er vel bare i tråd med vår norske legning, sier Pauli G. Staalesen i Troens Bevis Verdens Evangelisering.
16.Oversettelse, trykning og distribusjon av Bibelen og bibeldeler er grunnleggende for all misjon og evangelisering.
17.På denne arbeidsplan står blant annet en ny gjennomtenkning og et nytt initiativ til felles innsats for misjon og evangelisering i verden.
18.Rådet gir juridisk hjelp til politiske fanger og materiell støtte til deres familier, 700 unge får årlig studiestipendier, det driver jordbruksprosjekter, holder liv i teologiske utdannelsesinstitusjoner og blant annet et hjelpeprogram for misjon og evangelisering.
19.Samarbeidet, heter det, bør først og fremst finne sted i menighetene og knyttes til konkrete oppgaver som misjon, evangelisering, dåpsopplæring og diakoni.
20.Totalomsetningen for Troens Bevis Verdens Evangelisering beløper seg til rundt 25 millioner kroner i år.
21.Å gjøre en størst mulig innsats for verdens evangelisering.
22.Når Oslo Indremisjon fra 1. april forandrer navn til" Stiftelsen Kirkens Bymisjon", er en av grunnene at man ønsker å styrke denne form for evangelisering.
23.Ånden gir sine gaver som Han vil til den enkelte i Kirken for å bygge opp den kristne menighet ved evangelisering og tjeneste overfor verden, heter det bl.a. i sluttkommunikeet fra konferansen.
24.Biskop Chitemo kommer egentlig til Norge for å delta på Lausannebevegelsens konferanse i neste uke om Den Hellige Ånd og kirkens evangelisering.
25.Det er evangelisering som er stikkordet for årets konferanse ifølge forstander Morgan Kornmo, i Filadelfia.
26.Emilio Castro var i elleve år leder for KVs kommisjon for misjon og evangelisering og skulle ha tiltrådt en stilling som rektor for et teologisk seminar i Buenos Aires da han ble utpekt til Philip Potters efterfølger, som KVs fjerde generalsekretær.
27.Evangelisering og utviklingshjelp blir en helhet med målsetning, en kristen menighet med økt levestandard.
28.Evangelisering på gateplan forbindes gjerne med idealistiske tenåringer med ungdommens glød.
29.Frikirken står overfor mange utfordringer i kommende toårsperiode, blant annet misjon, evangelisering, nybrottsarbeid og nye menigheter.
30.Ifølge en overenskomst som stammer helt fra den norske pionermisjonæren Hans Schreuders tid, det vil si mer enn 100 år tilbake, unnlot lutheranerne å drive evangelisering i denne delen av landet.
Le tue ultime ricerche