Norvegese-Svedese traduzione di fødselshjelp

La Traduzione della parola fødselshjelp da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fødselshjelp in svedese

fødselshjelp
allmenn? obstetrik
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Men dersom klinikken skulle legges ned, vil det bli et fattig miljø innen fagene fødselshjelp og kvinnesykdommer.
2.Undervisning i fødselshjelp er et av de mange tilbud som den norske klinikk gir.
3.I denne sammenheng er det forresten interessant å merke seg hvordan padder i folketroen ofte opptrer som omskapte kvinner som ber om fødselshjelp, slik vi blant annDt hører om det i Asbjørnsen og Moes" Ekebergkongen".
4.Innen fødselshjelp skal tildeling av plass fortsatt skje via fordelingssentralen på Sentralsykehuset i Akershus fremgår det av en pressemelding fra innleggelsesstyret.
5.Jeg ønsket å formidle faget fødselshjelp fra en jordmors synsvinkel.
6.Komiteen frykter at fødselstallet ved avdelingen kan bli så lavt at høyt spesialiserte region og landsfunksjoner i fødselshjelp står i fare.
7.Kravene i tilknytning til fødselshjelp er lavere enn for eksempel ved godkjennelse av en ny medisin, sier dr.phil.
8.Styret mener at forslaget om at studentundervisningen innen fødselshjelp legges til aktuelle fødeavdelinger i regionen bør støttes.
9.Babill StrayPedersen er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, og har dessuten solid forskningsbakgrunn med doktorgrad.
10.En viss fødselshjelp er nok nødvendig.
11.For tiden har Svalbard en overlege som er spesialist i gynekologi, og følgelig er han mer åpen for å la kvinner få den fødselshjelp de trenger på stedet, enn hva andre leger ville vært.
12.Kvinnenes Arbeidshjelp ble stiftet i desember i 1939 og dannet mønster for Kvinners Frivillige Beredskap som ble til med" fødselshjelp" fra kronprinsesse Märtha, daværende statsminister Einar Gerhardsen og Claudia Olsen.
13.Men denne beslutning må få den nødvendige" fødselshjelp" av brukergrupper og ikke minst, av Statens egne forvaltningsorgan.
14.Men han ble avvist med forakt da han tilbød fødselshjelp.
15.Men jeg ga meg ikke, og efterhvert stilte jeg krav, slik at folk til slutt visste at de bare ville få fødselshjelp fra misjonen hvis de hadde rent vann, såpe, rene filler og et rent rom.
16.Siden etableringen for halvannet år siden har 1214 nye kunnskapsbaserte bedrifter sett dagens lys med fødselshjelp fra ASEV, og han snakker seg gjerne varm om denne type målrettet arbeide for å få etablert nye bedrifter.
17.StrayPedersen er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer.
Le tue ultime ricerche