Norvegese-Svedese traduzione di feminisme

La Traduzione della parola feminisme da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

feminisme in svedese

feminisme
ideologisostantivo feminism
Parole simili

 
 

Wiki
Feminisme er en politisk, kulturell og økonomisk bevegelse rettet mot å etablere like rettigheter og rettsvern for kvinner. Feminisme inkluderer blant annet kvinneforskning, politisk filosofi, sosiologisk teori, litteratur og filosofi som tar for seg kjønnsforskjeller. Feminisme er også en bevegelse som arbeider for kvinners rettigheter og interesser[1][2][3][4][5].

Altri esempi
1.Genererende alvorlig var forøvrig hverken" Hanehaler" - som skyldtes samarbeide med Janssen i 1950 - eller" Eva - Den store suksex" som kom åtte år senere, og som neppe bør oppfattes som lærebok i feminisme.
2.Hennes ganske forbløffende oppfatning av feminisme vil vi sent glemme, men damen var forøvrig et sympatisk bekjentskap, scenevant og suverent taklet hun alle Tore Johannessens spørsmål - til og med det - efter amerikansk målestokk - taktløse spørsmål om hennes alder, bragte ikke verdensdamen ut av fatning.
3.I dagens Høyre ser vi spennet i det forrige formannskollegiet mellom den nynorsktalende og moralsk konservative Håkon Randal og Bærumsjenta Kaci Kullmann Five som står for radikal feminisme og urban liberalisme.
4.Feministene blir ikke sett på med blide øyne i Frankrike ; her setter man gjerne likhetstegn mellom feminist og furie uten tanke for de mange avskygninger begrepet feminisme innebærer, sier den kjente franske forfatterinne og journalist Michele Perrein.
5.Retten har satt vår feminisme opp mot vårt ønske om å se alle disse lovene fjernet, innrømmer Nawal Saadawi, forfatter og leder av kampanjen for å gjeninnføre lovbestemmelsene.
6.Begrepet" feminisme" ble allerede i 1928 stemplet som antisovjetisk virksomhet, og få kvinner våger å heve sin røst mot KGBs trakasserier og trusler.
7.Det ser vi f. eks. i det faktum at moderne feminisme har måttet definere seg i forhold til Lawrence, noe Kate Millett gjør i et særdeles friskt oppgjør i Sexual Politics.
8.Finnes det nonner som hjelper streikende arbeidere, leder arbeidet for en egen feminisme for den tredje verdens kvinner og oppretter databank med opplysninger om økonomiske og sosiale forhold i Asia ?
9.For den avdøde gikk jo for -" ut fra litt gale premisser," skrev han - å være en kjempende kvinne, opptatt av politikk, feminisme og litterære polemikker også, skjønt det var mere sjelden.
10.For meg er det aldeles utrolig at Virginia Woolf nesten aldri blir nevnt i den kvinnesammenheng som har med dagens feminisme å gjøre.
11.Fra aggressivt opprør, målrettet feminisme, politisk engasjement og farveløse lepper i kampen for likestilling og rettferdig fordeling, blir tonen mykere og stilen diffus.
12.Sistnevnte fører regi, forøvrig for annen gang, mens Carter har levert manus til dette opus som beveger seg i eventyrenes verden med skrekkfilmeffekter, pubertetsangst og gryende feminisme.
Le tue ultime ricerche