Norvegese-Svedese traduzione di finsk

La Traduzione della parola finsk da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

finsk in svedese

finsk
allmennaggettivo finsk
  språksostantivo finska
Sinonimi per finsk
Parole simili

 
 

Wiki
Finsk kan også referere til Finland og finner. Finsk er et uralsk språk.

Altri esempi
1.Det krever tålmodighet, takt og kløkt å styre finsk utenrikspolitikk, og å forklare andre hvorfor det må være slik at internasjonale spørsmål i en rekke tilfelle må omtales med små bokstaver i debatten.
2.Søsterboken" med samme ide utkom på finsk ifjor, og redaktører av den boken var Mirjam Polkunen og Auli Viikari, og de har også foretatt utvalget av de finskskrevne diktene til antologien" Du tror du kuer meg liv ?".
3.(UPI) Rapporter om at en finsk sendemann i utlandet er blitt hjemkalt efter å ha holdt en whiskydunstende andakt har bragt utenriksdepartementet i forlegenhet og utløst en debatt i den finske hovedstad om Finlands bilde i utlandet.
4.Det er mye finsk tolleknivblod i meg, men jeg er en fredsommelig natur, sier han, og spikker raskt og sikkert.
5.Det er snakk om et hemmelig finsk opplegg.
6.Finsk langrenn har tatt et så langt skritt fremover at Lundemo har begynt å leke detektiv.
7.Har ikke finsk fjernsynsteater, Deres eget medium, en stor del av skylden for det ?
8.I og med at finsk fjernsyn idag råder over to kanaler, kan vi fordele oppgavene.
9.Mårhunden som skal utstilles i en av våre nyhetsmontre, er derimot" finsk", forteller amanuensis og leder for Zoologisk museums pattedyravdeling, Jørgen A. Pedersen.
10.1042 av de manntallsførte var av ren finsk herkomst, 33 hadde svensk og 135 norsk mor.
11.120 000 mennesker ligger innenfor veiens" nedslagsfelt" bare på norsk side og veien vil til å begynne med dekke behov for transport av både svensk og finsk trelast, norsk fisk og tungtransport som jernbanen idag ikke kan ta seg av på grunn av dimensjoner på tunneler og overbygg.
12.15 kilometeren ble et rent norsk / finsk / svensk oppgjør, og med så sterk norsk innsats kan man saktens spørre seg selv om det er våre som bommet totalt på toppformen denne sesongen, eller om det er" utlendingene" som er på retur.
13.AMagasinet gjorde det i mars i Rovaniemi, et sentrum i finsk Lappland.
14.Albert Lange Fliflet har gjort en betydelig innsats for kunnskapen om finsk og ungarsk litteratur i Norge.
15.Alene, langt fra folk i finsk Lappland i ei bygd hvor avstand ikke bare er natur, men også mennesker.
16.Alle vet hva finsk arkitektur, møbel og glassdesign er, sier Elisabeth Seip.
17.Amerikansk, kanadisk, finsk og svensk industri er idømt straffer på fra 325 000 kroner til over tre millioner kroner pr. bedriftsenhet av EFkommisjonen i Brussel for kartellvirksomhet.
18.At biblioteket i Vadsø skal bli sentralbibliotek for finsk litteratur i Norge.
19.At kunstisen i Bjørneborg vil få stor betydning for finsk bandy, er ikke hovedlederen for det finske bandylandslaget, Risto Syves, et øyeblikk i tvil om.
20.Barnepsykolog Magne Raundalen foreleser om barn og atomvåpen, Anders Hellebust, tidligere major, nå lærer ved Journalisthøyskolen, foreleser om svensk og finsk nøytralitet, mens Inge Eidsvaag fra Nei til atomvåpen tar for seg atomvåpenfrie soner.
21.Begge stykker fremføres på finsk, men heftene vil inneholde grundige handlingsreferater på andre sprog.
22.Blir en borte lenger enn 6 uker, må en svensk eller finsk veterinær skrive ut en ny attest.
23.Boken utgis på svensk av Gyldendal, og med er 100 dikt, av finske kvinner som skriver på finsk, og like mange som skriver på finlandssvensk, altså 200 tilsammen.
24.Bortsett fra Svan var det russisk og finsk i teten.
25.Bredden i finsk mote er vid.
26.Bredden i finsk mote er vid.Her er det ikke snakk om bare vanlige sportsantrekk,og hverdagsmote,men også om førsteklasses skinntøy med pels på.
27.Både dansk og finsk fjernsyn er for tiden iferd med å innføre det samme.
28.DET finske presidentembedet har en så opphøyet og nesten udiskutabel posisjon at en duell mellom statsoverhodet og finsk presse nærmer seg det som på folkemunne heter" rått parti".
29.DFDS har nå bestemt å selge" Scandinavia" til det svensk / finsk / amerikanske selskapet Sundance Cruises for 700 millioner danske kroner, eller ca. 560 millioner norske.
30.Da alle trodde at gullet skulle bli finsk, kom en viss jernmann fra stålbyen Mo i Rana frem fra skogbrynet.
Le tue ultime ricerche