Norvegese-Svedese traduzione di forkjøpsrett

La Traduzione della parola forkjøpsrett da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forkjøpsrett in svedese

forkjøpsrett
eiendomsostantivo förköpsrätt
Sinonimi per forkjøpsrett
Parole simili

 
 

Wiki
Forkjøpsrett er en løsningsrett til fast eiendom, løsøre eller andre former for formuesgoder, som kan gjøres gjeldende av rettighetshaveren når fomuesgodet skifter eier. Slik rett kan følge direkte av loven, blant annet har det offentlige forkjøpsrett til fast eiendom i flere situasjoner. Retten kan videre følge av avtale mellom partene, eller i vedtektene til et selskap dersom det er selskapsparter (f.eks.

Altri esempi
1.Det ble vedtatt mot to stemmer (Fr.p.) at kommunen skal benytte sin forkjøpsrett til Magnus gate 1 på vegne av beboernes borettslag.
2.Endring av paragraf 22 i borettsloven, dvs. opphevelse av den lovfestede forkjøpsrett og tilbakeføring av loven slik den var før tvangsforkjøpsretten ble innført fra 1. januar 1978.
3.Formannskapet vedtok enstemmig at kommunen ikke skal benytte sin forkjøpsrett til Fredrikke Qvams gate 9.
4.Formannskapet vedtok mot to stemmer (fr.p.) på vegne av beboernes borettslag å gjøre forkjøpsrett gjeldende til Nissens gate 1 og Jens Bjelkes gate 15.
5.Forsvaret kan være interessert i å gjøre bruk av sin forkjøpsrett, sier sjefingeniør Hans Halsebø i Regionalforvaltningsmyndigheten til Aftenposten.
6.Hvorvidt Nidar Bergene har forkjøpsrett, er en juridisk nøtt som jeg ikke kan si mer om på det nåværende tidspunkt, sier administrerende direktør Gyrd Skråning i Nidar Bergene til Aftenposten.
7.Kan Nidar Bergenes påståtte forkjøpsrett stanse fusjonen ?
8.Nesodden har gjennomført i praksis flere av de forslag jeg har fått nedstemt på generalforsamlingene i OBOS, blant annet prinsippet om fri prisfastsettelse uten prisreguleringer og frivillig forkjøpsrett.
9.Nidar Bergene mener at den kan ha forkjøpsrett ?
10.Vedtatt mot 2 stemmer (F) å benytte kommunens forkjøpsrett til Rathkes gate 16.
11.Vi har skrevet til Forsvaret og gjort oppmerksom på den forkjøpsrett som gjelder ifølge en tinglyst klausul fra 1966, sier ordfører Jorunn Kolbjørnsrud til Aftenposten.
12.Benytter Statoil ikke denne retten, har de andre selskapene som deltar i de aktuelle lisensene forkjøpsrett.
13.Blant de forslag Bremer har fremsatt, er opphevelse av prisreguleringen av borettslagsleiligheter i Oslo, at OBOStilknyttede lag gis adgang til selv å bestemme vedtekter og hvem som skal ha forkjøpsrett.
14.Boligbyggelagets forkjøpsrett til ledige boliger er opphevet.
15.Boligene skal danne to frittstående borettslag, og kommunen skal ha forkjøpsrett i fem år.
16.Borettslag tilknyttet boligbyggelag skulle fortsatt være underlagt prisregulering, evigvarende forretningførsel og tvungen forkjøpsrett.
17.Bærum risikerer nå å tape mellom 300 000 og 400 000 kroner på en mislykket boligsatsing med kommunal forkjøpsrett i Løkenlia ved Kolsås.
18.Da de fire partrederiene som eier båtene under partredermøtet i Oslo tirsdag vedtok og akseptere budet fra HDS, ba Husjord om å få benytte den forkjøpsrett hans rederi hadde som disponent for skipene.
19.De mener at eiendommen ikke bør drives som selvstendig bruk, men at naboene bør få gården som tilleggsjord ved at Staten bruker sin forkjøpsrett.
20.Den 29. april 1977 vedtok Stortinget at det skulle innføres lovfestet (tvungen) forkjøpsrett i alle borettslag.
21.Den andre aksjonæren, Siemens, vil benytte sin forkjøpsrett, men partene er uenige om prisen for fondets aksjer.
22.Den store politiske interessen ble først vekket i 1978 da han tok initiativet til og ledet aksjonen mot tvungen forkjøpsrett i borettslag.
23.Den virket slik at hvis en eier først hadde budt ut sin gård til salgs, og Staten kom inn og brukte sin forkjøpsrett, fikk ikke eieren anledning til å angre og trekke sitt salgstilbud tilbake.
24.Derimot kan en begrenset forkjøpsrett for Staten være aktuelt, hvis en beboer slutter i Staten innen en viss tid, f.eks. to år.
25.Dessuten inneholder heftet en kupong som gjelder som forkjøpsrett til familieforestillingen" Peter Pan", som kommer på Oslo Nye i begynnelsen av desember.
26.Det ble også startet en aksjon blant borettslag og borettshavere som fikk stor oppslutning fra dem som ble berørt av loven om tvungen forkjøpsrett.
27.Det departementet har gjort, er utelukkende å oppheve vedtaket om at Staten skulle gjøre bruk av sin forkjøpsrett, og denne avgjørelsen er endelig, sier statssekretæren.
28.Det er Landbruksdepartementet som på tvers av flertallet i kommunen og flertallet i fylkeslandbruksstyret i Buskerud, har bestemt at Staten skal gjøre sin forkjøpsrett gjeldende til fordel for skog og jordbrukseiere i Hurum.
29.Det er foreløbig uvisst om Statoil kommer til å benytte sin forkjøpsrett til de aktuelle andelene.
30.Det er forkjøpsrett på andelene, slik at handelen er gjort med forbehold om at de andre kommandittister som eier andeler i riggene ikke gjør forkjøpsrett gjeldende.
Le tue ultime ricerche