Norvegese-Svedese traduzione di fravær

La Traduzione della parola fravær da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fravær in svedese

fravær
allmennsostantivo frånvaro
Sinonimi per fravær
Termini derivati da fravær
Esempi con traduzione
Mørke er fravær av lys.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Brudd på skolereglementet som skulk (ulovlig fravær) eller brudd som fører til refsing / bortvisning skal ikke ha innvirkning på karakteren i orden", heter det.
2.Fravær av kritikk kan være et sikkert tegn på at det ikke skjer noe av betydning".
3.Lysmasten på Harstad stadion", som har glimret med sitt fravær i lengre tid.
4.Det vesentlige for oss har vært rimelighetsbetraktninger, blant annet hensynet til de som jobber på et lag og som blir lidende ved stort fravær fra enkelte.
5.Forholdet idag er at arbeidsgiverne ikke alltid innkaller vikarer ved sykdom eller fravær, noe som igjen innebærer underbemanning på plattformene og de enkelte skift.
6.Føler du at gullet er mindre verdt i østtyskernes fravær ?
7.I Nederland er det adgang for leger til å kontrollere hva som er årsak til fravær med egenmelding.
8.I en norsk litteraturhistorie utkommet for en ti år siden kan man lese at det litterære kunstverk glimrer ved sitt fravær i den afrikanske litteratur, at man om det som er skrevet ikke kan bruke betegnelsen kunst, men kunsthåndverk ?
9.Ikke bare fravær av krig, men et menneskeverdig liv i frihet - også fra nød.
10.Man bør videre tilgodese kravet om en mest mulig allsidig service overfor publikum, og i den forbindelse er det viktig å sørge for en bemanning som ikke gjør kontorene for sårbare ved eventuelt fravær og høyt arbeidspress, fremholder hun.
11.Start kunne vunnet 61, mumlet FFKoppmann Kai Nilsen i en FFKgarderobe der de muntre replikkene glimret med sitt fravær.
12.Vi regner med fullt lag søndag, minus Anne Grethe, og dermed blir det årsdebut for Inger Lise Guldseth som er tilbake efter et lengre fravær siden sommerens kneoperasjon og gjenoppbygning av benet ved et fysikalsk institutt i Oslo, sier oppmann Ingebrigtsen.
13.Alt var bare fryd og gammen i den leiren - de to nøstene er ute i sitt første OL, og ser sin store chanse til gull, ære og heder i Sovjets og Bulgarias fravær.
14.Altsaksofonisten Anthony Ortega spiller på Hot House imorgen," comeback" i Oslo efter 30 års fravær.
15.Andropov har glimret med sitt fravær siden 18. august ifjor.
16.Andropov har ikke vist seg offentlig siden august, og det er første gang det blir offisielt bekreftet at grunnen til presidentens fravær er nyretrøbbel.
17.Arbeiderpartiets Guttorm Hansen, som i Gro Harlem Brundtlands fravær fremsatte det forslag som hun sammen med de parlamentariske lederne for SV og Venstre har fremmet om at Norge bør stemme ja i FN, sa at dette bare er et første skritt, men likevel et viktig skritt for å komme i gang senere med avtaler om reduksjon av atomvåpen, og han understreket at forslaget tar sikte på i første omgang å få en stans i produksjonen og opprustning av atomvåpen.
18.Arbeidslivets regler gjelder trekk ved fravær uten sykemelding.
19.At Porsforsvaret glimret med sitt fravær, får så være.
20.At Ustinovs fravær skulle ha politiske årsaker, er det ingen iakttagere i Moskva som tror, selv om generalstabssjef Ogarkovs brå avskjed nylig kan friste til spekulasjoner.
21.Avisen tar dessuten opp viktige emner som fravær i skolen, religionsundervisningen, arbeidsløshet og annet.
22.Bare på luftgevær glimrer utlendingene ved sitt fravær.
23.Begge disse navn glimrer ved sitt fravær.
24.Berit Aunli er tilbake i Nordmarksterrenget efter drøye to års fravær.
25.Blankenborgs fravær kan skape problemer for arbeidet med stortingsmeldingen om utdanningsfinansiering.
26.Blant disse vil slaget sannsynligvis stå, i fravær av suverene Simen Agdestein.
27.Både Øyvin Thon (t. v.) og Tore Sagvolden har gjentagne ganger vist seg" gode for gull", men i" 5dagars" glimrer de gjerne med sitt fravær - så også neste år ?
28.DEN SOVJETISKE president Konstantin Tsjernenko viste seg torsdag ved en seremoni i Kreml, efter at hans fravær under begravelsen av forsvarsminister Dmitrij Ustinov julaften hadde utløst nye gjetninger om hans helse.
29.Danmark glimret med sitt fravær.
30.De akademiske yrkene glimret totalt med sitt fravær - og denne kampanjen rettet seg tross alt også mot elever i almenfaglig studieretning.
Le tue ultime ricerche