Norvegese-Svedese traduzione di frykt

La Traduzione della parola frykt da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

frykt in svedese

frykt
tvilsostantivo farhåga
  allmennsostantivo fruktan
Sinonimi per frykt
Termini derivati da frykt
Parole simili

 
 

Wiki
Frykt eller redsel er en følelse som man kjenner ved trussel eller risiko, både ekte og innbilt. Redselen kan også forklares som en ekstrem oppfattelse av situasjoner, tilstand, saker, mennesker og liknende, f.eks. mørkeredd. Redselen varierer kraftig fra person til person, og kan strekke seg mellom en mild følelse av uro og ekstrem redsel, kalt paranoia, skrekk eller fobi.

Altri esempi
1.Bønderne her (i Seljord) er meget andektige når de brygger øl til gjestebud av frykt for at det ikke skal bli sterkt.
2.(New York Times) En stigende frykt for terrorisme mot arabere har grepet israelske politiske og religiøse ledere efter at det nylig ble gjort forsøk på å angripe den største islamske helligdom i Jerusalem.
3.Barn som vokser opp idag, opplever frykt på samme måte som barna i Terezin gjorde det.
4.Både i øst og vest brer det seg en lammende frykt, også nedover i aldersgruppene, det er det verste.
5.De fleste av oss deler fredsbevegelsens frykt for våpen, krig og atomvåpen.
6.Dessuten skaper slike historier lett frykt hos andre eldre.
7.Det er en frykt homofile må leve med.
8.Det er en vidt spredt irrasjonell frykt, som blir aggressivt utnyttet av motstanderne av kjernefysisk energi.
9.Det er frykt for livet, melder Det norske Flyktningeråds representanter.
10.Det er ikke lenger nødvendig å forhaste seg med å kjøpe bolig idag, i frykt for at den skal bli dyrere imorgen, sier formannen i Norges Eiendomsmeglerforbund, Tore Dahl, til Aftenposten.
11.Det er nødvendig å kjempe for de umistelige goder som gjør menneskers liv til et liv som er verdt å leve, med rettigheter som frihet, menneskeverd, retten til å ha såpass del i verdens felles rikdom at det går an å leve uten sult og uten frykt for overgrep, sa biskop Aarflot.
12.Det er selvsagt en frykt som alle ledere har.
13.Det er skapt en atmosfære av frykt, som rammer de fleste indirekte, men som er høyst reell.
14.Det er stor motstand mot kjernekraft, og størstedelen er basert på frykt.
15.Det finnes klubber som melder altfor mange spillere på til den første kretslagstreningen, mens andre ikke melder en eneste spiller, av frykt for at de store klubbene skal snappe opp deres talenter.
16.Det som er synd, er at hundeeierene aldri melder fra, i frykt for at hunden blir krevet avlivet.
17.Det var vel lærerorganisasjonene som gikk sterkt ut av frykt for arbeidsledighet.
18.Drep alle sikher, drep hele sikhfolket, ropte hindumobben, ifølge en av de mange hundre sikhene som søkte tilflukt på jernbanestasjonen i New Delhi i frykt for å fortsette reisen uten væpnet eskorte.
19.Er du fylt av frykt og beven for oppgaven ?
20.Fjernsynet" lærer" en stor gruppe av USAs befolkning å føle frykt.
21.Forarbeidene til våpenloven har særlig påpekt at vedkommendes psykiske tilstand ikke må gi grunn til frykt for misbruk av tillit, skriver departementet.
22.Forhandlingene ifjor ble brutt den 1. desember, og i Norges Fiskarlag er det åpen frykt for at det samme vil skje igjen iår, for tredje år på rad.
23.Fredskampen risikeres av frykt for at menn skal overta den ?
24.Hva med kritikernes frykt for at krysssubsidiering vil kunne forekomme med eierforhold mellom monopoldelen og konkurransevirksomheten, som samtidig vil bli en av Televerkets største kunder ?
25.I forhåndslagringssaken var det ikke bare spørsmål om suverenitet, men også om moral og velbegrunnet frykt.
26.Jeg har ingen slik frykt, men jeg vil heller ikke utelukke muligheten, svarer Chandra Shekhar.
27.Jeg innrømmer at en del av vår frykt var ubegrunnet.
28.Jeg tror det er riktig å si at det blant arkeologer er en viss frykt for at kulturminnevernet skal bli vurdert for ensidig i miljø og plansammenheng under Miljøverndepartementet.
29.Landene viker tilbake for å utfordre Iran av frykt for at det skal gi støtet til et internt opprør fra muslimske fundamentalister i SaudiArabia, sier kilder i Pentagon.
30.Man må fjerne den fiendtlige innstillingen som er basert på usikkerhet og frykt for at vi ikke kan mestre den nye teknologien.
Le tue ultime ricerche