Norvegese-Svedese traduzione di fullbyrdelse

La Traduzione della parola fullbyrdelse da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fullbyrdelse in svedese

fullbyrdelse
allmenn? Verkställighet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Vi setter nå alle juridiske hjul i sving for å sikre fullbyrdelse av kjennelse fra handelsdomstolen her i Paris.
2.Bekreftes den lavere instans avgjørelse blir dommen oversendt Tribune de Grande Instance, motsvarende norsk byrett, for fullbyrdelse.
3.De belaster ikke samfunnets trygdeordninger ; de må selv satse det nøvendige av tid og penger, uten noen garanti for at prosjektet kommer til fullbyrdelse, eller for at de tjener noe på det hvis det gjør det.
4.De har en harmoni og en fullbyrdelse i sitt forhold som CJH først fikk oppleve på sine eldre dager.
5.Det var høyesterett som ifjor høst ga klarsignal for raskere ankebehandling og dermed hurtigere fullbyrdelse av de mange dødsdommer.
6.Efter som en fullbyrdelse av vedtak efter fremmedloven ofte har skjebnesvangre konsekvenser for den det gjelder, har domstolene i mange tilfeller besluttet" midlertidig forføyning" dvs. at fullbyrdelsen blir utsatt til saken er rettskraftig avgjort.
7.Endel av de ubetingede dommer i denne gruppe saker kommer heller ikke til fullbyrdelse.
8.Europarådkonvensjonen av 1980 handler om anerkjennelse og fullbyrdelse av avgjørelser om foreldremyndighet, og om gjenoppretting av foreldremyndighet.
9.For - som sønnen sier det er jo litt vanskelig å ha en fullbyrdelse med to kvinner samtidig !
10.Kriminalsjef Arne Huuse ved Oslo politikammer sier til NTB at politikammeret har gitt ordre om innkalling av langt færre promilledømte til soning, og raskere fullbyrdelse av dommer i andre typer saker.
11.Legen viser til straffelovens paragraf 474 der det heter at" utsettelse av straffens fullbyrdelse finner sted når den som skal utholde straffen er blitt avsindig eller falt i en alvorlig sykdom".
12.Man befinner seg med Asta Nørregaard ennu i en tid da verkets fullbyrdelse til minste detalj var kunstnerens enerådende hensikt, - i motsetning til den moderne holdning hvor det å være i den skapende prosess, som en svømmer i tidens hav, er vesentligere enn de enkelte verk som avsettes underveis, med det foreløbiges, det spontanes preg.
13.Vernet bør også omfatte tilfeller der utlendingens frykt gjelder fullbyrdelse av døds eller legemsstraff, i tillegg til frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet eller politisk overbevisning.
14.Visse kvinner ønsker også å underkaste seg, mens andre, både menn og kvinner, virkelig opplever livets fullbyrdelse i kjærligheten til hverandre.
15.Dette er en meget stor dag for oss, en slags fullbyrdelse av en drøm, sier Helge og Anne Stine Ingstad til Aftenposten.
16.Argumentene tør være kjent for de fleste, på den ene siden skyver man hensynet til publikum foran seg - klimabeskyttelse, restaurant og en arkitektonisk fullbyrdelse av parkens avslutning mot vest i form av glass og spileverk.
17.Den nordiske henvendelsen til president Pieter Botha skjer på humanitært grunnlag, men samtidig påpekes det at en fullbyrdelse av dødsdommen vil øke spenningen ytterligere.
18.Døden i Møllefossen blir kjærlighetens fullbyrdelse, sier Kari Onstad.
19.Livet blir en seremoniell fullbyrdelse av våre myter, både den vi har arvet fra all vår slekts religiøse forståelse og mystikk og fra våre sosiale ordninger.
20.Som påtalemyndighetens øverste sjef tok riksadvokaten opp bøtestraffen og fullbyrdelse på politisjefmøtet også i mai ifjor.
Le tue ultime ricerche