Norvegese-Svedese traduzione di funn

La Traduzione della parola funn da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

funn in svedese

funn
allmenn? fynd
Termini derivati da funn
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Tom" - John Hveem (37) som for vel en uke siden fremsto anonymt i Dagbladet og opplyste om funn av Quislingdokumenter i forbindelse med en papirinnsamling.
2.80 prosent av alle arkeologiske funn skjer tilfeldig.
3.Alt har gått over forventning, ikke minst takket være et funn av en arbeidsgiver som utrettelig har backet meg opp.
4.Det er bevist at det har vært funn der, og jeg er sikker på at det finnes mer.
5.Det er et meget betydningsfullt og spennende funn, fremholdt hun.
6.Det har skjedd utrolig mye på forskningsfronten når det gjelder byhistorien, og ikke minst er det gjort en rekke viktige funn.
7.Det spennende nå er å gå gjennom vårt materiale statistisk, sammenligne funn fra ulike steder og finne frem til forklaringer på funn og utviklingsmønstre, sier Molaug.
8.Dette er et meget interessant funn.
9.Folk i Vang har vært flinke til å observere og sende inn funn som er blitt gjort, fortsetter Unni Blegen Walhovd.
10.For en arkivar er det mye ved et slikt funn som kan antyde om samlingen stort sett har ligget i ro eller om den har vært oppdelt og gått på vandring, sier Nedrebø.
11.Funn på stedet gjør at vi kan slå fast at de to møtte en uforutsett komplikasjon under rengjøringen av krutthusets ventilasjonsanlegg, opplyser overingeniør Arne Johansen i Statens Sprengstoffinspeksjon.
12.Før de tekniske funn fra Kripos foreligger, vil jeg ikke her og nå si direkte om han har overholdt instruksen.
13.Ingen andre steder i verden har alle funn vært gjort i løpet av de første decennium med oljeleting, hevdet han.
14.Men nå har Hveem gått bort fra sin forklaring om funn i forbindelse med papirinnsamling i 1950årene ?
15.Når vi så på kombinasjonen mellom knapp og tyggegummi, var vår umiddelbare reaksjon at det var et uvanlig og påfallende funn, sa den sakkyndige.
16.Olsen er et funn.
17.Selv om de to funn for øyeblikket ikke ansees som økonomisk interessante, er de ikke oppgitt, sier Olerud.
18.Sesongens funn i italiensk fotball, kommenterte landslagssjef Enzo Bearzot.
19.Statoil har tatt initiativet til felles undersøkelser dels fordi vi er medeier i alle de tre funn som er gjort på Haltenbanken, og dels fordi det bare vil være grunnlag for en eventuell utbygging hvis de tre selskapene samarbeider.
20.Vår politikk er å få nye funn i produksjon så raskt som mulig.
21.12åringen Mads M. Nielsen er et funn som Jonas - gutten som rømmer hjemmefra fordi foreldrene er glidd fra hverandre og han ser med ulyst frem til sommerferien sammen med dem.
22.Aas Andersen vil foreløbig ikke si noe om eventuelle funn på åstedet.
23.Aas Andersen ønsker av prinsipielle grunner ikke å redegjøre ytterligere om de funn som er gjort.
24.AgerHanssen påpekte dessuten at man må regne med at fortsatt letevirksomhet kan lede til funn av betydelige tilleggsreserver som også vil kunne benytte samlerørledningen og terminalen.
25.Alle funn som ble gjort ved obduksjonen av avdøde, er også forenlig med hva politiet selv kom frem til under efterforskningen.
26.Alle tidligere funn av Sivapithecus er for det første flere millioner år yngre, og er for det annet gjort bare i Asia og Europa.
27.Andre funn viser et udiskutabelt hinduistisk kulturinnslag på øygruppen.
28.Andre funn ønsker vi ikke å beskrive nærmere av hensyn til den videre efterforskning.
29.Ansatte skal informeres ved alvorlige mistanker om farer, og bedriftslegen har plikt til å skaffe seg en viss dokumentasjon for de funn han eller hun gjør.
30.Anthony Master skriver i The Times at stykket er et virkelig funn, fra et uventet sted, Norge.
Le tue ultime ricerche