Norvegese-Svedese traduzione di gjenbruk

La Traduzione della parola gjenbruk da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

gjenbruk in svedese

gjenbruk
bruksostantivo återanvändning
Sinonimi per gjenbruk
Parole simili

 
 

Wiki
Gjenbruk angir bruk mere enn en gang. Konseptet som er sterkt knyttet til miljøvern som det andre nivået i avfallshierarkiet, men gir utvidet mening i alle situasjoner der en eksisterende gjenstand eller et konsept brukes på nytt, etter å først ha blitt brukt i den tiltenkte hovedanvendelsen. Den nye anvendelsen kan være den samme som første gang eller brukt som noe annet, i motsetning til gjenvinning der gjenstanden blir plukket fra hverandre til råvarer for ny anvendelse.

Altri esempi
1.De fleste betenkeligheter fremsatt av Norges Diabetesforbund vedrørende gjenbruk av sprøytene er det tatt hensyn til.
2.Flere undersøkelser tyder på at det er liten risiko ved gjenbruk av sprøyter i vanlige tilfeller.
3.Gjenbruk av insulinsprøyte bør skje samme dag.
4.Gjenbruk av plastsprøytene er ikke først og fremst et spørsmål om renslighet, fordi selve insulinampullen inneholder et desinfiserende middel.
5.31. august stilte G. Bjelke noen spørsmål om gjenbruk av insulinsprøyter.
6.Anne Simonsen stiller i et innlegg den 10. august spørsmålstegn ved mitt forsvar for gjenbruk av engangssprøyter for diabetikere.
7.Bernt G. Bielke setter fingeren på infeksjonsfaren ved gjenbruk av usterile engangssprøyter.
8.Bernt G. Bielke stiller i Aftenposten 2. juli fem spørsmål om gjenbruk av insulinsprøyter.
9.Dessuten er det enighet mellom fagfolk om at infeksjonsrisikoen kan øke ved flere gangers gjenbruk.
10.Det er ikke medisinsk grunnlag for å fraråde gjenbruk av engangssprøyter idag - se uttalelse fra Diabetikerforbundets Medisinske Råd.
11.Det er imidlertid bare ett av disse forholdene som behøver å være tilstede for at man kan bli unntatt fra regelen om gjenbruk av insulinsprøyter.
12.Det er mange tusen sprøytediabetikere i Norge og ved gjenbruk av sprøytene kan det spares hundretusener, for ikke å si millioner av kroner.
13.Det tilrådes at gjenbruk bør skje samme dag.
14.Dette er det motsatte av en produktiv gjenbruk eller opparbeidelse av tradisjonen.
15.Dette under forutsetning av at forskriftene for gjenbruk følges, noe som er særdeles enkelt.
16.En returordning for plastflaskene er ikke vurdert av Nora, fordi myndighetene har sagt klart nei til gjenbruk.
17.Er det vitenskapelig bevist når faren for infeksjon begynner ved gjenbruk av usteril sprøyte ?
18.Forøvrig unnlater jeg ikke å bemerke at den brosjyre som det henvises til i den opprinnelige annonse fra Sosialdepartementet om gjenbruk av sprøyter ennu ikke foreligger.
19.Gjenbruk av engangssprøyter for diabetikere er medisinsk forsvarlig.
20.Gjenbruk av insulinsprøyter ble pekt på som en mulighet.
21.Han mener 70årenes mangfold i kunstartene viser at det er slutt på en enhetlig, internasjonal modernisme, ja, selve modernismens søken efter det nye og ukjente, dens oppfinnelsesestetikk er avløst av en postmoderne gjenbruk av tradisjonen.
22.I Aftenposten 31. august spør herr Bernt G. Bielke om hvilke forskningsresultater som tilsier at gjenbruk av plastsprøyter ikke medfører infeksjonsrisiko.
23.I dagspressen 22. juni er det inntatt en kunngjøring fra Sosialdepartementet om gjenbruk av insulinsprøyter.
24.I mitt innlegg i Aftenposten 20. juli efterlyste jeg svar på når faren for infeksjon begynner ved gjenbruk av sprøyter som ikke er sterile.
25.I samarbeide med UNICEF vil man nå forsøke å bygge opp et resirkuleringsopplegg, bl.a. med gjenbruk av papir.
26.Jeg anser bestemmelsen om gjenbruk av ikke sterile plastsprøyter for å være et medisinsk tilbakeskritt sammenlignet med å bruke sterile sprøyter enten de nu er laget av plast eller glass med stålspisser !
27.Jeg kjenner til seks undersøkelser over gjenbruk av plastsprøyter, men det finnes nok flere.
28.Jeg takker sosialministeren for svaret om gjenbruk av insulinsprøyter.
29.Kaci Kullmann Five motbeviser dette ved å generalisere ut fra eget gjenbruk av engangssprøyter, som dokumentasjon.
30.Problemet med gjenbruk av sprøytene er at sprøytespissen kan sløves efter flere gangers bruk.
Le tue ultime ricerche