Norvegese-Svedese traduzione di grunnløs

La Traduzione della parola grunnløs da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

grunnløs in svedese

grunnløs
allmennaggettivo grundlös
Sinonimi per grunnløs
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er en grunnløs beskyldning som skremmer millioner av mennesker.
2.Og en slik glorifisering er altså ganske grunnløs ?
3.Påstanden er grunnløs og bør trekkes tilbake, sa Willoch, noe Feldt ikke var villig til.
4.Arbeiderpartiets opphisselse i denne sak er grunnløs, mener Nationen (sp).
5.Begrunnelsen var at visse medlemmer av staben ved den norske Moskvaambassade var innblandet i aktiviteter som er uforenlige med deres status, en begrunnelse som ble betegnet som grunnløs av Det norske utenriksdepartement.
6.Derfor opplever vi f.eks. at handelsnæringen kritiserer Regjeringen skarpt, mens Regjeringen svarer at kritikken er helt grunnløs, for handelsnæringen har aldri hatt bedre vilkår enn nå.
7.Det kan skyldes at Kommisjonen mente klageren ennå ikke hadde forsøkt alle de rettsmidler han hadde i sitt eget land, at seksmånedersfristen (saken må fremmes for Kommisjonen innen seks måneder efter at siste nasjonale rettsavgjørelse er falt) var overskredet, eller at klagen er åpenbart grunnløs og klageren rett og slett kverulant.
8.Dette bør fastslås i en ny fremmedlov", heter det i uttalelsen fra Kommunaldepartementet, som også konkret foreslår at en utlending som søker anerkjennelse som flyktning i Norge, må midlertidig behandles som flyktning inntil endelig vedtak er truffet, med mindre det er åpenbart at søknaden er grunnløs.
9.Enhver frykt for nedleggelse av raffineriet på Mongstad er grunnløs.
10.Frykt for at hele Grønland / Vaterlandutbyggingen skal falle sammen som et korthus på grunn av manglende kommunal satsing, synes derfor under de rådende politiske forhold å være grunnløs.
11.Frykten for at også Kina skal havne i inflasjonsspiralen, er grunnløs, har partisjef Hu Yaobang erklært.
12.Høyres parlamentariske leder Jo Benkow betegner påstanden som grunnløs og mener Huseby umulig kan ha forstått rekkevidden av sine ord.
13.Lundes påstand er grunnløs.
14.Statsminister Willoch fremholdt at dette var en grunnløs påstand og meget alvorlig sagt fra en samarbeidspartner.
15.Tvilen om deres evne til å ta seg effektivt frem i dette område vinterstid ble betraktet som grunnløs.
16.Uforskyldt arbeidsledighet i nesten ett år, manglende fartstid og redusert ansiennitet på jobben, til sist ny grunnløs oppsigelse, var den sørgelige fasit en 21åring sto overfor tidlligere ihøst.
17.Oppfordringen er uakseptabel, fiendtlig og grunnløs, fremholdt den greske utenriksministeren, og understreket at den amerikanske anmodningen vil få konsekvenser for forholdet til USA.
18.All denne engstelse og bekymring har vist seg nokså grunnløs.
19.Anmeldelsen ble henlagt av statsadvokaten som ikke kunne se at det var benyttet vold og som fant anmeldelsen grunnløs.
20.Avgjørelsen som er tatt innebærer en avvisning av ryktene som grunnløs sladder, opplyser Kirkenes Verdensråds pressetjeneste.
21.Bangemann og hans nærmeste medarbeidere har hevdet at anklagen er grunnløs, og at Sonja Lüneburg aldri har hatt adgang til hemmeligstemplet materiale.
22.Dawit Wolde Giorgis betegnet avisens artikkel som grunnløs og løgnaktig.
23.Denne bekymring er grunnløs.
24.Dersom asylsøknaden efter den fremstilling asylsøkeren selv gir, ansees åpenbart grunnløs, er Statens utlendingskontor gitt kompetanse til å avvise vedkommende, slik at hun eller han altså ikke får oppholde seg i riket mens asylsøknaden behandles.
25.Det er en skyldfølelse som efter vår mening er grunnløs.
26.Erfaringer blant annet fra San Francisco viser at frykten er grunnløs, ingen tannlege er hittil blitt smittet.
27.Forsvarerne mener at dette gjør tiltalen grunnløs fordi avisen da ikke har offentliggjort hemmeligheter.
28.Frykten for en for stor innflytelse på kulturhusets aktiviteter av næringslivet på grunn av plassering nettopp her, er efter min mening grunnløs.
29.Men det har vist seg å være en grunnløs alarm og også panoxyl blir snart frigitt.
30.Men det kommer an på hva han legger i ordene" livssyn" og" grunnløs".
Le tue ultime ricerche