Norvegese-Svedese traduzione di høns

La Traduzione della parola høns da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

høns in svedese

høns
allmenn? kyckling
Termini derivati da høns
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.En fjær som ble til 10 høns".
2.Høyre For Høns" er blikkfanget på organisasjonens plakater og løpesedler som fra 20. august og en måned fremover blir å finne rundt om på landets skoler og ved standsaksjoner.
3.(Noen oppklarende linjer kan kanskje hjelpe lesere som er gått surr i begrepene kylling, høne og høns.
4.Dere skulle sett da de gamle dyrket poteter, grønnsaker og frukt her, og hadde griser og høns i fjøset.
5.Det finnes ikke høns på Drammensveien, sier gutten.
6.12 høns, det var det hele, og det døde en høne hver eneste dag i de seks dagene vi holdt ut.
7.40 høns, 10 griser og 6 kyr omkom da driftsbygningen på Svartås gård på Bøverbru i Vestre Toten brant ned til grunnen natt til søndag.
8.Aftenpostens beskrivelse av planene blir nærmest en gjenfortelling av historien om fjæra som ble til fem høns.
9.Bondegården har åtte kuer, noen kalver som skal stelles - også av de yngste gjestene, høns, og en vaskeekte skjærgårdshane, separator, og om litt vil gården kunne selge hjemmelaget ost til gjestene.
10.Chagalls illustrasjon til fabelen" Kvinnen og hemmeligheten", om henne som gjorde en fjær til fem høns.
11.Christiania Hønsegaard kjøber unge, værpedygtige Høns af gode Racer.
12.Da ble det beslaglagt 196 kilo fjærfe, høns og kylling fra en og samme person.
13.De iblant uopprettelige skader som tilføyes, forsterkes og bevares ved almene betraktningsmåter som" ingen røk uten ild" og" en fjær blir til fem høns".
14.Den første jul i villmarken bodde de i fjøset sammen med en ku og sau og et par kaklende høns som godhjertet verpet egg til julefrokosten.
15.Den smaker noe bedre enn en høne, som er betegnelsen på høns som legger spiselige egg.
16.Den utviklingen forutså de neppe, de første som bragte høns hit til landet en gang mellom årene 700 og 900 e. Kr.
17.Det gjelder løshunder som jager sau, hunder som jager hjortedyr og som ikke lar seg innfange, og hunder som dreper høns.
18.Det må vel bli" En fjær som ble til 10 høns" ! flirer Olav Thon.
19.Folk kom ut fra landsbyene vi passerte og solgte varer, og de nærmere 700 menneskene ombord skaffet seg mat på turen ved å slakte og tilberede apekatter, geiter, høns og griser om bord, forteller Rikke.
20.Forhåpentlig vil omleggingen av korntrygdordningen føre gris og høns tilbake til de sentrale korndistrikter, sier han.
21.HUND DREPTE HØNS.
22.Han mener det er snakk om fjæren som ble til fem høns.
23.Her har vært holdt storfe, griser, geiter, sauer og høns.
24.Hovedbeskjeftigelsen er avlsstasjonen for høns.
25.Høns er samlebetegnelsen for både hannernog hunner, og en kylling er en" nyutklekket" hane eller høne.
26.Høns som er spesialprodusert for å spises, og som aldri har lagt et egg, heter kylling !)
27.I byrettens avvisning er det anført at ingen av partene holder høns eller er knyttet til eggproduksjon.
28.I gatene er det en sjarmerende lukt av fjøs og stall, og høns menger seg med ulveskinnskledde moteløver fra KontinentalEuropa.
29.I tillegg har de kaniner og høns.
30.Kun 6% av det kjøttet vi spiser er fra høns, kylling eller kalkun.
Le tue ultime ricerche