Norvegese-Svedese traduzione di ha tillit til

La Traduzione della parola ha tillit til da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ha tillit til in svedese

ha tillit til
allmenn? förtroende
Sinonimi per ha tillit til
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Kan ikke LO - som tok feil ifjor og som undervurderte Regjeringens arbeide mot inflasjonen - ha tillit til at prognosene slår til iår ?
2.Alexis Lichine understreker nødvendigheten av å ha tillit til egen gane.
3.Arbeiderpartiet skulle man kunne ha tillit til, i opposisjon som i posisjon.
4.Bedriftsklubben har reagert kraftig mot gjennomføringen av eierskiftet og har ifølge Agderposten uttalt at den vanskelig kan ha tillit til de nye eierne.
5.Folk skal føle seg trygge og ha tillit til politiet.
6.Forfatteren selv, Gidske Anderson fastslo at det er viktigst i et demokrati å ha tillit til politikerne.
7.Hvordan skal man kunne ha tillit til politikere som i handling demonstrerer illojalitet mot det program de er valgt på og dermed også mot det grunnlag hele vårt politiske system hviler på ?
8.Hvordan skal vi be andre ha tillit til og velge våre folk, hvis vi selv bare har tillit til dem i maksimalt to år.
9.Kundene må ha tillit til at de får dekket sine skiftende transportbehov til enhver tid.
10.Like viktig som en profesjonelt gjennomført efterforskning, er det imidlertid at almenheten kan ha tillit til efterforskningens objektivitet.
11.Me må ha tillit til at ungdom som nektar å utføre militærteneste, gjer dette utfrå ei alvorleg overtyding.
12.Møtet har vist, heter det i det avsluttende" budskap" til de lutherske kirker verden over, at" i Kristi kirke kan vi ha tillit til hverandre og kan bygge broer mellom mennesker tvers over politiske og ideologiske grenser".
13.Skytøen mente at Presthus hverken lot til å ha tillit til arbeidsgivere eller arbeidstagere, og han syntes finansministeren snart burde" trekke til seg snuten" når han på toppen av det hele også krever mindre lokale tillegg.
14.Som situasjonen er, må det tas visse hensyn, og vi må ha tillit til at Filharmonisk Selskap kan foreta slike vurderinger på en betryggende måte.
15.Partiledelsens opplegg på forhånd var at velgerne skulle skjønne at partiet nå er et nøkternt og ansvarlig parti som man kan ha tillit til i regjeringskvartalene.
16.Beslutningen om å selge deler av Nordenfjeldske til Kosmos er et løftebrudd fra Norcems side, og jeg kan ikke lenger ha tillit til Norcems ledelse, sier ordføreren for representantskapet i Nordenfjeldske Damskibsselskab, lagdommer Nils Daa Rogstad.
17.Byggherre og arkitekt bør bli kjent med hverandre og ha tillit til hverandre.
18.Det essensielle for norsk opinion er at den må ha tillit til den informasjon som kommer fra NRK.
19.Jeg tror det er riktig å ha tillit til vår vitenskap, sa Erlandsen.
20.Vi må ha tillit til at livet selv er godt.
21.Bare den sistnevnte, som ble lansert av NTB, er blitt avkreftet, men hvordan skal man ha tillit til informasjoner fra selskapet, så lenge man overhodet ikke vil inn på hva som er den virkelige uenighet ?
22.De kan nok ha tillit til partiets vilje, men ikke evnen.
23.Derfor kunne man også ha tillit til Arbeiderpartiet i sikkerhetspolitikken.
24.Det ble dessuten stilt krav om en avklaring om hvem de ansatte skal ha tillit til.
25.Dette er nok til at vi kan ha tillit til dem.
26.Efter at kvinnen hadde innrømmet den detaljerte" løgnen" stilte aktor, statsadvokat Ellen Holager Andenæs, spørsmål om det overhodet var grunnlag for å ha tillit til kvinnens forklaringer i retten.
27.Eller ha tillit til det uforutsette som stiger når himmelen faller som en brennede duk.
28.Først da vil vi ha tillit til staten, sa Berri på en pressekonferanse i helgen.
29.Førti år efter den annen verdenskrigs slutt - en tidsperiode som har kostet mellom tredve og førti millioner mennesker livet i krigshandlinger, borgerkriger og stadig fortsatt utryddelsespolitikk - stilles spørsmålet om vi stadig har lov til å ha tillit til våre medmennesker ; om vi fortsatt kan makte det som Max Tau i sin tid satte som vilkår for vår eksistens, å tro på mennesket.
30.Inntil videre får vi ha tillit til den statsråd som sist gjentok slagordet.
Le tue ultime ricerche