Norvegese-Svedese traduzione di heis

La Traduzione della parola heis da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

heis in svedese

heis
bygningsostantivo hiss
Termini derivati da heis
Parole simili

 
 

Wiki
Heis er en innretning for å transportere et objekt eller menneske vertikalt. Prinsippet for heis er en heisstol som går på stålføringer, opphengt med ståltau/wirer over en drivskive på en motor, og ned igjen til en motvekt som går på egne stålføringer ved siden av heisen i sjakten. Motvektens vekt er oftest vekten av tom heisstol + 50% av heisens oppgitte merkelast.

Altri esempi
1.Fondsloven" av 14.12.1956 som gjelder" all offentlig fremføring av utøvende kunstneres prestasjoner i ervervs øyemed" gir hjemmel for å kreve avgift for bruk av jukeboxer, diskotekmusikk, heis og butikkmusikk o.l.
2.Formannskapet vedtok mot 10 stemmer (A og SV) at Reber Schindler Heis A / S gis betinget tilsagn om kjøp av ca. 5 dekar av gnr. 96, bnr. 83, Ringnesveien 19.
3.Men publikum vil vel ikke svikte på grunn av den manglende heis og de omstridte dias ?
4.Nei, det er da umulig for henne å komme opp i 3. etasje uten heis, så forkommen som hun er nå.
5.REBER SCHNINDLER HEIS med 88 ansatte ved sin Osloavdeling vil reise eget lager og verksted på Rommen.
6.To søknader om å få installert heis er blitt avslått av byens skolemyndigheter, som ikke har prioritert penger til et slikt formål.
7.Akkurat innenfor denne veggen installeres ny heis til publikumsgalleriet.
8.Arkitekten påviser at en heis vil gjøre bruk av skolen mer tungvint.
9.At bygget, som bare har fire etasjer, også har innlagt heis som fører direkte fra garasje i kjelleren, betyr at det vil være et godt bosted selv for eldre mennesker som kanskje er litt dårlige til bens.
10.Av nye tekniske hjelpemidler til Ungdommens Scene kan vi nevne en flere tonn tung bro som går over scenen, heisbart anheng for lysanlegg, røykluke - og en heis mellom kjeller og sal for å kunne regulere antall sitteplasser og å frakte kulisser.
11.Bakgrunnen for forslaget om å oppfordre juryen til å vurdere slides og ikke som før originalarbeider, var innstallering av ny heis i Kunstnernes Hus.
12.Blokkene får heis.
13.Blokkene kan gjøres mer tilgjengelige ved å legge inn heis, og man kan bygge større balkonger hvis man ønsker det.
14.Boligene blir enten liggende slik i terrenget at trapper blir unødvendig, eller det blir heis i huset.
15.Boliger med særpreg, med solrik og god beliggenhet, med høy innredningsstandard, med garaje i kjelleren og helst heis, selv om det bare er tre eller fire etasjer, er meget eftertraktet på bolig og eiendomsmarkedet i Oslo.
16.Bygget er oppført uten heis, med velsignelse fra Akershus fylkeskommune og Arbeidstilsynet.
17.Både fylkeskommunen og Arbeidstilsynet godkjente at tilbygget ble reist uten heis.
18.Båten ble ombygget blant annet ble svømmebassenget fjernet til fordel for utstillingsarealet, og det ble installert heis for frakt av de mange bøkene.
19.Da får man gjerne heis også.
20.Da måtte også de flytte ned til riksmeglingsmannen som forøvrig har fått nytt kontor i Nedre Vollgate riktig lekkert i høyrødt og hvitt, og med en heis som mer fører tanken hen til en monden nattklubb enn til tråkige tariffspørsmål.
21.Den er et tredve meter høyt tårn, hvor en heis dreier 360 grader på opp og nedtur.
22.Den høyeste gården blir på syv etasjer, og det blir heis i hver gård.
23.Den siste store oppgaven var veggfrisen" Kretsløp" i Postgirobygget i Oslo, hvor hun under prøve og monteringsarbeidet svevet oppunder taket i en for anledningen improvisert heis.
24.Derfor ville det være idioti å legge inn heis i nybygget.
25.Derfra kan man ta seg videre med ny heis til 1290 meter over havet, til panoramautsikt over fjell og vidder.
26.Det er håndfaste planer for en opprustning av dette" nærområdet", bl.a med en ny heis som skal knytte sammen Olympiaheisen (a) og Fjellheisen (c).
27.Det fører en heis dit ned, så ingen behøver å trette seg ut før svømmeturen, het det.
28.Det kan også være aktuelt å flytte til en ny bolig med heis og innlagt WC.
29.Det kan være følelsen av ubekvemmelighet ved tanken på å sitte fast i en trang heis i en høyblokk eller noe så trivielt som høy hastighet med bil.
30.Det koster relativt lite å gjøre småhus tilgjengelige for rullestolbrukere - dyrere blir det om vi også skal installere heis i blokker der dette ikke er påkrevd idag.
Le tue ultime ricerche