Norvegese-Svedese traduzione di hensikt

La Traduzione della parola hensikt da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

hensikt in svedese

hensikt
tankesostantivo åsikt
  planersostantivo avsikt
Sinonimi per hensikt
Termini derivati da hensikt
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Da jeg er av den oppfatning at bruken av disse nummer er altfor omfattende i vårt samfunn, samt at fengslet ikke har oppgitt konkret hva de har til hensikt å kontrollere, ville det være av interesse å få Datatilsynets vurdering av forholdet", skrev mannen i et brev til Datatilsynet.
2.Den sterke fokuseringen på atomkrigens farer de siste årene har kanske virket mot sin hensikt.
3.Det er klart - og det indikerte jeg også i mitt innlegg - at det (mineleggingen) bør tas opp med USA, og det er det vi har til hensikt å gjøre i det vi vil kalle en politisk sammenheng, for vi erkjenner at USA har et spesielt ansvar i dette området.
4.Det var vår positive hensikt å spare administrasjonen i Norges Bank og samtidig ivareta våre kunders interesser, da Norges Bank praktiserer noe liberale regler ved bruk av valuta i utlandet i" yrkets medfør", skriver Eurocard Norge i et brev til Norges Banks valutaavdeling.
5.Flere bystyremedlemmer gav overfor Aftenposten uttrykk for at slike demonstrasjoner" i en ellers saklig atmosfære" virket mot sin hensikt.
6.Jeg kjenner adskillige eksempler på at andre norske diplomater på den tiden ga fra seg opplysninger både muntlig og skriftlig på et helt annet plan enn jeg selv noensinne hadde til hensikt å gjøre", skriver Arne Treholt.
7.Når det gjelder de saksøktes adferd bemerker retten at de har til hensikt å fortsette aksjonene og eventuelt utvide disse.
8.Oppdraget er så omfattende både organisasjonsmessig og økonomisk at diakonitjenesten må inn i lovfestede, ordnede former for å kunne fungere efter sin hensikt.
9.Styret har til hensikt å vurdere å utbetale fremtidig utbytte kvartalsvis", sier styreformann og adm. direktør i AL Labs, I. Roy Cohen, i en pressemelding.
10.Ja til arbeid" er ingen organisasjon og har aldri hatt til hensikt å sette forbundets og fagbevegelsens organer ut av spill. vi kan ikke forstå at det ikke er lov for grunnplanet å engasjere seg imot arbeidsledigheten, sier Atle Tranøy, medlem av klubbstyret ved Aker Stord.
11.Alle som har innpass eller ønsker innpass, mener vi vil operere til beste for selskapet i den grad de har til hensikt å influere.
12.Arbeidet for en atomvåpenfri sone i Norden er en del av en politikk som har til hensikt å slå vakt om roen og stabiliteten i det nordiske området, og alment forsøke å få i stand tillitsskapende tiltak og nedrustning, mener utenriksdepartementet.
13.De automatiske ordningene har ofte som hensikt å gi et regelsett i bankene som fører til en effektiv behandling av lånesøknader, og dermed lavere kostnader.
14.De har ikke til hensikt å skape noen krigersk atmosfære, blir det understreket.
15.Den lutherske kirkes særeksistens har ingen som helst berettigelse, hevder han, og minner om at reformasjonen ikke hadde til hensikt å etablere en egen luthersk kirke.
16.Derfor bør ordningen som virker mot sin hensikt fjernes, herunder aldersgrenser som utelukker eldre fra deltagelse i råd, styrer og utvalg eller umuliggjør annet samfunnsengasjement, sier hun.
17.Dersom Regjeringen har til hensikt å innføre Lottospillet, kan det bli bortimot en katastrofe for idretten.
18.Det er Handelsdepartementets hensikt å arbeide både kortsiktig og langsiktig for å skape en bedre konkurransemessig balanse for småskipsnæringen.
19.Det er all grunn til å understreke at prisreguleringen har sin hensikt i et pressområde som Oslo, sier informasjonssjef Arne Michael Olsen i OBOS i en kommentar til tallene.
20.Det er beklagelig at Norges regjeringskretser har benyttet seg av denne sak som foranledning til å ta et antall skritt med den hensikt å redusere kontaktene med SovjetUnionen, skriver Tass.
21.Det er min hensikt at forslagene skal være konkrete, realistiske, velfunderte og handlingsrettede, sa Gro Harlem Brundtland til UNEPdelegatene.
22.Det er riktig at vi har til hensikt å leie ut lokaler på Ullevål sykehus til privatbedrifter.
23.Det er sagt at Regjeringens hensikt med denne proposisjon er å få redusert fengselskøene.
24.Det er skrevet av en som er misunnelig på min suksess, og som bare har til hensikt å angripe det jeg gjør og står for, sier en sint Morrison til en Belfastavis.
25.Det har aldri vært Regjeringens hensikt å støtte rederstanden, og ut fra dette hensyn kunne rentestøtten avvikles over natten.
26.Det har ingen hensikt å bygge ferdig Europaveien mellom Ski og Vinterbro hvis ikke Ryenkrysset ombygges, eller et Fornebukryss hvis ikke Ringveien på Blindern og Granfos linjen fullføres.
27.Det har liten hensikt å fortsette på Johan Rekstens premisser, sa bobestyrer Kristian Roll.
28.Det kan ikke ha noen hensikt å slå Libanons nasjonale flyselskap konkurs den ene dag, når man allikevel må gjenopprette det neste dag.
29.Det kan også se ut som om reguleringen i sin nåværende form i disse bydeler kan virke mot sin hensikt ved at grunnprisene har forespeilet selgerne høyere priser enn det senere har vist seg mulig å oppnå.
30.Det tjener ingen hensikt å spå noe om utfallet av forhandlingene på dette tidspunkt, fremholdt McFarlane.
Le tue ultime ricerche