Norvegese-Svedese traduzione di hevdvunnen

La Traduzione della parola hevdvunnen da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

hevdvunnen in svedese

hevdvunnen
allmennaggettivo hävdvunnen
Sinonimi per hevdvunnen
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Nye og påtrengende spørsmål dukket opp uten at de kunne løses ved hjelp av hevdvunnen lovanvendelse.
2.Befolkningen kan plutselig se en kjær og hevdvunnen del av sitt landskap bokstavelig talt visne vekk omkring seg.
3.Derimot tyder meget på at russerne har hatt store tap under den innledende fase av kampene, før Massouds styrker i samsvar med hevdvunnen geriljataktikk trakk seg tilbake over fjellene i planmessig orden da det russiske oppbudet ble for mektig.
4.Det må derfor kreves at de blir belært og undervist efter gjeldende hevdvunnen målsetning og metode.
5.I den anledning kan det opplyses at det er en hevdvunnen regel at departementet bare rent unntagelsesvis kaster om på stillingene i den prioritetsliste over slike forslag som våre universiteter legger frem i forbindelse med de årlige budsjetter.
6.Det har hele tiden vært Høyres syn at det eneste forsvarlige er å følge hevdvunnen saksgang i lovforberedelser, med utredning, høring, lovproposisjon og komitebehandling.
7.Og kanskje vende tilbake til det som var hevdvunnen praksis før oljealderen satte inn og kastet fullstendig om på deres tilværelse, nemlig å ønske velkommen enhver som ønsket å slå seg til her og være med på å bygge samfunnet - uten hensyn til rase, religion eller politisk overbevisning.
8.Peres avvek her fra hva som har vært hevdvunnen israelsk politikk og erklærte at han kunne tenke seg at FN opptrer som et" internasjonalt forum" for fredsforhandlinger.
Le tue ultime ricerche