Norvegese-Svedese traduzione di hjerteinfarkt

La Traduzione della parola hjerteinfarkt da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

hjerteinfarkt in svedese

hjerteinfarkt
allmenn? hjärtinfarkt
Parole simili

 
 

Wiki
Hjerteinfarkt (Infarctus cordis, hjerteattakk, myokardieinfarkt) er en sykdomstilstand som oppstår når blodforsyningen til deler av hjertet forstyrres. Den påfølgende oksygenmangel forårsaker skade og mulig død av hjertemuskulatur. Viktige risikofaktorer for utvikling av hjerteinfarkt er fremskreden alder, røyking, høyt LDL (farlig kolesterol) og lav HDL (bra kolesterol), diabetes og fedme.

Altri esempi
1.For ca. 20 år siden lanserte professor dr.med. Paul A. Owren på Rikshospitalet teorien om at linolensyre skulle hjelpe mot angina og hjerteinfarkt.
2.Vi har fra flere land solid dokumentasjon som viser at arvelige anlegg kan spille en rolle ved åreforkalkningssykdommer som hjerteinfarkt.
3.Vi har ikke sikre tall, men det er mye som tyder på at flertallet av dem som får hjerteinfarkt i ung alder - la oss si under 45 år - har arvelige disposisjoner.
4.50 sykehus over hele Sverige med et befolkningsgrunnlag på 5,5 millioner mennesker har i løpet av en toårsperiode meget nøye undersøkt alle tilfeller av hjerteinfarkt der pasienten har vært under 45 år.
5.Allerede seks år efter åpningen kom den første alvorlige krisen, efter at showet med" Radio Circus" hadde slått totalt feil og Coquatrix selv ble rammet av hjerteinfarkt og fallitttrusel samtidig.
6.Berg sier at det nesten alltid er et spørsmål om arv og miljø når det gjelder hjerteinfarkt.
7.Blant annet påvirkes i gunstig retning de risikofaktorene som kan føre til hjerteinfarkt, samt blodtrykk, fedme, kolestrol og stress.
8.Blant ofrene var en 87 år gammel kvinne som fikk hjerteinfarkt av redsel, en mann som fikk taket over seg da huset hans raste sammen og en bonde som mistet kontrollen over traktoren sin da det første skjelvet kom.
9.Bresjnev døde av hjerteinfarkt og brukte pacemaker.
10.Ca. 25 prosent av Norges befolkning dør av hjerteinfarkt, men mange av disse kunne ha vært reddet ved korrekt hjelp i de første minuttene efter at hjertet stanset.
11.Data fra Osloundersøkelsen viser at medisinene beskytter mot hjerneslag, men når det gjelder hjerteinfarkt finner man ingen slik forebyggende effekt.
12.De andre får muskelspenninger, hjerteinfarkt og mavesår.
13.De fleste former for ubalanse oppstår som følge av usunn livsstil, mener Kari Evang, og deler dermed den vanlige medisinske oppfatning av hva som forårsaker utbredte sykdommer som hjerteinfarkt og kreft.
14.De hadde tilsprang i et fjernsynsprogram om fersk forskning som skal ha gjort det mulig å typebestemme på arvestoffet om mennesket har gener som disponerer for kreft og hjerteinfarkt og andre vonde fenomener.
15.Denne mannen hadde et alvorlig hjerteinfarkt i april, nå deltar han med lyst og glede i Hjertetrimmen, og føler seg sterkere for hver dag.
16.Dertil er det uttrykkelig presisert at det er" en mangedobbelt fare for utvikling av hjerteinfarkt ved stopp i inntak av betablokkere".
17.Dessuten ble det satt i gang en bred helseopplysningskampanje for å minske risikofaktorene og dermed forebygge hjerteinfarkt.
18.Det er bl.a. vist overfor pasienter som har fått hjerteinfarkt at en initial og forbigående benektning bidrar til mestring, holder livsmot og funksjon oppe.
19.Det er sannsynligvis kjent for de fleste at kvinner i befruktningsdyktig alder, grovt sett under fylte 50 år, er mindre utsatt for hjerteinfarkt enn menn i 3050 års alder.
20.Det finnes imidlertid også flere andre fraksjoner av fettstoffene som er av betydning som risikofaktorer når det gjelder hjerteinfarkt.
21.Det gjelder kreft i livmorslimhinnen og brystkreft, samt hjerteinfarkt.
22.Det man ennå ikke har greid med ultralyd er å oppdage at et hjerteinfarkt er i anmarsj.
23.Det mest kjente fettstoff er sannsynligvis kolesterol, og det er vel kjent at et høyt kolesterolinnhold i blodet er en betydelig risikofaktor når det gjelder hjerteinfarkt.
24.Dette er fakta som nå er presentert i en vitenskapelig undersøkelse av svensker som har fått hjerteinfarkt før fylte 45 år.
25.En kommunistsenator ble så opphisset at han fikk hjerteinfarkt og døde.
26.En mann døde av hjerteinfarkt da Diana overrasket ham, en annen ble blåst av veien og drept på vei til jobben.
27.Et anfall av hjerteinfarkt kan inntre bare en time efter at en pårørende er gått, sier Gjesteby.
28.For tre år siden fikk Børli hjerteinfarkt mens han holdt på langt inne på skogen.
29.GeddeDahl omtaler utelukkende genetikk og kreft i sitt innlegg, mens programlederens opplegg og mine svar gjaldt det betydelig bredere spørsmål om påvisning i fremtiden av arvelige faktorer som disponerer for flere av de store folkesykdommer, hvorav programlederen nevnte hjerteinfarkt og kreft.
30.Gjennom lengre tid er det bygd opp en myte om at hjerteinfarkt er en" direktørsykdom".
Le tue ultime ricerche