Norvegese-Svedese traduzione di hybris

La Traduzione della parola hybris da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

hybris in svedese

hybris
allmenn? hybris
Sinonimi per hybris
Parole simili

 
 

Wiki
Hybris (fra gammelgresk ?????) er et etisk uttrykk med sine røtter i gresk mytologi, og som i moderne dagligtale gjerne brukes synonymt i noe forskjellige skjønt beslektede betydninger som overdreven tross, hovmod, overmot, storhetsvanvidd, brutalitet, uforskammethet. Menneskelige handlinger som utfordrer den gudegitte verdensordenen. I moderne anvendelse er betydningen av hybris gitt ved ordspråket 'Hovmod står for fall'.

Altri esempi
1.Denne fragmentariske bevissthet, som lider av både hybris og selvfornedrelse, er uhyre vanskelig å overvinne, fordi den bekrefter seg selv gjennom sin teknologi og sin sosiale organisering, og gradvis utsletter de evner i oss som er forutsetninger for grenseoverskridende opplevelser.
2.Efter en gjennombruddsutstilling på Galleri Hybris i Gø teborg i 1981, reiste han over til USA.
3.For ham ville det være hybris å strebe efter å være seg selv nok.
4.Med Sharafs bok kommer vi inn under huden på mennesket Reich, og vi følger ham gjennom et dramatisk livsløp og en hybris så himmelstormende at det er vanskelig å følge med, selv på papiret.
5.Men det legitimerer på ingen måte den som setter seg utover sitt lands lover og de elementære krav til lojalitet, selv der hvor en hybris, en overdreven følelse av å kunne tjene den internasjonale avspennings interesse, kan ha vært et medvirkende eller innbildt motiv til å arbeide under jorden.
6.hybris.
7.Det vises hybris overfor gjeldende lover.
8.Også temaet er klassisk - menneskets hybris, dets innbitte vilje til å tilrane seg Guds plass.
Le tue ultime ricerche