Norvegese-Svedese traduzione di hyre

La Traduzione della parola hyre da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

hyre in svedese

hyre
allmennverbo anlita
Sinonimi per hyre
Termini derivati da hyre
Wiki
Hyre er sjømannsordet for lønn, altså betaling for mannskap, offiserer og skipsfører ombord på et fartøy. Uttrykket brukes også for å si at en har fått jobb på en båt, «jeg har fått hyre», eller «jeg søker hyre». Kortmannshyre er et hyretillegg som skal kompensere for en «kortmann».

Altri esempi
1.Jeg hadde full hyre med å få mor til å slå seg til ro med at brevet bare var sinnssvakt tøv, sier en kvinne til Aftenposten.
2.Mannskapet på Germa Lionel som ikke har fått oppgjør for hyre siden skipet ble frigitt fra Libya, vil få slikt oppgjør senest mandag.
3.Hver dag er det en jevn strøm av kemneroppsøkende mennesker som forviller seg inn på Informasjonssentret, som har full hyre med å lose dem på rett vei.
4.2200 kubikkmeter luft ble blåst inn i ballongen før den langsomt kunne stige til værs, og ballongfører Hansen hadde sin fulle hyre med å tøyle de 4200 hestekreftene som propanen gir når den under høyt trykk blåser gass inn i de 936 kvm ballongduk.
5.25åringen hadde hyre på Fred. Olsenbåten da innbruddene skjedde.
6.Av dette beløpet var 52 prosent fast hyre, 26 prosent overtidsbetaling og 19 prosent fritidskompensasjon.
7.Bare i Norge har det vært flere hundre boikottaksjoner i havnene i eftertiden, og resultatet er blitt en rekke avtaler for mannskaper som har hatt dårlig hyre og dårlige arbeidsforhold ombord.
8.Både jøde og perser stiller forstandige spørsmål, Cusanus har sin fulle hyre med å svare på dem.
9.De fleste av disse er ufaglærte sjøfolk, eller underoffiserer som venter på hyre.
10.De fleste meningsmålinger tyder på at Hart vil få sin fulle hyre med å vinne i California og andre vestlige stater, hvor han tidligere har hatt en solid ledelse overfor Mondale.
11.De krever nærmere 300 000 kroner i hyre efter oppholdet i Libya på forsommeren, da matros Bjørn Pedersen ble torturert ihjel.
12.Den kom egentlig aldri, og innenriksminister Leon Brittan hadde sin fulle hyre med å forklare seg.
13.Dengang var forholdene ganske ille for skandinaviske sjøfolk som havnet uten hyre i den filippinske hovedstaden ; overgrep fra myndighetenes side hørte så å si med til dagsorden.
14.Derfor begrenser vi også adgangen til å hyre utlendinger på greske skip til maksimum 30 prosent av mannskapet, og vel å merke bare i de tilfeller der det ikke fins greske søkere til jobben, sier Katsifaras.
15.Dermed har klubbene råd til å hyre oss.
16.Det kreves ikke arbeidstillatelse for utenlandske arbeidstagere som tar hyre på norske skip i utenriksfart.
17.Dommer John Beakin hadde sitt fulle hyre med å dempe gemyttene, og før spillet kunne startes igjen, ga han Stainrod og en blødende Pat van den Hauwe, back hos Everton, marsjordre.
18.En som har hyre med å få til Fola Blakken på strengene, er neppe kvalifisert til å si at nå juger du godt, Iilona.
19.Falwell solte seg i oppmerksomheten, mens politiet hadde sin fulle hyre med å holde demonstrasjonene under kontroll.
20.For det første kreves utbetalt ett års hyre - mellom 160 000 og 170 000 kroner - for alle ombord på skipet.
21.For tiden har jeg derfor" hyre" i Norge.
22.For å få hyre kreves det minst tre års fartstid.
23.Foreløbig er han også avskåret fra å søke hyre som maskinist fordi han ikke er i stand til å betale en del faste avgifter som en skipsoffiser må ut med på Filippinene.
24.Forøvrig har vel Johnson hatt sin fulle hyre med å dempe ned innfallene til forfatterne Harding og Lafleur, som har vært så bisarre at det teknisk sett har vært mer enn en utfordring å få dem festet til filmrullen.
25.Fra ca. 30 meters hold dundret han i vei et frispark som keeperen Nils Espen Eriksen hadde sin fulle hyre med å vippe over til corner.
26.Han hadde hyre på et sovjetisk forskningsskip, og ble fraktet til Bodø av losskøyta.
27.Han tiltrådte tjenesten ombord 1. april, og ble innrømmet hyre fra 1. februar, som plaster på såret.
28.Ifølge ITFs representant i Kristiansand, Steinar Garberg, efterkom rederiet onsdag et krav om overtidsgodtgjørelse og efterbetaling av hyre.
29.Imidlertid nøyet han seg med for det første å bli høker og gå fallitt i en fart ; derefter gjorde han hva forhenværende klokkere almindeligvis ikke gjør, han tok hyre som skibstømmermann, reiste ut og kom aldri igjen.
30.Innenfor det avtalt område har besetningsmedlemmene krav på et tillegg på 200 prosent av vanlig hyre.
Parole simili

 
 

hyre come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) hyrehyrendehyrt
Indicativo
1. Presente
jeghyrer
duhyrer
hanhyrer
vihyrer
derehyrer
dehyrer
8. Perfetto
jeghar hyrt
duhar hyrt
hanhar hyrt
vihar hyrt
derehar hyrt
dehar hyrt
2. Imperfetto
jeghyrte
duhyrte
hanhyrte
vihyrte
derehyrte
dehyrte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde hyrt
duhadde hyrt
hanhadde hyrt
vihadde hyrt
derehadde hyrt
dehadde hyrt
4a. Futuro
jegvil/skal hyre
duvil/skal hyre
hanvil/skal hyre
vivil/skal hyre
derevil/skal hyre
devil/skal hyre
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha hyrt
duvil/skal ha hyrt
hanvil/skal ha hyrt
vivil/skal ha hyrt
derevil/skal ha hyrt
devil/skal ha hyrt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle hyre
duville/skulle hyre
hanville/skulle hyre
viville/skulle hyre
dereville/skulle hyre
deville/skulle hyre
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha hyrt
duville/skulle ha hyrt
hanville/skulle ha hyrt
viville/skulle ha hyrt
dereville/skulle ha hyrt
deville/skulle ha hyrt
Imperativo
Affermativa
duhyr
viLa oss hyre
derehyr
Negativa
duikke hyr! (hyr ikke)
dereikke hyr! (hyr ikke)
Le tue ultime ricerche