Norvegese-Svedese traduzione di ideal

La Traduzione della parola ideal da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ideal in svedese

ideal
perfekt eksempelsostantivo ideal
Sinonimi per ideal
Termini derivati da ideal
Parole simili

 
 

Wiki
Et ideal er en idé eller et prinsipp som virker perfekt og som en ønsker å oppnå[1].

Altri esempi
1.Legenes oppfatning av seg selv støter sammen med alminnelige menneskers oppfatning av dem", skriver Romøren, som ikke legger skjul på at hans ideal er å få fjernet privatpraktiserende leger.
2.På slike steder er ofte en kraggfuru, å foretrekke fremfor et forstlig ideal, bare for å nevne et eksempel.
3.I mange miljøer er det økende forventninger til erotikk og seksualitet, samtidig som det å holde seg til en partner er et høyt verdsatt ideal i ekteskapet.
4.Kan vi med dette slutte at det androgyne mennesket bør være fremtidens ideal for såvel menn som kvinner ?
5.Mange av de som melder seg på kursene mine går nok med en Fred Astaire eller Gene Kelly i maven, sier Main som innrømmer at det nettopp er dansefilmenes" grand old man", Fred Astaire, som er hennes eget ideal hva dansen angår.
6.Men vi trenger enere som Anne til å gå foran, som ideal og til å inspirere alle små idrettsutøvere i kommunen vår.
7.Så å si over alt i Norge hvor det skal graves vintertid, må telen tines på forhånd, sier daglig leder av Ideal Fritid, KjellErik Nordlie.
8.lår har vi fått så mange bestillinger at vi faktisk må begynne å si stopp, sier disponent på Ideal A / S på Hamar og styreformann i Ideal Fritid A / S, Reidar Nordby jr.
9.13) To poser Party grillbriketter, to flasker Party lampeolje fra Ideal Fritid A / S. Fotoalbum fra Sveb A / S.
10.2 poser Party grillbriketter, 2 flasker Party lampeolje fra Ideal Fritid A / S. Fotoalbum fra Sveb A / S.
11.Allerede i Hvitsten sprang kanskje kilden i deres skaper - den skjønne sommeren da Theodor Kittelsen var Sigrid Undsets ideal.
12.Bare ett vokalinnslag denne gang, men det er til gjengjeld den gamel tenoristfavoritten fra midten av 40årnene," My Ideal", som her sikres en ganske spesiell utførelse.
13.Billie Holiday var et første ideal, senere kom Carmen McRae, Sarah Vaughan, Anita ODay og andre forbilder.
14.Bodera med symaskin fra WennergrenCappelen A / S. 2 flasker Party lampeolje fra Ideal Fritid A / S. 1 kg Krone Gull kaffe fra Kefas A / S.
15.Brodera med symaskin fra WennergrenCappelen A / S. 2 flasker Party lampeolje fra Ideal Fritid A / S. 1 kg Krone Gull kafe fra Kefas A / S.
16.Brodera med symaskin fra WennergrenCappelen A / S. 2 flasker Party lampeolje fra Ideal Fritid A / S. 1 kg Krone Gull kaffe fra Kefas A / S.
17.Brodera med symaskin fra WennergrenCappelen A / S. 2 flasker Partylampeolje fra Ideal Fritid A / S. 1 kg Krone Gull kaffe fra Kefas A / S.
18.Brodera med symaskin fra WennergrenCappelen A / S. To flasker Party lampeolje fra Ideal Fritid A / S. En kg Krone Gull kaffe fra Kefas A / S.
19.Cezanne var en slags bekjent og et ideal.
20.Degens andre helt på Vincennesbanen var hele VestEuropas traveridol, Ideal du Gazeau, som nylig er blitt solgt til avl i Sverige og ikke skulle delta iår, men som ble tildelt de europeiske travforbunds og Vincennesbanens gullmedalje efter en siste æresrunde i striregnet på Vincennesbanen søndag.
21.Dei idear eg jobba med først i 70åra, var kanskje før si tid, ogennå ødelegger den såkalte" vakkernorsken" skolekvardagen, eit ideal som er for fjernt for dei fleste elevane i ein ungdomsskoleklasse.
22.Dermed innrømmer NRK at de er blitt lurt i" reklamefellen" av Ideal Fabrikker og byrået AB Bates, som klekket ut ideen om å la popgruppen markedsføre knekkebrød på video og plate.
23.Dermed kan ein presentere eit pluralistisk ideal, og hevde at Staten ikkje er partisk i åndsspørsmål.
24.Dersom partiet Høgre skal utvikle seg som eit breitt folkeparti med appell til heile landet geografisk, sosialt og kulturelt, må ein skjønne at landet kan ha verdiar og ideal som er andre enn dei som ligg innanfor ein radius av 20 kilometer frå Fornebu flyplass.
25.Det er beklagelig, men deres og andres fravær forteller oss også at olympiske leker ikke lenger er en manifestasjon av mellomfolkelig forståelse slik den ifølge det olympiske ideal burde være.
26.Det gamle olympiske ideal er forlengst avgått med døden.
27.Det står ikke bedre til hos dem vi liksom har som ideal.
28.Det største problemet i saken er imidlertid å få Ideal du Gazeau over grensen.
29.Det var viktig å få frem at disse normtallene som man har gått ut fra, også er et slags ideal.
30.Dette prinsipp var Maotidens store ideal.
Le tue ultime ricerche