Norvegese-Svedese traduzione di idealisere

La Traduzione della parola idealisere da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

idealisere in svedese

idealisere
allmennverbo idealisera
Altri esempi
1.Jeg synes det er galt å idealisere yrkeslivet på bekostning av familielivet.
2.Selv om noen prøver å idealisere andre samlivsformer, vil omgivelsene gjerne reagere og ha vanskelig for å akseptere dem.
3.Vi kan tale om og idealisere lenge om likestilling, men fortsatt er det kvinnen som i første rekke kommer i den dobbeltarbeidendes rolle.
4.Det har til alle tider vært krefter både i øst og vest som har villet idealisere kunsten, uniformere den og lage såkalte" geniskoler".
5.Manglende sorgarbeid vil derimot kunne hindre noe av dette og føre til fastfrysing av følelser, slik at sorgen blir kronisk og går over i en depresjon, eller vi blir fylt av bitterhet og protest, eller vi begynner å dyrke eller idealisere den tapte person, oftest på bekostning av kontakten med andre mennesker.
Parole simili

 
 

idealisere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) idealisereidealiserendeidealisert
Indicativo
1. Presente
jegidealiserer
duidealiserer
hanidealiserer
viidealiserer
dereidealiserer
deidealiserer
8. Perfetto
jeghar idealisert
duhar idealisert
hanhar idealisert
vihar idealisert
derehar idealisert
dehar idealisert
2. Imperfetto
jegidealiserte
duidealiserte
hanidealiserte
viidealiserte
dereidealiserte
deidealiserte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde idealisert
duhadde idealisert
hanhadde idealisert
vihadde idealisert
derehadde idealisert
dehadde idealisert
4a. Futuro
jegvil/skal idealisere
duvil/skal idealisere
hanvil/skal idealisere
vivil/skal idealisere
derevil/skal idealisere
devil/skal idealisere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha idealisert
duvil/skal ha idealisert
hanvil/skal ha idealisert
vivil/skal ha idealisert
derevil/skal ha idealisert
devil/skal ha idealisert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle idealisere
duville/skulle idealisere
hanville/skulle idealisere
viville/skulle idealisere
dereville/skulle idealisere
deville/skulle idealisere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha idealisert
duville/skulle ha idealisert
hanville/skulle ha idealisert
viville/skulle ha idealisert
dereville/skulle ha idealisert
deville/skulle ha idealisert
Imperativo
Affermativa
duidealiser
viLa oss idealisere
dereidealiser
Negativa
duikke idealiser! (idealiser ikke)
dereikke idealiser! (idealiser ikke)
Le tue ultime ricerche