Norvegese-Svedese traduzione di ideelt

La Traduzione della parola ideelt da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ideelt in svedese

ideelt
allmenn? ideal
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Avgjort ikke, vi har et helt ideelt samarbeide, og jeg synes det er spennende på produksjonssiden også, forsikrer førstnevnte.
2.Barna har det flott, og siden reglene ble lempet på, så er det blitt ideelt for dem.
3.Det har vært en lang vei å klatre og ideelt sett skulle man ikke ta seg igjen på så få uker i et OLår.
4.For oss var været ideelt sett ut fra et legesynspunkt, fordi vær med stor fuktighet er det verste disse pasientene kan oppleve.
5.Hamburg ligger ideelt til for besøk av reiselystne nordmenn på kortferie eller gjennomreise, fastslår Platte.
6.Helst ville jeg at 1. divisjon skulle bestå av 10, ja, ideelt sett 12 lag.
7.Her er det hyggelig vertskap, nydelig badeplass og ideelt for barna.
8.I en slik situasjon er det imidlertid ekstra gledelig at vi både iår og neste år makter å utvide tilbudet innen eldreomsorgen og den øvrige helse og sosialsektor, selv om tilbudet ideelt sett burde vært utvidet mer.
9.I stedet stiger barnehavetakstene, som ideelt sett burde være et gratis tilbud, det bygges færre barnehaver, og i mange barnehaver er det blitt trangere enn tidligere.
10.Ideelt, sier Steffen.
11.Ideelt for kolleger på forretningsreise, fortsetter Svendsen som først og fremst satser på forretningsmarkedet.
12.Ideelt sett burde alle boliglån ha en løpetid på 2030 år, på kort sikt er det mest aktuelt å endre toppfinanseringen, sa Garmann.
13.Ideelt sett foretrekker jeg å spille på Ullevål.
14.Ideelt sett skulle størrelsen på fellene vært avpasset efter størrelsen på fangsten, forklarer Karl Langli som er opptatt av produktutviklingen.
15.Ideelt sett tar efterforskningen av denne type saker for lang tid, men jeg finner det ikke rimelig å belaste enkeltpersoner for dette.
16.Jo, ideelt sett bør vi kunne være istand til å dekke cirka 90 prosent av behovet selv.
17.Jo lenger jeg driver med politikk, desto mer overbevist blir jeg om at jeg er ideelt utstyrt for å regjere, sier han med en beskjedenhet som kler en mann som" er sikker på å bli president".
18.Norge er et ideelt land å ha sommerskolen i fordi det er et land som er opptatt av fred, og det er viktig at Nobels fredspris blir delt ut her, mener han.
19.Norske Boligmesser blir en stiftelse hvor vi skal arbeide ideelt for å fremme boligsaken.
20.Undervisningen i samfunnsfag skal ideelt sett gjøre elevene bedre rustet til å løse problemer, både lokalt og globalt.
21.38 prosent mener dagens forhold mellom norske og utenlandske selskaper er ideelt.
22.APROPOS golf, så er Portugal ideelt for golfere, og Algarvekysten er Portugals golfsentrum.
23.All reklame og menneskelavet påvirkning er djevelens verk, og hver mann burde ideelt sett ha sin egen øy i havgapet.
24.Alt er ikke som det ideelt sett burde være foran årets viktigste landskamp hittil.
25.Av en pressemelding fremgår det at Høyres stortingsgruppe ikke anser listeforbund som ideelt.
26.Bortsett fra de hindringer skipsfarten fremdeles opplever når det gjelder internasjonalisering, ser jeg Norge som et nærmest ideelt land å drive næring i og ut fra, sier han.
27.Bydelsutvalget efterlyser en generalplan for de servicetiltak og fellesenheter som bydelene ideelt sett bør tilføres.
28.Ca. 1015 cm sand er ideelt underlag forutsatt at jorden er skikkelig jevnet på forhånd.
29.De store elvene Donau, Drava og Sava gjennomskjærer landet, og store innsjøer i innlandet gjør klimaet ideelt for vindyrking.
30.Den Norske Bankforening ønsker gebyrer og ideelt sett en avtale, Sparebankforeningens administrerende direktør Helge Asdahl mener at det bør være ens gebyrer på transaksjoner mellom bankene, men konkurranse på kundegebyrer.
Le tue ultime ricerche