Norvegese-Svedese traduzione di identifisere

La Traduzione della parola identifisere da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

identifisere in svedese

identifisere
allmennverbo identifiera
Sinonimi per identifisere
Termini derivati da identifisere
Altri esempi
1.Enten en etablerer seg med en kompromissløsning i retning av at" hovedtyngden av lærerne" skal være bekjennende kristne (slik Hauglin foreslo) eller en krever at alle lærere skal identifisere seg personlig med institusjonens kirkelige basis og målsetting, må derfor være klart at en bare kan ha grunnlag for å vurdere om dette er tilfellet dersom en på en eller annen måte spør søkerne diskret om dette.
2.Den bør øke anstrengelsene når det gjelder seismiske undersøkelser og lisensutstedelser for å identifisere oljereserver.
3.Det avgjørende er om barn får meningsfylte oppgaver som de kan identifisere seg med.
4.Det disse kvinnene hadde, var en evne til å identifisere seg med hverandre.
5.Det er klart at jo mer lokalt stoffet blir, jo lettere er det for lytterne å identifisere seg med det, mener Fuglevik.
6.I et annet tilfelle klarte vi å identifisere to gullringer som ble funnet i Danmark.
7.I løpet av et ordinært år har vi vanligvis bare greid å identifisere ca. 60 personer ved hjelp av fingeravtrykkene.
8.Jeg ville være meget takknemlig om nomisasjonen til Nobels Fredspris i seg selv kan bidra til å fornye det budskap som ble gitt til folk da Mor Teresa fikk fredsprisen, slik at vi både som land og folk for alvor begynner å identifisere oss med de fattige i verden.
9.Man har andre, og bedre midler for å tvinge undervannsbåter til å identifisere seg i fred, mener generalmajor Alf Granviken.
10.Men, presiserer vedkommende, det er vanskelig å identifisere hvem innen makthierarkiet i Teheran som er ansvarlig.
11.Nei, systemet finner derimot frem til de registrerte fingeravtrykkene med et mønster som ligger nærmest opp til det vi vil identifisere.
12.Politiet grep oss uten å identifisere seg, og en av dem pekte på oss med en revolver, sier Umar Zamir, en av de pågrepne, til NTB.
13.SydAfrika er ikke lenger et system vi som amerikanere kan la oss identifisere med eller være allierte med, sa demokraten Howard Wolpe, formann for underkomiteen for afrikanske saker, da han fremmet resolusjonene.
14.Vi kan ikke identifisere noen fremmed ubåt på denne filmen, men kan helt tydelig se at det er noe på den.
15.Vi oppsporer stadig nye ideer, trender som folk kan identifisere seg med.
16.Alle kan identifisere seg med hovedpersonene og underholdes av denne filmen, sier Barbra Streisand, og minner om at" Yentl" har slått bedre an i det stort sett protestantiske Midtvesten, enn i New York, der det er flere jødiske innbyggere enn i Israel.
17.Alt Luftforsvaret gjorde var å sende opp to jagerfly for å identifisere flyet med kurs mot norskekysten.
18.Alt tyder på at ladningen har gått av i hendene på de to, som ble så sterkt skadet at de er vanskelig å identifisere.
19.Anne Gaarder som utførte hovedarbeidet, identifisere nærmere 20 stoffer i" faktor R", hvorav nøkkelstoffet var adenosin difosfat, en svært velkjent organisk forbindelse.
20.At den siktede hadde avlagt full tilståelse, er ikke avgjørende, og kan ikke påberopes av avisen som en grunn for å identifisere vedkommende, mener PFU.
21.Attentatet var så kraftig at rester av de omkomne ble funnet 150 meter unna den sprengte vognen, og det bød på store vanskeligheter å identifisere og tallfeste de døde, som var sprengt istykker til det ugjenkjennelige.
22.Bare når sterke almene hensyn taler for det, kan det anses som forsvarlig å identifisere siktede, tiltalte og dømte personer.
23.Barn vil identifisere seg med det de opplever på film.
24.Bedre utstyr betyr at politiets efterforskere får en lettere jobb med å oppklare og identifisere ranere, understreker Erik Stenerud.
25.Datateknikk kan hjelpe til ikke bare med å identifisere lydkilden, men kan også være istand til å identifisere individuelle fartøyer.
26.De hadde sett liket hans for å identifisere det, og de fortalte at kroppen var dekket av sår og andre merker efter mishandling, skriver NTBAFP.
27.De kunne identifisere seg utelukkende med de opptakene hvor de spilte en rolle om hvordan de var foran kamera, forteller Børja og Ringen.
28.De mener at man på den måten kan identifisere såvel støy fra slike forstyrrende elementer som" naturlig" støy fra havet.
29.De må komme ned på stasjonen for å identifisere dem og underskrive anmeldelsen.
30.Den nidkjæære komite har ikke kunnet identifisere den utro tjener i Carterleiren.
Parole simili

 
 

identifisere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) identifisereidentifiserendeidentifisert
Indicativo
1. Presente
jegidentifiserer
duidentifiserer
hanidentifiserer
viidentifiserer
dereidentifiserer
deidentifiserer
8. Perfetto
jeghar identifisert
duhar identifisert
hanhar identifisert
vihar identifisert
derehar identifisert
dehar identifisert
2. Imperfetto
jegidentifiserte
duidentifiserte
hanidentifiserte
viidentifiserte
dereidentifiserte
deidentifiserte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde identifisert
duhadde identifisert
hanhadde identifisert
vihadde identifisert
derehadde identifisert
dehadde identifisert
4a. Futuro
jegvil/skal identifisere
duvil/skal identifisere
hanvil/skal identifisere
vivil/skal identifisere
derevil/skal identifisere
devil/skal identifisere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha identifisert
duvil/skal ha identifisert
hanvil/skal ha identifisert
vivil/skal ha identifisert
derevil/skal ha identifisert
devil/skal ha identifisert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle identifisere
duville/skulle identifisere
hanville/skulle identifisere
viville/skulle identifisere
dereville/skulle identifisere
deville/skulle identifisere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha identifisert
duville/skulle ha identifisert
hanville/skulle ha identifisert
viville/skulle ha identifisert
dereville/skulle ha identifisert
deville/skulle ha identifisert
Imperativo
Affermativa
duidentifiser
viLa oss identifisere
dereidentifiser
Negativa
duikke identifiser! (identifiser ikke)
dereikke identifiser! (identifiser ikke)
Le tue ultime ricerche