Norvegese-Svedese traduzione di import

La Traduzione della parola import da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

import in svedese

import
handelsostantivo import
Termini derivati da import
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Norge er blant de land som har friest import, og hvor de fleste varer kan importeres tollfritt.
2.Vin og Brennevin" vil være et kultivert forum der i første rekke bransjens folk kan få førstehåndsopplysninger om import, kvalitet og regelverk, og holde seg ajour om alkoholdebatten i Norge.
3.80 prosent av konfeksjonen her hjemme er import, og det synes jeg er pinlig.
4.De land som ennå er" rene" for sykdommen, og som ikke vaksinerer, er derfor svært restriktive til import av dyr og kjøttprodukter fra de land som vaksinerer, opplyser Sandvik.
5.Denne listen er vi i ferd med å vurdere på nytt, sa handelsministeren, som dessuten viste til at en spesiell arbeidsgruppe har anbefalt at Norge øker import av visse varer fra utviklingsland.
6.Det er fra før sterke begrensninger på import av slike varer, slik at publikum vil merke lite til importstoppen, sier informasjonssekretær Marit Graff Hagen i Landbruksdepartementet.
7.Det er snakk om sektorer som efter 1520 års oljevirksomhet i Norge dekkes utelukkende ved import, først og fremst fra USA, sier han.
8.Det er spesielt uheldig fordi jeg i det siste har forhandlet med flere innenlandske og utenlandske firmaer om import og salg av båter.
9.Det hevdes at store produsenter passer på å holde sin sti ren ved at man er meget nøye med å ha gyldige import og eksportlisenser.
10.Det kan selvsagt skje at kunder nå vil reagere, men vi har vårt på det tørre og import fra Thailand er helt legalt, sier Aase.
11.Dette er en veldig oppgave, men vi skal klare den, uttaler direktøren for Kinas elektroniske import og eksportselskap, Li Deguang, til en Pekingavis.
12.En manglende vilje til å forby den omfangsrike import og salg av råvarer for hurtigviner gjennom tilfeldige forretningsmessige foretagender, er i strid med vår alminnelige og tradisjonelle alkoholpolitikk, sier overlege Olaf Gjerløw Aasland i Statens edruskapsdirektorat.
13.En stor del av en efterspørselsøkning fra privat sektor vil med nåværende pris og kostnadsnivå dessuten rette seg mot import, og dermed begrense effekten på arbeidsmarkedet, påpekes det.
14.En viktig grunn til at Norges import fra ulandene er gått ned i de senere år, er nedgangen i oljeimporten, sier direktør Solberg.
15.Fri import får lite å si for det norske markedet, sier disponent Håkon Hveem i Gartnerhallen til Aftenposten.
16.Hvordan er forholdet mellom eksport og import ?
17.I første omgang skaper det sysselsetting, som i neste omgang gir varige verdier, men som også øker konkurranseevnen ved at industrien kan redusere sin import av virke ved at transportomkostningene går ned.
18.Ifjor fikk Australia en lov om forbud mot import av animalske produkter.
19.Import av malm fra blant andre LKAB er et av de alternativer som utredes for den videre drift av A / S Sydvaranger i Kirkenes.
20.Import kan bety omsetningsproblemer for norske birøktere.
21.Importavgiften på sukker til konsum ligger idag på kr. 2,50 pr. kilo, opplyser Åge Røed, daglig leder av det statlige veiledningskontoret for import fra uland, Norimpod.
22.Irans import øker med andre ord på tross av krig og fallende oljepriser.
23.Jeg snakket med dr. Jose Felipe Carnedo, som er medlem av sentralkomiteen og har det øverste ansvar for undervisning og kirkeliv, og han sa at de cubanske myndighetene ikke har noe imot import av flere bibler.
24.Når dere tjener så godt på import av utenlandske datamaskiner til Norge, er vel prisene til forbrukerne egentlig for høye ?
25.Når det gjelder import av militært materiell fra Norge eller andre land, må vi først se på hva dere vil selge, og hva vi har penger til å kjøpe, var hans nøkterne kommentar.
26.Vi driver ordinær handelsvirksomhet med eksport og import til Sovjetsamveldet.
27.Vi er en av de få bransjer som ikker er utkonkurrert på pris av utenlandsk import.
28.Vi har allerede strenge regler for import av dyr og dyreprodukter fra Italia, og det vil derfor ikke være nødvendig å innføre ytterligere restriksjoner, sier veterinærdirektør Olav Sandvik i Landbruksdepartementet.
29.Vi kan ikke oppvise de store tall for import fra hovedsamarbeidsland og de minst utviklede land, men enkelte prosjekter har gitt gode resultater, sier kontorsjef Åge Røed i NORIMPOD.
30.Vi kommer til å bruke utenlanske skip hvis det blir nødvendig for å opprettholde vår import av olje, sa talsmannen.
Le tue ultime ricerche