Norvegese-Svedese traduzione di innbygger

La Traduzione della parola innbygger da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

innbygger in svedese

innbygger
mannsostantivo inbyggare
Sinonimi per innbygger
Termini derivati da innbygger
Parole simili

 
 

Wiki
En innbygger er en person som bor innen et spesifikt område. Et område her kan for eksempel være et land, fylke, kommune, by og sted.

Altri esempi
1.NATOs øverstkommanderende sa i et foredrag i Oslo nylig at faren for atomkrig ville bli redusert hvis hver innbygger årlig betalte ca. 150 kroner mer til det konvensjonelle (ikke kjernefysiske) forsvar.
2.0,8 prosent er jo et svært beskjedent tall, påpeker fungerende kontorsjef Per Morten Løchsen i Tobakkskaderådet - og regner vi derimot salg pr. innbygger, viser våre oversikter at forbruket heller har sunket en smule.
3.Akershus har fortsatt under 90 prosent av landsgjennomsnittet i inntekt pr. innbygger i fylket.
4.Det viser seg at antall postsendinger pr. innbygger øker i land der den tekniske utviklingen er kommet langt, sier han, og frykter ikke at Postgirobygget skal bli stående som et tomt monument over en tid da brev lå trygt forvart i gammeldagse striesekker.
5.For Norges del var dette beløp for 1983 beregnet til 19 dollar (ca. 145 kr.) i gjennomsnitt pr. innbygger.
6.Holder vi bevilgningene til de nasjonale televerkene i de sammenlignbare landene utenfor, ligger den statlige innsatsen til forskning og utvikling på området på mellom 20 og 60 kroner pr. innbygger pr. år, mens den i Norge ligger på bare 13 kroner pr. innbygger, sa Vatle.
7.Idag lar det seg neppe gjøre å finne en innbygger som ikke på en eller annen måte deltar i en masseorganisasjon, sa Mengistu selv i en tale nylig.
8.På den annen side har Oslo kommune fortsatt skatteinntekter pr. innbygger som topper landsstatistikken.
9.Selv om statskassens gjeld til utlandet er betalt, har statsbanker, fylker, kommuner og andre norske så stor gjeld til utlandet, at Norges samlede nettogjeld pr. innbygger ved siste årsskifte fremdeles var større enn f. eks. Sveriges.
10.Siden 1960 har forbruket steget 2 1 / 2 gang pr. innbygger.
11.Visse land liker godt å bryte ned tall og statistikk, slik at man kommer frem til innsats og giverglede pr. innbygger.
12.14 kroner i gjennomsnitt pr. innbygger pr. år i medlemslandene skulle vel ikke være urimelig for å kunne besvare disse spørsmål, spør Pappas.
13.15 av Vestfolds 21 kommuner ligger i bunnskiktet når det gjelder skatteinngang pr. innbygger.
14.15 gram corned beef og 15 gram honning pr. innbygger i Norge, det er den store gevinst det utvalg som skal importere varer fra uland, ulandshylleutvalget, har klart å oppnå efter fem års abeid.
15.360 kvadratmeter park pr. innbygger har vi i Oslo.
16.67,50 pr. innbygger.
17.Abu Dhabi er verdens rikeste land - målt i inntekt pr. innbygger.
18.Akershus fylke har landets laveste inntekt pr. innbygger 18 prosent under landsgjennomsnittet.
19.Argentina er verdens største matvareprodusent pr. innbygger.
20.Bare i 1983 ble 10 mill. kilo kjøtt tilsvarende 2,5 kg pr. innbygger, solgt til utlandet for priser som en gjerne reiser langt for å nyte godt av.
21.Bare i 1983 ble 10 millioner kilo kjøtt tilsvarende 2,5 kg pr. innbygger solgt til utlandet for priser som vi gjerne reiser langt for å nyte godt av.
22.Bergen har landets dårligste legedekning med bare en lege for hver 2350 innbygger, skriver avisen Dagen.
23.Blant" Markakommunene" er det prinsipiell eninghet om å bidra med tre kroner pr. innbygger, men efter siste revisjon av Oslobudsjettet er byens bidrag kuttet ned til 89 øre pr. innbygger.
24.Bortfall av fylkesveitilskudd, reduserte rammetilskudd på helsesektoren og manglende kompensasjon ved innføring av nye oppgaver bidro til at fylkets disponible inntekter pr. innbygger ble gradvis forverret i forhold til andre fylker.
25.Brannskadebeløpet pr. innbygger sammenlignet med endel andre land.
26.Burde vi da ikke kunne bruke kr. 3, pr. innbygger til dette forebyggende helsearbeide ?
27.Både i kroner og øre og målt pr. innbygger, sammenlignet med andre kommuner, sier kommunalminister Arne Rettedal til Aftenposten.
28.Da var vårt strømforbruk oppe i 16,7 millioner kilowatt, eller vel fire kilowatt pr. innbygger.
29.Danmark, Belgia, Frankrike, Sveits og Hellas ligger relativt høyt, men langt under Norge i innsats pr. innbygger.
30.Danmark, med godt en million flere innbygger, har nesten ett kinobesøk mindre pr. capita pr. år og mindre absolutt publikumstall enn vi.
Le tue ultime ricerche