Norvegese-Svedese traduzione di innpass

La Traduzione della parola innpass da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

innpass in svedese

innpass
allmenn? inträde
Sinonimi per innpass
Termini derivati da innpass
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Husmannsånden har ikke fått innpass i den lille, men optimistiske norske OLtroppen i kombinert, som for tiden forbereder seg i St. Moritz, Sveits.
2.Alle som har innpass eller ønsker innpass, mener vi vil operere til beste for selskapet i den grad de har til hensikt å influere.
3.Betyr denne splittethet at vårt syn på individet kontra kollektivet er ved å vinne innpass i den afrikanske sjel ?
4.I USA, hvor jeg nylig var på studietur, har kokain fått innpass på voksenfester i hjemmene.
5.Innpass av endel kapitalisme under Kinas nye åpne politikk vil være gunstig for utviklingen av de sosialistiske produksjonskrefter.
6.Ligger det en kritikk av myndighetenes holdning til de nye teknologienes innpass i Norge i dette initiativet til en slik handlingsplan ?
7.Ved å gi andre fremmedsprog innpass og betydning får vi også åpnet for nye perspektiver.
8.Vi har fått innpass i verdens største marked for undervisningselektronikk.
9.Vi håper og regner med innpass også på det norske marked efterhvert, og det har vært god respons under messen, sier disponent John A. Molnes i Moltech Norge til Aftenposten.
10.Vårt langsiktige mål er å få innpass på det japanske marked, i og med at vi nå er inne i USA efter kjøpet av Virginia KMP Corporation.
11.A / S Norsk Kabelfabrikk i Drammen, som er et datterselskap av EBkonsernet, har utviklet et nytt termoplastisk materiale som høyst sannsynlig vil få innpass verden over i brannsikringen.
12.Adm. direktør Lars MonradKrohn håper å få innpass på det nederlandske markedet for datamaskiner til skoleverket.
13.Amerikansk telekommunikasjonsutstyr får nå innpass på det enorme japanske media og kommunikasjonsmarkedet.
14.Bakgrunnen for aksjeutvidelsen er at DNO ønsker å stå sterkere rustet til å møte større utfordringer på norsk kontinentalsokkel, hvor selskapet nylig har fått innpass, samt i utlandet.
15.Bedriften har problemer med å vinne innpass på markedene ute, men har til gjengjeld solid markedsandel i Norge for en del av sine produkter.
16.Bedriften håper at denne gode posisjon på det skandinaviske bilmarked skal gi innpass også i annen europeisk bilindustri, melder Glåmdalen.
17.Begrepet" de kristne grunnverdier" har fått innpass i norsk lov uten å være definert.
18.Behovet er stort, og yrkesgruppen får innpass ikke bare i fjøset.
19.Bilder av pene piker - i aller tekkeligste antrekk - ble revet ut av ukeblader før disse fikk innpass på militært område.
20.Boligene er imidlertid flyttet for å gi plass til det nye Teknisk Museum, hvor historielaget på Grefsen / Kjelsås / Nydal efterhvert håper å vinne innpass med sitt lokalhistoriske billedmateriale.
21.Britene vil dessuten ha visse garantier om at britiske leverandører skal få innpass med sine produkter i forbindelse med utbyggingen av Sleipnerfeltet og den planlagte gassrørledningen.
22.Bydelens lokale folkevalgte har godt håp om å kunne etablere et kulturelt samarbeide med Fellesrådet for sang og musikk i Norge paraplyorganisasjonen for de mange interessenter som håper å vinne innpass i kulturhuset nederst på Grünerløkken.
23.Både Kongsberg Våpenfabrikk og en rekke andre bedrifter blant de 58 utstillerne benytter fagmessen i InfoRamasenteret til å komme med nye produkter og kampanjer for å vinne øket innpass i en del av datamarkedet som trolig øker med 3040 prosent årlig.
24.DNO har for sin del trengt å styrke seg finansielt, fordi selskapet nylig for første gang har fått innpass på norsk sokkel efter mange års utlendighet, fordi det er innstilt på å få flere engasjementer her, og fordi det dertil snuser på nye engasjementer i Storbritannia, Nederland og USA.
25.Dallasbedriften har fått navnet Virginia KMP Corporation, og vil bidra til å gi Kenmoreproduktene innpass på det amerikanske marked, som er base for kjøleindustrien.
26.De hadde til og med innpass i kirken der det fra tid til annen ble holdt en slags" Bakvendtland"messe, der narren inntok menighetens plass og svarte presten med å skryte som et esel eller lignende, forteller professor Balandier.
27.De håper for eksempel at Statoil skal skeffe dem innpass på kinesisk kontinentalsokkel, samtidig som de prøver å forhindre at utenlandske bedrifter kommer inn på norsk sokkel, beklager Per kristian Foss.
28.De internasjonale storbankene har hatt innpass i Finland en tid, og er på vei inn med datterbanker i Norge nå.
29.De som er så heldige å ha fått innpass i en av de 1100 hytter i Oslos fem kolonihaver, er ikke seg selv nok.
30.De to forfatterne og filmskaperne har få illusjoner om sine kollegers muligheter til å få innpass i det etablerte filmmiljø i Oslo.
Le tue ultime ricerche