Norvegese-Svedese traduzione di intuisjon

La Traduzione della parola intuisjon da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

intuisjon in svedese

intuisjon
kunnskapsostantivo intuition
Sinonimi per intuisjon
Parole simili

 
 

Wiki
Intuisjon er en umiddelbar forståelse eller fornemmelse av en sak eller situasjon, ofte satt i motsetning til analytisk, resonnerende testing av hypoteser. I Immanuel Kants filosofi, og kritikk av den rene fornuft[1] skilles det mellom numen (noumenon og fenomen (fenomenon). Enkelt kan en med Kant si at fenomenene er det som sinnet observerer med sansense, mens numen er intuisjonens objekt; det som fornemmes uten sansenes hjelp.

Altri esempi
1.Dessuten finnes det informasjon som ikke kan behandles i en datamaskin ; verdier som intuisjon, erfarenhet etc. påpekte Müller.
2.Det er ingen som kan redigere en Reagantale bedre enn Ronald Reagan, blir det sagt i Det hvite hus, og få kan huske at hans retoriske intuisjon har sviktet ham i det arbeidet.
3.Har du god intuisjon, da ?
4.Nei da, men jeg vet ikke hva intuisjon betyr, vel.
5.Andre egenskaper ved den menneskelige hjerne er intuisjon, fantasi og læring.
6.Den samme intuisjon finner vi hos forfattere som skildrer forholdet mellom dyr og mennesker.
7.Det er faktisk en slags sporsans, en kunstnerisk intuisjon om man vil, som er den eneste ledetråd.
8.Det er kanskje noe dristig av meg å snakke om teft eller intuisjon når det gjelder et faglig arbeid.
9.Det er slutt på den tiden da vi jobbet på følelser og intuisjon.
10.En reassurandør som handler med kløkt og intuisjon og beregner sine risikoer riktig, bør være nesten sikker på en viss fortjeneste i normale tider.
11.Forskjellen er bare den at Anna Seghers, som også nylig døde i sitt hjem i Berlin, DDR, skrev på intuisjon - hun hadde aldri sittet i noen kzleir mens Wiechert som en av de meget få anerkjente tyske forfattere, hadde opplevd alt han nedtegnet.
12.Hittil har jeg for en stor del vært drevet av intuisjon og heldige utfall.
13.Hvorfor skulle ikke kvinner innen denne bransjen kunne hevde seg med bravur, utstyrt som de er med kløkt, fantasi og sin berømmelige intuisjon.
14.Likeledes trenes det beinhardt for å overvinne kvinnelig usikkerhet og underlegenhet og snu de typiske kvinnelige egenskapene som innlevelse, intuisjon og følsomhet til positive ressurser.
15.Man trenger ikke så kolossalt med viljestyrke, hvis man istedet bruker intuisjon, oppfinnsomhet, utholdenhet og humor.
16.Men det slår meg når jeg underviser hvilken fantastisk intuisjon mange unge mennesker har.
17.Men hun baserte seg i sitt arbeide vesentlig på sin kunstneriske intuisjon.
18.Men sikkert har hans livsvilje, hans innsatsvilje, intuisjon og intelligens også vært utslagsgivende.
19.Pilot eller skipper, styrmann eller rorgjenger på" Marguerite": å reagere lynraskt og hensiktsmessig, å konsentrere seg, å bruke sin intuisjon - og å gjennomføre kappseilasen med spjæret seil vel vitende om at han har tapt på forhånd.
20.På basis av en slags intuisjon og erfaringer skal ekspertsystemene kunne anvise løsninger på problemer som blir stillet dem, selv om spørsmålene ikke blir stillet i form av entydige beskjeder.
21.Sansen for eksakt videnskapelig forskning kunne veksle med intuisjon og stemning.
22.Skuespilleren er meget portrettlik, og gir en dekkende fremstilling av en karismatiker med synske evner og med en usvikelig intuisjon for tanker og følelser og behov hos dem han gjerne vil vinne makt over.
23.Som får helt rett i sin antagelse og dertil scorer to ord før Sissi, takket være sin mannlige intuisjon.
24.Vi går mer efter intuisjon, og er ikke så ryddige i hodet.
25.Vi lærer med hele kroppen, med hørsel, luktesans, følelser, intuisjon og forestillingsevne, sier Roseanna Næshagen.
26.Vi taler her om det å eie en viss sosial intuisjon.
27.Vinjum forlater seg på sin artistiske intuisjon, på malerisk ømhet og styrke.
28.skapstiden for en kampanje ligger et sted mellom hyenens (110 dager) og geitas (151 dager)." -" Har du rett til å vente at våre kunder skal satse millioner av dollar på din intuisjon ?" -" Jeg kan ikke forestille meg noe annet yrke som klarer seg med et så lite kunnskapsvolum.
29.Jeg har en viss tiltro til den menneskelige intuisjon, men jeg tror ikke på synskhet, var Nordhus svar til lagrettemedlemmet.
30.Man har seg selv å stole på, det en vet og sin egen intuisjon midt i den verden en lever.
Le tue ultime ricerche