Norvegese-Svedese traduzione di jøder

La Traduzione della parola jøder da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

jøder in svedese

jøder
etnologisostantivo judarna
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De harde embedsmenn" i fremmedpolitiet, som ifølge Johansen var allmektige i forhold til tjenestemennene, valgte å tolke innvandringsregler så strengt som overhodet mulig, og la personlig iver i saken når det gjaldt avvisning og utvisning av jøder.
2.For oss er det uakseptabelt at tyske våpen enda en gang vil kunne bli satt inn mot jøder," sa Shamir.
3.Kibbutzene burde vært fordømt for lenge siden, fordi de bruker samme kriterier overfor palestinerne som antisemitter brukte og bruker overfor jøder.
4.Som mange andre jøder har jeg brutt alle biologiske bånd med Tyskland...
5.(NTBIsrael) Tusenvis av etiopiske jøder er blitt fløyet til Israel de siste månedene på grunn av sult og tørke i hjemlandet, skriver avisen New York Times.
6.(New York Times) Det er ikke lett å finne seg til rette i sitt nye hjemland for de mange jøder som har emigrert fra SovjetUnionen til Israel.
7.Antisemittismen i SovjetUnionen har tiltatt i en slik grad, at en krise eller krig nå ville utløse massedeportasjon av jøder til Sibir.
8.Det er ikke tvil om at jøder og arabere vil måtte leve sammen i samme land, om ikke nødvendigvis i samme stat.
9.Det har i det siste vært en dramatisk nedgang i antall jøder som har fått lov til å forlate SovjetUnionen.
10.Du er jøde, sa mannen som sto for mishandlingen og tortureringen, og i Libya er det dødsstraff for jøder.
11.Før 1940 var det en tradisjon her hjemme med å avvise og utvise jøder.
12.Israel har en serie kritiske problemer å hanskes med : økonomien, det fortsatte militære nærvær i Libanon, de okkuperte områdenes fremtid, forholdet mellom religiøse og ikkereligiøse jøder.
13.Jeg tror ikke nordmenn flest er klar over at de ortodokse jøder er en minoritet i Israel, og at den religiøse aktivitet ellers omtrent er på samme nivå som i vår hjemlige statskirke.
14.Jøder og arabere er nødt til å lære å leve med hverandre.
15.Riktinok liker jeg ikke Chagalls bilder, og har enkelte franskjødiske politikere som Simone Veil og Pierre MendesFrance opp i halsen, men generelt betrakter jeg jøder som franskmenn på like fot med andre grupper franskmenn - bretonere, for eksempel.
16.Under depresejonen med massiv arbeidsløshet delte mange jøder den oppfatning at en omfattende innvandring til USA ville forverre situasjonen ytterligere.
17.Amos Oz, som er kjent fra et variert og sterkt forfatterskap, har i denne boken særlig intervjuet israelere som tilhører de sefardiske jøder, de som er innvandret fra arabiske land og som utdannelsesmessig og sosialt dermed føler at de står lavere på samfunnets rangstige.
18.Antisemitter har alltid hatt den eiendommelige og grufulle vane at de overfører en jødes urimelige opptreden på alle jøder.
19.Arbeiderpartialliansen og Likudblokken, som idag deler regjeringsmakten, har ikke sammenfallende syn i spørsmålet om å finne en fredelig løsning av konflikten mellom jøder og arabere.
20.At de 450 også var jøder, eller i hvert fall de fleste av dem, var i den forbindelse helt uinteressant.
21.At disse to statenes politikere utroper seg selv til talsmenn for henholdsvis jøder og kristne, er alminnelig politisk propaganda.
22.At elever med røtter i norsk kultur, det være seg humanetikere, jøder eller katolikker har mulighet til å drøfte andre lands religion og kultur med barn fra fjerne himmelstrøk, anser jeg å være av største viktighet.
23.Au Pilori, der Robert Hersant flere ganger ble omtalt som ungdomsgruppens leder, var den aller mest avskyelige avis i datidens Frankrike og direkte eller indirekte årsak til at mange hundre, kanskje tusener av franske og utenlandske jøder ble deportert, heter det i redegjørelsen i Le Matin.
24.Au Pilori, som begynte å komme ut like efter at tyskerne var rykket inn i Paris i 1940, sendte de neste fire år ut tilsammen ca. to hundre utgaver, der en hovedsak var å oppspore og offentliggjøre navn og adresser til franske jøder, frimurere og folk som forsøkte å hjelpe dem med å holde seg skjult.
25.Av spesiell interesse er synagogen, den eldste bevarte, og et rituelt bad - med de samme mål som brukes av de ortodokse jøder idag.
26.Avslutningsvis stiller Tungesvik et spørsmål i digresjon - om hva" svært mange venstreekstreme velgjørende rasistmotstandere i vårt land" mener om Israels jøder ?
27.Bare 100 000 ungarske jøder overlevet.
28.Begge bøkenes forfattere er jøder, og de satt begge i tyske konsentrasjonsleirer under krigen.
29.Begrunnelsen er at Sharon er alt for kontroversiell blant jøder i utlandet.
30.Bemærkelsesværdigt og ukendt for de fleste er, at FrancoSpanien gav sine legationer i de besatte lande ordre til, at tage alle jøder under sin beskyttelse, som kunne føre deres aner tilbage til de i 1492 fordrevne jøder.
Le tue ultime ricerche