Norvegese-Svedese traduzione di konfrontasjon

La Traduzione della parola konfrontasjon da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

konfrontasjon in svedese

konfrontasjon
allmennsostantivo konfrontation
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.(New York Times) Julio Maria Sanguinetti, den nyvalgte presidenten i Uruguay, har aldri tatt noen direkte konfrontasjon med de militære makthaverne i landet.
2.Det er riktig, men med en Arbeiderpartiregjering ville vi aldri fått den konfrontasjon som vi nå har.
3.Det som er viktig, er hvorvidt de to supermaktene har ønske om og vilje til å begrense, redusere eller helt fjerne sine atomarsenaler, for alvor gjøre slutt på sin verdensomspennende konfrontasjon og respektere selvstendige lands uavhengighet og suverenitet, skriver Det ny Kina.
4.Ikke konfrontasjon, men påvirkning er veien å gå.
5.Jeg legger all vekt på å unngå konfrontasjon med den kirke hvorfra jeg er blitt avsatt.
6.Men er det klokt å ta en slik konfrontasjon for åpen scene ?
7.Rivaliseringen mellom de to supermaktene og deres konfrontasjon i Europa er blitt mer akutt.
8.Tan" Om husokkupanter i konfrontasjon med politi og myndigheter.
9.Vi må unngå en konfrontasjon mellom by og land.
10.Vi utelukker en militær konfrontasjon som mulig utvei i konflikten, men det hindrer oss ikke i å bedre vår forhandlingsposisjon gjennom å styrke forsvaret, sa Christofidis.
11.Via en konfrontasjon av ulike historiske versjoner, noe man aldri tidligere har våget å gjøre.
12.Av frykt for hva som ville skje med utsiktene til å skaffe seg nye venner i utlandet da Reagan og Thatcher kom til makten, unnlot man å komme i direkte konfrontasjon med forfatterne, og censuren hviler.
13.Begrepet" Frontlinjestater" begynner å miste sin mening, eftersom væpnet konfrontasjon erstattes av fredelig sameksistens stort sett på Pretorias betingelser.
14.Berglunds oppskrift på en god konfrontasjon er blant annet å bli deg bevisst hvorfor du er sint, og ikke fortrenge, benekte eller dekke over med andre følelser.
15.Børre Knudsen og Helge Hognestadsakene, samt alle andre spørsmål i tilknytning til, eller i konfrontasjon med, disse er bare symptomer på selve drivkreftene i samfunnet, hvor økonomiske og maktpolitiske hensyn spiller hovedrollen, fremfor de store ord og de gode prekener fra landets prester og teologer.
16.DE sikkerhetspolitiske formuleringer i Arbeiderpartiets programutkast gir håp om at regjering og opposisjon igjen kan etablere en tilstand hvor konfrontasjon blir avløst av en konstruktiv dialog om Norges bidrag til avspenning og fred.
17.DEN kraftige konfrontasjon mellom USA og Nicaragua de siste dager arter seg som et urovekkende efterspill efter valgene i de to land.
18.DET skjer med sikte på å avverge episoder som kan forsure forholdet ytterligere og utvikle seg til risikofylt konfrontasjon.
19.Da vi overvar en prøve noen dager før Ddag, opplevde vi smygende katter, Bgjengen i skummel positur, elegante steppdansere og ungdomsgjenger i konfrontasjon.
20.De fleste legger vekt på muligheten til å utvikle et langsiktig samarbeide med ledelsen i Nordenfjeldske, og det ønskes ikke noen konfrontasjon.
21.De kjemper for å beholde hver sin europaparlamentariker i et valgoppgjør som med sin karakter av indre politisk konfrontasjon, ventes å ville favorisere de to store partiene.
22.De mistenker regjeringen, på samme måte som britisk LO og Labour, for å ønske konfrontasjon i håp om å høste politisk gevinst.
23.De sier derfor at enhver liten forbedring i supermaktforholdet i det kommende år kan redusere risikoen for en direkte konfrontasjon.
24.Demokratenes presidentkandidat Walter Mondale" seiret" knepent over president Reagen i den første direkte konfrontasjon foran valget i november.
25.Den demokratiske opposisjon forbereder seg her på en snarlig konfrontasjon om fredsstyrkens rolle.
26.Den er i like stor grad en konfrontasjon mellom ulike deler av Kirken og de teologiske retninger disse står for.
27.Den første konfrontasjon med Hambro var imidlertid meget vellykket.
28.Den offisielle talsmann Jerzy Urban beskyldte opposisjonen for å forsøke å utnytte prestens tragiske død til å gjenopplive dissidentgruppen KOR og få istand en ny konfrontasjon med regjeringen.
29.Den radikale konfrontasjon mellom motsetninger som så ofte tidligere dominerte et" venstre" og et" høyre", var erstattet av vilje til dialog, til kristen forsoning.
30.Dermed er det duket for en åpen konfrontasjon med Reaganadministrasjonen og Kissinger på den ene side og både kommisjonens flertall og flertallet i Kongressen på den annen side.
Le tue ultime ricerche