Norvegese-Svedese traduzione di konsentrasjon

La Traduzione della parola konsentrasjon da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

konsentrasjon in svedese

konsentrasjon
allmennsostantivo koncentration
Parole simili

 
 

Wiki
Konsentrasjon kan referere til: - Konsentrasjon (kjemi) - et mål for mengden av et stoff i en løsning eller blanding. - Konsentrasjon (psykologi) - å være så opptatt av noe, at andre faktorer blir borte. - Konsentrasjon (TV-program) - et norsk gameshow som gikk på NRK-TV på begynnelsen av 1960-tallet.

Altri esempi
1.Med den eksisterende konsentrasjon av bedrifter og servicenæringer, finner en at en bør være varsom med en ytterligere utbygging som kan forringe bomiljøene.
2.(New York Times) Voldsomme regnskyll og jordras har ført til omfattende ødeleggelser i Alamata og Korem, to steder med sterk konsentrasjon av flyktninger fra Etiopias tørke og hungersrammede områder.
3.De siste 25 år har ført til konsentrasjon, spesielt i norsk skadeforsikring, uttalte Norges Brannkasses adm. direktør, Ole Hope, i forbindelse med at Uni Forsikring fra mandag av ble formalisert.
4.Dermed vil også Regjeringen gi signaler som kan fremme en viss konsentrasjon og samordning, fremholdt Osmundsen.
5.Det ble en ganske slitsom natt med liten vind og stadig konsentrasjon for vindforandringer, sa Tom Bergman, rormannen på KNSbåten" Noresca".
6.Det er kunstner jeg skal bli - en seriøs kunstner, men jeg vet det krever slit, konsentrasjon, jobbing og atter jobbing.
7.Det er tysk vilje til å overta hele virksomheten, og vi mener at de 13 millionene vi vil få ved vårt salg, vil komme godt med i vår strategi om konsentrasjon om produksjon og markedsføring av konfeksjoner, sier Zeiner.
8.Dette er nesten pinlig, mente OleJørgen efter lang tids konsentrasjon.
9.Foreløbig er det ikke påvist dramatisk konsentrasjon av den lammende blåskjellgift, men verdiene er likevel så høye at det er grunn til å mane til forsiktighet, sier byveterinær Per Høybråten i Oslo heleseråd til NTB.
10.Hysj, hysj - elitespillernes konsentrasjon må ikke forstyrres !
11.I Norge har vi i likhet med de andre skandinaviske land gått langt i retning av konsentrasjon.
12.Ingen andre byer i Amerika har større konsentrasjon av gamle bygninger, sier professoren med entusiasme.
13.På toppen dreier det seg bare om konsentrasjon, du tenker på å gjøre et godt hopp, gjennomgår bevegelsene i tankene.
14.Saken er at fordelen med nye kommunikasjonssystemer ligger i sentralisering og konsentrasjon, skriver avisen Mainichi.
15.Større konsentrasjon og andre forhold førte til sterkt skjerpet konkurranse i 1983, spesielt på enkelte områder innen næringslivet, svarte Ole Hope.
16.Tiden er inne til å la den ensidige konsentrasjon om kontroll og reguleringer bli avløst av en offensiv holdning til teknologiens muligheter på forskjellige samfunnsområder, sa Foss.
17.Vi må regne med fortsatt sterk konsentrasjon av weekendulykker.
18.Vil ikke forbrukerne tjene på større konsentrasjon og integrering på grossistleddet ?
19.Økende automatisering i cockpiten har ført til at vi må legge større vekt på å øke flyvernes motivasjon og konsentrasjon, uttaler SAS flyvesjef Tore Hultgren til Aftenposten.
20.100% konsentrasjon, jeg isolerer meg nærmest helt fra alt som skjer når jeg skal ta straffespark.
21.Arbeidstilsynet har slått fast at SkanKrom i Fredrikstad burde ha vært stanset på grunn av alt for høy konsentrasjon av kromstøv i arbeidsmiljøet.
22.Basert på prinsippet om effektivitet og konsentrasjon i vår bistandspolitikk synes Nicaragua derfor å være et dårlig valg.
23.Begge bøkene har noe av novellens konsentrasjon, korte, ekspressive setninger som fanger situasjoner og personer.
24.Bevegelsene er preget av langsomt tempo, ro og harmoni, total stillhet og konsentrasjon.
25.DETTE forutsetter en konsentrasjon av de ressurser som står til rådighet, og for jernbanens vedkommende forekommer det oss naturlig at man styrker virksomheten på de områder hvor jernbanen har fortrinn.
26.Daglig leder i Wärtsiläkonsernet, Tor Stolpe tror på konsentrasjon av kreftene på eksportmarkedene.
27.De behersker imidlertid sine virkemidler og fanger oss inn ved sin evne til konsentrasjon.
28.De legger for dagen større konsentrasjon og innsatsvilje enn de tidligere gjorde, sier Kvissel.
29.De mange svingene krevde stor konsentrasjon.
30.De nye svenske eierne vil tilføre selskapet kunnskaper og ressurser, mens salget for vår del kan sies å være et ledd i en konsentrasjon om den type virksomhet som Fred. Olsengruppen virkelig kan, sier Andersen til Aftenposten.
Le tue ultime ricerche