Norvegese-Svedese traduzione di krible

La Traduzione della parola krible da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

krible in svedese

krible
allmennverbo krypa
Termini derivati da krible
Altri esempi
1.Det kommer nok til å krible såpass i kroppen utpå høsten at jeg skaffer meg treningsgrunnlag godt nok til å delta i NM, men på et helt annet plan enn nå.
2.Efter dette vil det sikkert krible i føttene på de fremmøtte, følgelig blir det full anledning til å utfolde seg med friskt fotarbeide på dansegulvet - det hele for en inngangspris av 40 kroner, forteller Normann Amundsen i Turistforeningen.
3.Ikke så å forstå at de nevnte tekstiler er flyvedyktige, men det er til gjengjeld den eneste gode egenskap de egenhendig fremstilte tepper mangler, forsikrer Mathilde Gjessing og Tiril Arnet, som er to av de 20 jentene som forlengst er begynt å krible av Roma og reisefeber.
4.Larsgård er rutinert, og har foreløbig ikke noe problem med nervene ; han regner med at det kommer til å krible litt i magen.
5.Det er lidt kedeligt, min Nordlandsbog har begyndt at krible i mig, før denne er færdig".
6.Det begynner så smått å krible i bena.
7.Det vil nok krible litt i maven, men jeg grudde meg mer til en annen kamp jeg egentlig skulle ha dømt ; et herreoppgjør i 8. divisjon.
8.Men det krible i mine, sier en opplagt Roger Ruud.
9.Det begynte å krible i Svante, som like før en tentamen.
10.En dag begynner det å krible i kroppen, og så sier den farvel det utakknemlige dyret.
11.En slik oppfordring til debatt kan sikkert få det til å krible i fingrene på noen hver ikke minst når den fremsettes gjennom Aftenposten.
12.Men efter en stund begynner det å krible, da vet du.
13.Men eftersom jeg hadde sittet mer eller mindre uvirksom i en hel måned, begynte det å krible så sterkt i kroppen at jeg tok chansen.
Parole simili

 
 

krible come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) kriblekriblendekriblet
Indicativo
1. Presente
jegkribler
dukribler
hankribler
vikribler
derekribler
dekribler
8. Perfetto
jeghar kriblet
duhar kriblet
hanhar kriblet
vihar kriblet
derehar kriblet
dehar kriblet
2. Imperfetto
jegkriblet
dukriblet
hankriblet
vikriblet
derekriblet
dekriblet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde kriblet
duhadde kriblet
hanhadde kriblet
vihadde kriblet
derehadde kriblet
dehadde kriblet
4a. Futuro
jegvil/skal krible
duvil/skal krible
hanvil/skal krible
vivil/skal krible
derevil/skal krible
devil/skal krible
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha kriblet
duvil/skal ha kriblet
hanvil/skal ha kriblet
vivil/skal ha kriblet
derevil/skal ha kriblet
devil/skal ha kriblet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle krible
duville/skulle krible
hanville/skulle krible
viville/skulle krible
dereville/skulle krible
deville/skulle krible
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha kriblet
duville/skulle ha kriblet
hanville/skulle ha kriblet
viville/skulle ha kriblet
dereville/skulle ha kriblet
deville/skulle ha kriblet
Imperativo
Affermativa
dukribl
viLa oss krible
derekribl
Negativa
duikke kribl! (kribl ikke)
dereikke kribl! (kribl ikke)
Le tue ultime ricerche