Norvegese-Svedese traduzione di lenge

 
 

Altri esempi
1.Aldri mer Oslo S, vi reiser fra Vestbanen så lenge det går tog derfra".
2.At Jens Evensens forstand står stille, skal vel ikke være noen revolusjonerende nyhet ; men vel bare tjene som bekreftelse på hva mange lenge har hatt mistanke om osv".
3.Aufho"ren, aufhören", stopp, stopp, ropte de militant tyske supporterne lenge før det var slutt i Strassbourg.
4.Barn er trygge i trafikken, så lenge de er av bronse.
5.Bella ble hentet, og hun sto lenge utstoppet i Universitetets zoologiske museum.
6.Benjamin" er altså ikke blitt noen roman man vil stanse opp ved eller vil huske lenge, men den kan i glimt fortelle om en forfatter som ønsker å fortelle noe som angår oss alle.
7.BetalingsTV har lenge vært diskutert.
8.Broderidamene" fra 60årene måtte slåss lenge for å oppnå en faglig anerkjennelse.
9.Brått innså han at så lenge Ellinor var fanget i overlegens nett, var det svært lite han kunne gjøre for henne.
10.De sydlige områder" Tsjernenko omtalte, er sannsynligvis SentralAsia, som lenge har hatt befolkningsoverskudd.
11.Den lille apokalypse" utkom lenge før unntagelsestilstand.
12.Det er altså først i det øyeblikk Arbeiderpartiet enda en gang avviser en grunnlovsendring som gir oss en demokratisk rettferdig valgordning, at innføringen av listeforbund er aktuelt - som en nestbeste løsning i en situasjon skapt av Arbeiderpartiets vrangvilje mot å gi fra seg det" styringstillegget" som det lenge nok har tviholdt på.
13.Det er et spørsmål det idag er umulig å få et skikkelig svar på så lenge alle grupper som har befatning med problemene skyver ansvaret over på andre grupper.
14.Det er merkelig at en gruppe som utgjør halvparten av befolkningen måtte vente så lenge, og det skal bli spennende å se om beslutningen var altfor dristig.
15.Det er utrolig hvor langt og lenge den vestlige opinionen kan forføres".
16.Det går ikke lenge mellom hvert nytt vitnesbyrd om hvilken skremmende skadevirkning den sure nedbøren har på livet i naturen.
17.Det kan ikke sees at slike bestemmelser noen gang ble vedtatt så lenge denne lovgivningen var operativ frem til 15. august 1955.
18.Dette er den verste helgen jeg har hatt på lenge," sa Liv Hegstad fra TVK, som tidligere har 9 NM i junior og seniorklassen, derav fem på bane.
19.Du skal ære Staten, så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet.
20.Døden tar jeg ikke alvorlig, fordi så lenge jeg er, er ikke døden, og når døden er, er ikke jeg".
21.Ekkovirkningen av et arbeide som litteraturhistorien kan holde seg levende meget lenge.
22.En hån mot skøytesporten" er sterke ord fra en skøytepresident, som i likhet med flere andre hadde hørt ryktet om Falkens forestående forfall lenge før helgen kom...
23.Er det tillatt å være norsk", var tittelen på Per Lønnings dobbeltkronikk i Aftenposten for ikke så lenge siden.
24.FOR LENGE, LENGE SIDEN".
25.For skolen skal vi slåss, så lenge det går blod igjennom oss...
26.For vi har vore utan dette elendige narrespelet av åndeleg sjølvstende lenge.
27.Gamle Christiania" har lenge vært et samlingssted for countryfrelste sjeler.
28.Geir Myhre kommer aldri mer til å spille på et landslag så lenge jeg er formann i ishockeyforbundet".
29.Hele hallen" minus tre dommere så at det var klar offside før scoringen, men hva hjelper det så lenge dommerne bestemmer ?
30.Hvor lenge kan han bli sittende ?," Hvordan skal han skaffes vekk ?
Le tue ultime ricerche