Norvegese-Svedese traduzione di likskue

La Traduzione della parola likskue da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

likskue in svedese

likskue
allmenn? inquest
Parole simili

 
 

Wiki
I en vid forstand er likskue den undersøkelse som en lege gjennomfører ved en ytre eksiminasjon og enkle undersøkelser av en avdød for å avklare dødsårsak og å kunne skrive ut en dødsattest. Et enklere likskue kan dermed gjennomføres av en lege uten spesialkompetanse i rettsmedisin eller patologi. I juridisk forstand gjennomføres et likskue der det er grunn til å anta at noe staffbart kan være årsak til dødsfallet, jfr Straffeprosessloven av 22. mai 1981 § 228.

Altri esempi
1.Endel av mine andre kolleger som foretok likskue, oppdaget også unge sikher som var blitt skutt på denne måten, sier legen, en sikh som virker ved et regjeringssykehus i den nærliggende byen Jullundur.
2.At forholdene så visst ikke er bedre i mange av de land som idag angriper SydAfrika - og at man i disse langtfra ville tillate at et tilsvarende likskue blir holdt - er et faktum, men uten formildende eller unnskyldende virkning.
Le tue ultime ricerche