Norvegese-Svedese traduzione di lokale

La Traduzione della parola lokale da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

lokale in svedese

lokale
allmenn? lokala
Sinonimi per lokale
Termini derivati da lokale
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.All erfaring tilsier at Regjeringen må gå foran og satse offensivt - gjerne i samsvar med private og lokale aktører.
2.Den såkalte D3delen av lokale kabelfjernsynsanlegg (fra siste forsterker og ut til abonnentene) er den delen av kabelfjernsynsanlegg som best egner seg for konkurranse eller samarbeide mellom Televerket og private utbyggere.
3.Det kan være nyttig for våre parlamentarikere ved selvsyn å skaffe seg innsikt i lokale forhold og problemer, likeså å møte politikere, bedriftsledere, arbeidstagerrepresentanter og administratorer der hvor vanskelighetene foreligger.
4.I stedet for hovedinnfartsårene velger mange bilister lokale snarveier eller veier som fører dem i en riktigere retning enn hovedveiene.
5.Importerte" ferdighus ble f.eks. møtt av lokale håndverkere som slo seg sammen i kooperativ.
6.Når jeg valgte å bøye av, var det først og fremst på grunn av de utallige henvendelser og oppfordringer jeg fikk fra de lokale partilag i Hordaland.
7.Onedinlinjen", og regissøren Brian Klowlman har vært i Tromsø og diskutert opplegget med lokale samarbeidspartnere som handelsnæringen og turistsjefen.
8.President Reagans taushet bidrar kun til å oppmuntre de krefter som står bak til å fortsette angrepene," heter det i en protest fra den lokale NOWleder i Maryland.
9.Ved flere anledninger har vi tatt til orde for en forenkling av lønnsfastsettelsene gjennom kosekvent satsing på lokale avtaler.
10.Vi tar passe lange turer i små byer og landsbyer," bortglemte" lokale serverdigheter.
11.Viktige brannbevis venter i Kriposkø," skriver en avis, og henviser til at de lokale politiefterforskere frykter at det kan ta henimot et halvt år for å få tilbake resultatet av de tekniske undersøkelsene som er gjort på mange brannsteder i Ringsaker.
12.(New York Times) I et trangt lokale i annen etasje i FNsekretariatet i New York har en håndfull medarbeidere hendene fulle med å sortere bunker av presseklipp om FNs virksomhet, sendt inn fra verdensorganisasjonens 64 informasjonskontorer rundt om i medlemslandene.
13.Arbeidet med skjærebrenneren er" pent utført" sier ekspertene fra Pengeskapsgruppen ved Oslo politikammer som bistår det lokale politi med efterforskningen.
14.Avhengig av lokale tiltak og bevilgninger regner vi med å sysselsette bortimot 600 arbeidstagere i ett år.
15.Bakgrunnen for å opprette lokale grendestyrer var et ønske om å desentralisere endel av ansvaret for offentlige oppgaver, svarer ordføreren.
16.Både veikontorene i Akershus og Østfold, veivesenet i begge fylker, politiet, Televerket og de lokale Everkene har vært i sving for å gjøre plass til den seks meter høye transporten.
17.Da må dere leie et annet lokale ?
18.Dagens situasjon med ett stort lokale gjør at både kulturog kinovirksomhet lider.
19.De lokale forsøk er en særlig viktig forsvarslinje i den sammenheng, mente statsråden, og minnet Arbeiderpartiet om at partiet møtte de nye medier med surhet og mistenksomhet.
20.De mener det er viktig med det lokale initiativ.
21.De multinasjonale konsernene gjør omtrent som Paven - tilpasser virksomheten til de lokale forhold, men religionen er den samme.
22.De tok meg med til den lokale politistasjonen, der det satt folk fra innenriksdepartementet og ventet, sa Kuron i et telefonintervju med Associated Press.
23.De vil bli deportert, sier den lokale sjef for fremmedpolitiet, Ronald Chandler.
24.Den kommunale slankekur har ført til rasjonalisering på det lokale plan, noe som igjen gir en bedre utnyttelse av ressursene, fremholdt han.
25.Den lokale forhandlingsrett er en viktig del av tariffretten.
26.Den lokale kampen mot nedleggelser er den viktigste, mener Toril Paulsen.
27.Den nye" Jeppekjelleren" skal fremdeles ha sitt lokale visemiljø, med plass til evergreens fra platebaren og happenings med muntre folk, forsikrer Konrad Langeland.
28.Denne ekstrainnsatsen hvor politi og tollere samarbeider med lokale ressurser og sosialetaten har utvilsomt mye for seg.
29.Derfor var det nå naturlig å gå over til å arbeide i det lokale franske marked, sa han og la til at den eneste måte shipping idag ikke bare kan overleve, men også gå med overskudd på, nettopp er å engasjere seg i det lokale marked.
30.Dersom dette ikke er mulig og man ikke har penger til å betale regningen med, kan man ta kontakt med de lokale helseog sosialkontorene eller distriktssosialkontorene og søke om hjelp, sier sosialsjef Marit Moe.
Le tue ultime ricerche