Norvegese-Svedese traduzione di mønster

La Traduzione della parola mønster da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

mønster in svedese

mønster
dekoreringsostantivo mönster
Sinonimi per mønster
Termini derivati da mønster
Anagrammi di mønster
Parole simili

 
 

Wiki
Mønster er systematisk arrangement og formgivning som har et minimum av gjentakelser (frekvens) og symmetri. Mønster er noe som imiteres eller gjentas, et tema av gjentagende hendelser eller objekter, stundom referert til som elementer av et sett. Disse elementene gjentar seg på forutsigelig framferd.

Altri esempi
1.Den omtalte Dragt bestaar av Benklæder, skaarne efter tyrkisk Mønster, over disse faller et kort Skjørt, heftet til et Bluseliv med vidt rynkede Ærmer.
2.Stortinget, Nationaltheatret, Musikkpaviljongen... aldri har vært tenkt forbundet i noe regulært geometrisk mønster.
3.(New York Times) En ny vitenskapelig analyse av fossiler har avslørt et merkelig mønster for masseutslettelse av liv på Jorden som forskere hverken kan forklare eller overse.
4., legge mønster under renningen og fylle ut efterhvert (tegn.
5.Det er et barnehjem for handicappede som bør være mønster for det myndighetene selv bør bygge, blir det sagt.
6.Det er utelukket at vi vil kunne drive kortbanenettet efter dagens mønster uten subsidier, sier adm. direktør Peter L. Nissen.
7.Det fine med å studere er å kunne famle seg frem uten å bli låst i noe mønster, sier hun.
8.Det gjelder i første rekke Tanzania og Zambia, hvor det er satt igang prosjekter efter mønster fra det i Bangladesh.
9.Det grunnleggende sikkerhetspolitiske mønster i NordEuropa er uforandret, men den strategiske interessen særlig for den nordligste delen er øket.
10.Det skal lages et mønster for en brukerveiledning til lærerne som rådet kan gå god for efter forslag fra forlagene.
11.Det vanlige mønster er at ekspropriasjon blir brukt til fordel for almene interesser.
12.Det vi her ser, er et mønster for hva vi stadig trenger mer av i norsk industri, sa industriministeren.
13.Det vi nå vil undersøke, er om det har dannet seg et mønster for kokainimporten med bestemte leveranseruter, og hvilke mennesker som er engasjert i smugling og omsetning.
14.Dette er et forslag fra riksmeglingsmannen, og han har brukt samme mønster på dette som på de øvrige oppgjør som er gjennomført.
15.Dette inngår i et større internasjonalt mønster der kommunistland deltar i lovløse handlinger, som blant annet terrorisme og andre former for organisert vold mot lovlige regjeringer, sa Shultz.
16.Disse vil selvfølgelig danne mønster for senere behandling av kjøp eller fortsatt feste, sier Askevold.
17.Enten man vil ha et gulvteppe med de fineste orientalske mønstre, tegne sitt eget mønster eller ønsker kopi av et foto på teppet, er dette nå fullt mulig.
18.Erfaringer fra senere år, med sterkere forskyvninger i det politiske mønster og økende aktivitet fra ulike interessegruppers side, har medført en betydelig oppmykning av slike oppfatninger.
19.GjennomEpistlenes 539 hastig plukkede lesefrukter, viser Holberg oss sin tid med så mange eksempler, at tilfeldighetenes punktnedslag tegner et mønster.
20.Han virket som en dynamisk konsernsjef efter vestlig mønster, mente Norges Eksportråds styreformann, Oscar A. Munch, som introduserte hver enkelt av de norske direktører for Zhao.
21.I min barndoms julefeiring, var alltid besteforeldregenerasjonen viktig, og alt skulle følge et nøye planlagt mønster.
22.Idag har kvinner det med å kopiere mannens mønster.
23.Jeg har fremlagt mitt syn på hvordan det fremtidige mønster for mottagning av satellittsignaler fra fjernsynsselskaper bør kunne utvikle seg, sier kulturminister Lars Roar Langslet i en kommentar til saken.
24.Jeg kan ikke skjønne at Oslo Sporveier har laget et slags blått mønster i de åpne feltene på flerreisekortet - der hvor stemplingsautomaten skal trykke dato og tidspunkt, lyder det fra en Oslodame.
25.Kanskje det kommer av at de er såpass personlige, hvert mønster og hver modell er dessuten grundig gjennomprøvet.
26.Medbestemmelsesapparatet er i denne saken blitt praktisert meget godt, slik at denne saksbehandlingen burde danne et mønster for lignende saker i Staten, sier Kjell H. Lyshaugen, som er leder for de NTLorganiserte i trygdeetaten.
27.Menyen vil bli begrenset, vi satser på spareribs, noen få, men utvalgte gravede retter, et carvingopplegg og selvfølgelig et stort utvalg av iskrem og sorbeter efter amerikansk mønster.
28.Nei, systemet finner derimot frem til de registrerte fingeravtrykkene med et mønster som ligger nærmest opp til det vi vil identifisere.
29.Noen mennesker vil alltid prioritere tryggheten i et velkjent mønster, om det er aldri så trangt og fastlåst.
30.Norsk kirkerett gir ikke adgang til å danne såkalte" valgmenigheter" efter dansk mønster.
Le tue ultime ricerche