Norvegese-Svedese traduzione di makt

La Traduzione della parola makt da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

makt in svedese

makt
allmennsostantivo makt
Sinonimi per makt
Termini derivati da makt
Parole simili

 
 

Wiki
Makt er evnen til å nå sine mål, om så mot andres vilje og interesser, og kan også bety det å ha autoritet eller myndighet over noe. Desto mer man oppnår av sine egne mål på tvers av andres vilje og interesser, desto mer makt har man. Makt skiller seg fra frihet ved at motsetninger til andres interesser på avgjørende vis inngår i begrepet.

Altri esempi
1.All makt til sovjetene", het det engang i den gryende Sovjetstatens historie.
2.Brevet til dr. Gustav Husak" (Ergo 4, 1975) og" De maktløses makt", 1978.
3.Derefter dundrer han løs med en retorikk som nok en gang avslører hans overlegne makt.
4.Himmelske far, vi ber i Kristi navn at vi skal bryte denne djevelske makt i Norges land som homofilien representerer... og vi ber også konkret at alle de mennesker som er involvert i dette, som selv også oppfordrer alle til å gjøre som dem og som også er i ledende stillinger, at du skal fjerne dem fra deres ledende stillinger - både i det politiske liv og ellers i samfunnet vårt.
5.Hvis en av de høye traktatpartnere skulle bli gjenstand for et væpnet angrep i Europa, skal de andre traktatpartnere - i henhold til artikkel 51 i FNcharteret - gi det angrepne land all mulig hjelp og bistand som står i deres makt, av militær eller annen art.
6.I Strasbourg går det ikke uten virkelig makt, og det mangler vi.
7.Jan Stenbeck forsterker på en elegant måte grepet om Kinnevik gjennom å bytte penger i Fagersta mot øket makt", heter det.
8.Konfirmasjon" betyr bekreftelse, en bekreftelse på at dåpen står ved makt, en bekreftelse på at man vil si ja til sin kirke, kirken som Guds hus og kirken som Guds folk underveis.
9.La forza del destino", Skjebnens makt.
10.Mener De at Norges medlem skap i den vestlige forsvarsalliansen NATO bidrar til å trygge landet mot angrep fra en fremmed makt, eller mener De at vårt medlemskap i NATO øker faren for angrep, eller mener De at vårt NATOmedlemskap ikke spiller noen rolle i så måte ?
11.Norsk borger eller en i Norge hjemmehørende person som av fremmed makt eller av parti eller organisasjon som opptrer i dens interesse, for seg eller for parti eller organisasjon her i landet tar imot økonomisk støtte for å påvirke almenhetens mening om statens styreform eller utenrikspolitikk eller til partiformål, eller som medvirker hertil, straffes med hefte eller med fengsel inntil 2 år.
12.Når det lyktes å hindre en appell til våpnene, skyldtes det i første rekke at opinionen i Sverige ikke på samme måte som i 1895 var innstilt på for enhver pris, om nødvendig med makt, å opprettholde unionen.
13.Retten og sannheten har alltid det i seg at den kan vinne seier og bli til virkelighet, mens overmakten, hvor overveldende den enn kan være, dog alltid har den indre skade og svakhet at makt aldri kan bli rett.
14.Så vil vi gjerne oppfordre alle de kristne, de som virkelig tror på Gud, å bryte denne djevelske makt i Norges land som homofilien representerer i dette land.
15.Vi kom til den tro at en makt større enn oss selv kunne gi oss vår tilregnelighet tilbake.
16.Vår ære og vår makt har hvite seil oss bragt", ikke ser seg råd til å drive mer effektiv opplæring og informasjon for å opprettholde kulturarven, burde være et tankekors for mang en politiker.
17.Norge ligger i flanken av to av verdens største konsentrasjoner av sjømilitær makt, som begge er på sovjetiske hender," uttalte den nettopp tiltrådte forsvarssjef BullHansen i Aftenposten før 30. juni.
18.Alkoholikere får en enorm makt med sin sykdom, fortsetter Brevik.
19.All makt i kirkestyret er prinsipielt å forstå som delegert fra den kristne menighet.
20.Ansvaret ligger hos dem som ikke har makt.
21.Boken er et forsøk på folkeopplysning, et forsøk på forklaring av forbindelsene mellom makt og moral.
22.De personlig fremstår imidlertid som en bedriftsleder med betydelig potensiell innflydelse - eller makt - i norsk mediaverden ?
23.De små organisasjonene har fått altfor stor makt som pressgrupper overfor forvaltning og Storting, og er mest opptatt av å øke sin del av samfunnskaken.
24.De ønsker å dominere Libanon, og de forsøker å gjøre det ved bruk av makt og trusler, sier han.
25.Den er en demonstrasjon av makt og aggresjon mer enn et uttrykk for seksuelt begjær.
26.Dersom Stockholmkonferansen skal bli fremgangsrik, må den ta opp de viktigste og mest brennbare spørsmål i Europa, nemlig den økende fare for krig og våre forslag om ikkebruk av militær makt og om ikke førstebruk av atomvåpen, sa SovjetUnionens delegasjonsleder Oleg Grinevskij til pressen efter sitt innlegg.
27.Dersom politikere gir seg av med å stille de overordnede mål for Kirken og krever kontroll med at Kirken følger disse mål, ja endog former dem som en betingelse for å gi kirken større grad av selvstyre, er dette misbruk av politisk makt over Kirken, sa Aarflot.
28.Det er et uttrykk for ønske om makt, kontroll og fornedring.
29.Det er helheten i sosialistenes makt som ser ut til å gå i stykker, mente opposisjonsorganet Le Figaro.
30.Det er helt i orden med slike aksjoner, - på tide at bilorganisasjonene viser at de har makt, sier en bileier fra Østfold.
Le tue ultime ricerche