Norvegese-Svedese traduzione di malm

La Traduzione della parola malm da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

malm in svedese

malm
mineralogisostantivo malm
Termini derivati da malm
Parole simili

 
 

Wiki
For tettstedet Malm, se Malm (tettsted), for bydelen i Helsingfors, se Malm (Helsingfors). Malm er en naturlig forekommende økonomisk brytbar konsentrasjon av mineraler som kan brukes til fremstilling av metall. Slike mineraler kalles ofte ertsmineraler.

Altri esempi
1.Good News" heter solingbåten til Kalle Nergaard der han med sitt mannskap Peter Hauff og Morten Schartum kjempet bare med OLkandidaten Terje Wang og hans" Kjappfot"mannskap Jørn Pettersen og Bjørn Malm.
2.At norske meglere i den senere tid har formidlet flere større kontrakter på åremål for kull og malm, og dessuten har bidradd til kontrahering av tonnasje til å betjene skipsfartskontraktene, er et velkomment lyspunkt i ellers trange tider, sa formannen i Oslo Skipsmeglerforening, skipsmegler John Chr. Christensen i en tale på foreningens julemøte torsdag.
3.Hvor lenge kan dere skaffe nok malm fra lagrene i Narvik ?
4.Import av malm fra blant andre LKAB er et av de alternativer som utredes for den videre drift av A / S Sydvaranger i Kirkenes.
5.Man trodde som sagt at malm ville bli mangelvare, og et regnestykke for de siste årene ville vist en merkostnad på 40 millioner kroner ved en slik løsning, sier Havdal.
6.Mange spør seg hvorfor ikke Jernverket kunne satset på malm fra Sydvaranger ?
7.Vi har situasjonen helt under kontroll, hevder LOformannen Stig Malm.
8.Allerede da halvårsregnskapet ble fremlagt, var det klart at 1984 ville bli et meget dårlig år for A / S Sydvaranger, men det er bare kort tid siden selskapet fant ut at den opprinnelige planen om utvinning av malm i dagbrudd ikke lot seg gjennomføre.
9.Av dette skulle efter planene 6,6 millioner tonn vært malm, mens det blir en til to millioner tonn mindre.
10.Basert på egen malm, eget råjern og skrapjern, elektrisk smeltning og et lokalt marked for produktene, fikk Norge et stålverk som i de siste år før krigen og i årene efter krigen fikk utviklet seg til en sentral bedrift i landet.
11.Brevikbåten" Ingrid" med Dag Usterud, Stein LundHalvorsen og Børre Skui ombord fikk seiersskuddet 50 meter foran Kjappfottrioen Terje Wang, Bjørn Malm og Jørn Pettersen og hakk i hekk fulgte regjerende verdensmester Robbie Haines fra USA og regjerende europamester danskkanadieren Hans Fogh.
12.Brosjyren peker på årvåkenhet og kildekritikk som et viktig ledd i vår psykologiske forsvarsberedskap, sier professor dr.med. Ole Jacob Malm til Aftenposten.
13.Chansene for å overleve øker stadig på grunn av medisinske fremskritt, og det lever pasienter som fikk ny lever for ni år siden, opplyser professor dr.med. Ole Jacob Malm til NTB i forbindelse med levertransplantasjonen ved Rikshospitalet natt til søndag.
14.De hadde ikke efterkommet en dom om å la transport av kull og malm til et stålverk gå uhindret.
15.De norske rederiene skal skipe cirka 1 million tonn malm fra Brasil over tre år.
16.De nye resultatløse forhandlinger var en stor skuffelse fordi arbeidsgiverne innrømmet at ikkeregistrerte arbeidere hadde lastet malm i Immingham, den direkte årsak til konflikten.
17.De streikende grubearbeiderne forsøkte å hindre leveranser av kull og malm til stålverket for på den måten å styrke virkningen av sin egen streik.
18.Den 34 år gamle Odd Kristian Pedersen fra Verran omkom i helgen i en drukningsulykke i Holdenvannet vest for Malm i NordTrøndelag.
19.Den agent som gjør slikt skjult arbeide på fientlig territorium, kalles påvirkningsagent, eller kanskje bedre inflytelsesagent, sier Malm.
20.Den eneste muligheten er at man får en subsidiering fra Staten for å drive på dårligere malm i grubene.
21.Den nye stålprosessen innebærer at man varmer opp finmalt malm (såkalt slig) og reduserer oksygeninnholdet i den før den smeltes direkte til stål med lavt karboninnhold.
22.Den totale trafikk gikk opp med 3,4 prosent, men dette var vesentlig lite inntektsbringende gods som tømmer og malm, ifølge Holøs.
23.Deres hardeste konkurrenter til OLturen - Terje Wang, Bjørn Malm og Jørn Pettersen - var bittert nok rett i kjølvannet.
24.Dermed kan vi ennå ikke snakke om malm, som ifølge definisjonen er metaller i slike konsentrasjoner at den kan brytes med økonomisk gevinst, sier seniorgeolog Boye Flood i Acro til Aftenposten.
25.Dersom Elkem og Norsk Jernverk klarer å utvikle en ny og bedre prosess for smelting av stål direkte fra malm, vil det gjøre Jernverket lønnsomt.
26.Dessuten er tre millioner kroner avsatt til leting efter malm i NordNorge.
27.Det ene verket må eventuelt stå i et halvt år, hvis man ikke setter inn krefter utenfra enten ved å importere malm eller å bruke leide krefter for å fjerne gråberg.
28.Det er den heller ikke for stålverk som har gjort massive investeringer i store masovner, som smelter malm til råjern ved bruk av koks og kull.
29.Det er derfor særlig viktig å opprettholde malmletingsaktiviteten selv i dårlige tider, slik at man ikke" slipper opp" for malm og kommer i en panikksituasjon.
30.Det er ellers kjent gjennom avhoppere at SovjetUnionen har plassert påvirkningsagenter i alle NATOland, sier Malm.
Le tue ultime ricerche