Norvegese-Svedese traduzione di mangan

La Traduzione della parola mangan da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

mangan in svedese

mangan
mineralogisostantivo mangan
Parole simili

 
 

Wiki
Mangan er et metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Mn og atomnummer 25.

Altri esempi
1.Både vannmassene og slamlagene på bunnen av fjorden inneholder store mengder metaller, blant annet jern, sink, bly, kadmium og mangan, samt fosfor og svovel.
2.Kobolt og mangan er viktige metaller som SovjetUnionen og SydAfrika idag er de viktigste produsenter av.
3.Men spesielt i spørsmålet om utnyttelsene av mineralressursene på havbunnen, knoller eller noduler av nikkel, mangan, kobolt og kobber, er denne dato viktig.
4.Den viktigste importvaren er mangan til de to ferrolegeringsverkene, Sauda Smelteverk og PEA i Porsgrunn.
5.Dessuten representerer øket oksygeninnhold i mangan en sikkerhetsrisiko ved smelting av manganlegeringer i lukkede ovner.
6.Foruten den sydafrikanske malmen, benytter Øye Smelteverk også mangan importert fra Brasil, Australia, Gabon og Ghana i fremstillingen av manganlegeringer.
7.Informasjonsdirektør Odd Gullberg i Norsk Hydro sier til Aftenposten at Hydro bruker svært lite elektrolytisk mangan i sin aluminiumsproduksjon.
8.Jeg tror ikke det vil være fornuftig politikk av norske myndigheter å vedta noen boikott av mangan.
9.LO ber sammen med Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund Norsk Hydro, Elkem og Årdal og Sunndal Verk slutte å benytte elektrolytisk mangan fra SydAfrika i aluminiumsproduksjonen.
10.Manganmalm og elektrolytisk mangan som ferrolegeringsindustrien, Elkem og Tinfos Jernverk og aluminiumprodusentene Årdal og Sunndal Verk, Elkem, Norsk Hydro og SørNorge Aluminium benytter, er de viktigste importerte råvarer.
11.Men det er nikkel, kobber, kobolt og mangan som er mest interessant.
12.Midt på 60tallet anslo en amerikansk vitenskapsmann at nodulene inneholdt nok titan til å dekke verdens behov i millioner av år, nok mangan for 400 000 års forbruk, kobolt for 200 000, nikkel for 150 000 og aluminium for 20 000 år.
13.Norges handel med SydAfrika viser klar nedgang i årets syv første måneder, bortsett fra importen av mangan, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.
14.Storbritannia får mer enn halvparten av sitt behov for mangan og silisiumlegeringer fra Norge, og en stor andel av magnesium og aluminium.
15.SydAfrika er verdens største produsent av gull, krom, vanadium, mangan og platina, og landet har også de største kjente reserver av disse mineralene.
Le tue ultime ricerche