Norvegese-Svedese traduzione di manifest

La Traduzione della parola manifest da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

manifest in svedese

manifest
politikksostantivo manifest
Sinonimi per manifest
Termini derivati da manifest
Parole simili

 
 

Wiki
Et manifest (av latin, manifestus) er en tekst som danner grunnlaget for en ideologi, en kunstnerisk retning eller en annen slags kulturell bevegelse, gjennom å gjøre rede for prinsippene og intensjonene som ligger til grunn. Det kommunistiske manifest er et godt eksempel.

Altri esempi
1.Landet er VestTyskland og ordene er Aleksander Kluges, slik han uttalte dem på kortfilmfestivalen i Oberhausen i 1962, dengang som et manifest.
2.Amnesty har funnet det underlig at en" paranoid schizofren" person med en manifest" hebefrenlignende tilstand" allerede fra ungdomstiden skal ha vært i stand til å fullføre sin utdannelse, senere skal ha blitt funnet verdig som komsomolsekretær, funnet skikket til å utføre militærtjeneste, samt blitt akseptert som partimedlem.
3.Andrej Sakharovs manifest gir uttrykk for samme ide.
4.Boken gjengir kristendemokratenes europeiske manifest, deres verdensmanifest og programmet for Det europeiske folkeparti.
5.Den ble manifest i 32års alderen, to år efter studiet som elektroingeniør.
6.En avhandling om fiskenes kranium ga ham professortittel, og leser man hans filosofiske skrifter konstaterer man at Büchner er forløper for Karl Marx kommunistiske manifest.
7.Et bilde er et bilde, ikke et manifest eller et stilmøbel.
8.Fabulous mor var imidlertid nær ved i 1974, da Manifest vant uhyre knepent foran Fabella.
9.For et par dager siden ble det på et ekstraordinært sentralstyremøte i NGS vedtatt å utgi et eget" ungdomsskolepolitisk manifest".
10.Før vi gjorde noe annet satte vi opp et" manifest" der alt vi ønsket og ikke ønsket ble nedtegnet.
11.I et nådeløst manifest, et tidsdokument av et brev (gjengitt i boken om ham, redigert av broren Arve Hoff) begrunner han sin og sine meningsfellers protest, og antyder deres program.
12.I meget sterk forkortelse kunne boken betegnes som et antidarwinistisk manifest.
13.Kr.F.K.s landsmøte vedtok nylig et manifest der prinsippene for familiepolitikken er sammenfallende med det Kr.F. står for.
14.Kristendemokratiets verdensorganisasjon er den eneste internasjonale som har maktet å lage et felles ideologisk manifest.
15.Mannen hennes derimot, Jørn Ordings David, er vel den mest manifest gale av hele forsamlingen.
16.Noe av programmet er sammenfattet allerede i de austroslaviske nasjoners felles demokratiske manifest" Til Europas nasjoner" fra 1848, som senere ble retningsgivende for politikken.
17.Norges Gymnasiastsamband (NGS) har laget et eget ungdomsskolepolitisk manifest, og oppfordrer ungdomsskoleelever til å tegne støttemedlemsskap i sambandet.
18.Nummeret er noe midt imellom et manifest og en oversikt.
19.Parallelt med politikken har Dumas prosedert en rekke kjente rettssaker, gjerne med politisk tilsnitt - som forsvarer for JeanPaul Sartre og Simone de Beauvoir i Manifest 121saken, som forsvarer for Mitterrand i den fortsatt uoppklarte Observatoiresaken i 1959 (da Mitterrand påsto at han var blitt forsøkt bortført), som advokat for Ben Barkas familie og i saken om avlyttingen av den satiriske avis Le Canard Enchaine.
20.Takk for alt sammen, og mest for teatersjef Kjetil BangHansens manifest under den kongelige åpningsseremoni i Grieghallen.
21.Vi skal ikke seile under noen bestemt politisk farve, men akter å ta med i partiets manifest gode punkter fra alle politiske partier.
22.37 år er gått siden den store afrikanske dikter Leopold Senghor lanserte sitt manifest om" Negritude".
23.Blant de store, ofte politisk betente saker han har ført, var som forsvarer for JeanPaul Sartre og Simone de Beauvoir i Manifest 121saken, som forsvarer for Mitterrand i den såkalte Observatoriesaken fra 1959, som aldri er blitt oppklart og hvor Mitterrand påsto at han ble forsøkt bortført.
24.Bondevik kom med sitt utspill igår da han og Solveig Sollie, formann i partiets kvinneorganisasjon, fremla Kristelig Folkepartis eldrepolitiske manifest på en pressekonferanse igår.
25.De andre borgerlige partilederne vil ha et felles manifest, som viser velgerne hva de er enige om og hvilken kurs en eventuell borgerlig regjering vil følge.
26.Den foreligger i svensk oversettelse, utgitt av Charta 77Foundation, Boks 50041, 104 05 Stockholm, Dette er et manifest rettet til den vestlige verden.
27.Det uttalte Senterpartiets leder, statsråd Johan J. Jakobsen, da han presenterte partiets distriktspolitiske manifest i Tromsø mandag.
28.Det var dette manifest som et par år senere førte til at Vaclav Havel ble en av de tre forfattere av Charta 77.
29.Dette er vel og bra, men for slitne menneske hjelper det korkje med manifest eller nye arbeidsoppgåver.
30.Dette manifest offentliggjøres idag av ledende aviser over hele VestEuropa.
Le tue ultime ricerche